Biopreparaty

Nowoczesne i ekologiczne biopreparaty służące do obróbki i unieszkodliwiania z ścieków nieczystości zgromadzonych w kanalizacji, szambach, oczyszczalniach ścieków oraz urządzeniach o podobnym działaniu. Zastosowanie preparatów udrażnia kanalizację poprzez usunięcie nagromadzonych w niej osadów oraz tłuszczy, niweluje przykre zapachy pochodzące z tych urządzeń oraz zapobiega przedostaniu się do gruntu szkodliwych substancji zawartych w nieczystościach i ściekach pochodzących z gospodarstw domowych, moteli, pensjonatów, szkół itp. Podstawowe preparaty to:
- preparat do szamb i oczyszczalni
- preparat odtłuszczający do udrożnień systemów kanalizacyjnych
- blokada przykrych zapachów