Kontakt

Aby zobaczyć informacje kontaktowe dla regionu kliknij na mapie.

PRZEMYSŁ

Regionalny Przedstawiciel
Handlowy ds. Przemysłu
Dawid Biniszkiewicz
Tel. kom. 508 360 992
e-mail: dawid.b@navotech.com.pl
------------------------------------------------------------

Regionalny Przedstawiciel
Handlowy ds. Przemysłu
Joanna Bobeł
Tel. kom. 511 975 487
e-mail: joanna.b@navotech.com.pl
------------------------------------------------------------

PRODUKTY

Kierownik regionu
Wojciech Kuśnierz
Tel. kom. 509 152 392
e-mail: wojciech.k@navotech.com.pl

------------------------------------------------------------

Specjalista ds. tech-handl.
Adrian Hadzik
Tel. kom 512 091 706
e-mail: adrian.h@navotech.com.pl

 

PRZEMYSŁ

Regionalny Przedstawiciel
Handlowy ds. Przemysłu

Dawid Biniszkiewicz
Tel. kom. 508 360 992
e-mail: dawid.b@navotech.com.pl
------------------------------------------------------------

Regionalny Przedstawiciel
Handlowy ds. Przemysłu
Joanna Bobeł
Tel. kom. 511 975 487
e-mail: joanna.b@navotech.com.pl
------------------------------------------------------------

PRODUKTY

Specjalista ds. tech-handl.
Dominika Lenarcik
Tel. kom 508 122 414
e-mail: dominika.l@navotech.com.pl

 

PRZEMYSŁ

Regionalny Przedstawiciel
Handlowy ds. Przemysłu

Dawid Biniszkiewicz
Tel. kom. 508 360 992
e-mail: dawid.b@navotech.com.pl
------------------------------------------------------------

Regionalny Przedstawiciel
Handlowy ds. Przemysłu
Joanna Bobeł
Tel. kom. 511 975 487
e-mail: joanna.b@navotech.com.pl
------------------------------------------------------------

PRODUKTY

Kierownik regionu
Katarzyna Kot
Tel. kom. 511 975 447
e-mail: katarzyna.k@navotech.com.pl

-------------------------------------------------------------

Project Manager
Grzegorz Miś
Tel. kom. 506 111 203
e-mail: grzegorz.m@navotech.com.pl

PRZEMYSŁ

Regionalny Przedstawiciel
Handlowy ds. Przemysłu

Dawid Biniszkiewicz
Tel. kom. 508 360 992
e-mail: dawid.b@navotech.com.pl
------------------------------------------------------------

Regionalny Przedstawiciel
Handlowy ds. Przemysłu
Joanna Bobeł
Tel. kom. 511 975 487
e-mail: joanna.b@navotech.com.pl
------------------------------------------------------------

PRODUKTY

Specjalista ds. tech-handl.
Adrian Hadzik
Tel. kom 512 091 706
e-mail: adrian.h@navotech.com.pl

PRZEMYSŁ

Regionalny Przedstawiciel
Handlowy ds. Przemysłu

Dawid Biniszkiewicz
Tel. kom. 508 360 992
e-mail: dawid.b@navotech.com.pl
------------------------------------------------------------

Regionalny Przedstawiciel
Handlowy ds. Przemysłu
Joanna Bobeł
Tel. kom. 511 975 487
e-mail: joanna.b@navotech.com.pl
------------------------------------------------------------

PRODUKTY

Specjalista ds. tech-handl.
Adrian Hadzik
Tel. kom 512 091 706
e-mail: adrian.h@navotech.com.pl

------------------------------------------------------------

Project Manager
Grzegorz Miś
Tel. kom. 506 111 203
e-mail: grzegorz.m@navotech.com.pl

PRZEMYSŁ

Regionalny Przedstawiciel
Handlowy ds. Przemysłu

Dawid Biniszkiewicz
Tel. kom. 508 360 992
e-mail: dawid.b@navotech.com.pl
------------------------------------------------------------

Regionalny Przedstawiciel
Handlowy ds. Przemysłu
Joanna Bobeł
Tel. kom. 511 975 487
e-mail: joanna.b@navotech.com.pl

