Zabezpieczenia przeciwpowodziowe

Zabezpieczenia  przeciwcofkowe, przeciwpowodziowe stosowane są w miejscych, gdzie istnieje ryzyko cofania się zapachu, wody do kanalizacji grawitacyjnej z rowów melioracyjnych, rzek, jezior, zatok lub innych zbiorników wodnych. Cofka wody do kanalizacji grawitacyjnej prowadzi do podtopień garaży, piwnic, zakładów przemysłowych. Częstym powodem zalania niżej położonych miejsc są awarie systemów przepompowni wody i ścieków. Sprawdzonym systemem zabezpieczeń przeciwcofkowych jest stosowanie klap i zaworów zwrotnych do montażu na sieci kanalizacji lub na ich wylotach do studni odbiornika.

 

Przeciwcofkowe, przeciwpowodziowe zabezpieczenia oferowane przez firmę NavoTech obejmują: 
 

- zawory zwrotne jednokierunkowe PROCO (zakres stosowanych średnic 50-1800 [mm], wykonane z chemoodpornej gumy stanowią obecnie nowoczesny i sprawdzony system zabezpieczeń przeciw podtopienią i odorom, stosowane również do różnych zastosowań w przemyśle),
 

- klapy zwrotne KP (zakres stosowanych średnic 110-2400 [mm], klapa zwrotna KP wykonana jest z PEHD lub stali, jest alternatywą i dobrym rozwiązaniem dla stosowania w systemach zabezpieczeń przeciw podtopienią i odorom na kanalizacjach deszczowych).