Instalacje wentylacyjne z tworzyw sztucznych

Instalacje wentylacyjne z tworzyw sztucznych znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie wysoko agresywne środowisko zmusza użytkownika do ciągłej naprawy (bądź wymiany) instalacji wykonanych z popularnych materiałów w tym ze stali kwasoodpornej.

Poza przewodami wentylacyjnymi wykonujemy:

  • armaturę: przepustnice, klapy zwrotne,
  • urządzenia towarzyszące: płuczki, skrubery itp.
  • montaże instalacji na obiekcie u klienta.

Instalacje wentylacyjne NavoTech ze względu na właściwości użytych do ich budowy tworzyw sztucznych charakteryzują się następującymi zaletami:

  • praktycznie całkowita chemoodporność
  • całkowita antykorozyjność
  • niska masa własna
  • koszt kilkukrotnie mniejszy od instalacji wykonanych ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej
  • możliwość dowolnego kształtowania przekroju kanału przy zachowaniu niskich kosztów oraz masy elementów
  • możliwość wykonania elementów w wersji niepalnej oraz antystatycznej
  • zakres średnic przewodów o przekroju okrągłym od 110 do 2000 mm.