------------------------------------------------------------

PRODUKTY

Kierownik regionu
Wojciech Kuśnierz
Tel. kom. 509 152 392
e-mail: wojciech.k@navotech.com.pl

------------------------------------------------------------

Project Manager
Grzegorz Miś
Tel. kom. 506 111 203
e-mail: grzegorz.m@navotech.com.pl

------------------------------------------------------------

 

PRZEMYSŁ

Regionalny Przedstawiciel
Handlowy ds. Przemysłu

Dawid Biniszkiewicz
Tel. kom. 508 360 992
e-mail: dawid.b@navotech.com.pl
------------------------------------------------------------

Regionalny Przedstawiciel
Handlowy ds. Przemysłu
Joanna Bobeł
Tel. kom. 511 975 487
e-mail: joanna.b@navotech.com.pl
------------------------------------------------------------

PRODUKTY
Specjalista ds. tech-handl.
Dominika Lenarcik
Tel. kom 508 122 414
e-mail: dominika.l@navotech.com.pl

-----------------------------------------------------------

Kierownik regionu
Katarzyna Kot
Tel. kom. 511 975 447
e-mail: katarzyna.k@navotech.com.pl

PRZEMYSŁ

Regionalny Przedstawiciel
Handlowy ds. Przemysłu

Dawid Biniszkiewicz
Tel. kom. 508 360 992
e-mail: dawid.b@navotech.com.pl
------------------------------------------------------------

Regionalny Przedstawiciel
Handlowy ds. Przemysłu
Joanna Bobeł
Tel. kom. 511 975 487
e-mail: joanna.b@navotech.com.pl
------------------------------------------------------------

PRODUKTY

Specjalista ds. tech-handl.
Adrian Hadzik
Tel. kom 512 091 706
e-mail: adrian.h@navotech.com.pl

------------------------------------------------------------

Project Manager
Grzegorz Miś
Tel. kom. 506 111 203
e-mail: grzegorz.m@navotech.com.pl

PRZEMYSŁ

Regionalny Przedstawiciel
Handlowy ds. Przemysłu

Dawid Biniszkiewicz
Tel. kom. 508 360 992
e-mail: dawid.b@navotech.com.pl
------------------------------------------------------------

Regionalny Przedstawiciel
Handlowy ds. Przemysłu
Joanna Bobeł
Tel. kom. 511 975 487
e-mail: joanna.b@navotech.com.pl
------------------------------------------------------------

PRODUKTY

Kierownik regionu
Katarzyna Kot
Tel. kom. 511 975 447
e-mail: katarzyna.k@navotech.com.pl

------------------------------------------------------------

Project Manager
Grzegorz Miś
Tel. kom. 506 111 203
e-mail: grzegorz.m@navotech.com.pl

PRZEMYSŁ

Regionalny Przedstawiciel
Handlowy ds. Przemysłu

Dawid Biniszkiewicz
Tel. kom. 508 360 992
e-mail: dawid.b@navotech.com.pl
------------------------------------------------------------

Regionalny Przedstawiciel
Handlowy ds. Przemysłu
Joanna Bobeł
Tel. kom. 511 975 487
e-mail: joanna.b@navotech.com.pl
------------------------------------------------------------

PRODUKTY

Specjalista ds. tech-handl.
Dominika Lenarcik
Tel. kom 508 122 414
e-mail: dominika.l@navotech.com.pl

PRZEMYSŁ

Regionalny Przedstawiciel
Handlowy ds. Przemysłu

Dawid Biniszkiewicz
Tel. kom. 508 360 992
e-mail: dawid.b@navotech.com.pl
------------------------------------------------------------

Regionalny Przedstawiciel
Handlowy ds. Przemysłu
Joanna Bobeł
Tel. kom. 511 975 487
e-mail: joanna.b@navotech.com.pl
------------------------------------------------------------

PRODUKTY

Specjalista ds. tech-handl.
Dominika Lenarcik
Tel. kom 508 122 414
e-mail: dominika.l@navotech.com.pl

PRZEMYSŁ

Regionalny Przedstawiciel
Handlowy ds. Przemysłu

Dawid Biniszkiewicz
Tel. kom. 508 360 992
e-mail: dawid.b@navotech.com.pl
------------------------------------------------------------

Regionalny Przedstawiciel
Handlowy ds. Przemysłu
Joanna Bobeł
Tel. kom. 511 975 487
e-mail: joanna.b@navotech.com.pl
------------------------------------------------------------

PRODUKTY

Kierownik regionu
Wojciech Kuśnierz
Tel. kom. 509 152 392
e-mail: wojciech.k@navotech.com.pl

------------------------------------------------------------

Project Manager
Grzegorz Miś
Tel. kom. 506 111 203
e-mail: grzegorz.m@navotech.com.pl

PRZEMYSŁ

Regionalny Przedstawiciel
Handlowy ds. Przemysłu

Dawid Biniszkiewicz
Tel. kom. 508 360 992
e-mail: dawid.b@navotech.com.pl
------------------------------------------------------------

Regionalny Przedstawiciel
Handlowy ds. Przemysłu
Joanna Bobeł
Tel. kom. 511 975 487
e-mail: joanna.b@navotech.com.pl
------------------------------------------------------------

PRODUKTY

Kierownik regionu
Katarzyna Kot
Tel. kom. 511 975 447
e-mail: katarzyna.k@navotech.com.pl

------------------------------------------------------------

Project Manager
Grzegorz Miś
Tel. kom. 506 111 203
e-mail: grzegorz.m@navotech.com.pl

PRZEMYSŁ

Regionalny Przedstawiciel
Handlowy ds. Przemysłu

Dawid Biniszkiewicz
Tel. kom. 508 360 992
e-mail: dawid.b@navotech.com.pl
------------------------------------------------------------

Regionalny Przedstawiciel
Handlowy ds. Przemysłu
Joanna Bobeł
Tel. kom. 511 975 487
e-mail: joanna.b@navotech.com.pl
------------------------------------------------------------

PRODUKTY

Specjalista ds. tech-handl.
Dominika Lenarcik
Tel. kom 508 122 414
e-mail: dominika.l@navotech.com.pl

PRZEMYSŁ

Regionalny Przedstawiciel
Handlowy ds. Przemysłu

Dawid Biniszkiewicz
Tel. kom. 508 360 992
e-mail: dawid.b@navotech.com.pl
------------------------------------------------------------

Regionalny Przedstawiciel
Handlowy ds. Przemysłu
Joanna Bobeł
Tel. kom. 511 975 487
e-mail: joanna.b@navotech.com.pl
------------------------------------------------------------

PRODUKTY

Specjalista ds. tech-handl.
Dominika Lenarcik
Tel. kom 508 122 414
e-mail: dominika.l@navotech.com.pl

PRZEMYSŁ

Regionalny Przedstawiciel
Handlowy ds. Przemysłu

Dawid Biniszkiewicz
Tel. kom. 508 360 992
e-mail: dawid.b@navotech.com.pl
------------------------------------------------------------

Regionalny Przedstawiciel
Handlowy ds. Przemysłu
Joanna Bobeł
Tel. kom. 511 975 487
e-mail: joanna.b@navotech.com.pl
------------------------------------------------------------

PRODUKTY

Specjalista ds. tech-handl.
Adrian Hadzik
Tel. kom 512 091 706
e-mail: adrian.h@navotech.com.pl

SIEDZIBA GŁÓWNA:
NavoTech Inżynieria Środowiska
Sp. z o.o.

 

41-800 Zabrze, ul. Pawliczka 22A

NIP: 648 277 39 49

Telefon:
+48 32 777 11 44, +48 32 777 10 90
+48 32 277 05 43, +48 32 271 81 20

Fax:+48 32 271 03 43

e-mail: biuro@navotech.com.pl

biuro: pon-pt: 7:00 - 15:00

 

Kontakt Dział Przemysł:
tel. kom. +48 508 360 992
e-mail: przemysl@navotech.com.pl
Kontakt Dział Produkty:
tel.  kom. +48 504 019 685
e-mail: handlowy@navotech.com.pl
e-mail: projekty@navotech.com.pl
Kontakt Dział Usługi i Serwis:
tel. kom. +48 511 975 480
e-mail: serwis@navotech.com.pl


marketing@navotech.com.pl


Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  KRS 0000554512
Wysokość Kapitału Zakładowego 100 000,00 zł