Separator tłuszczu LIPO-B z betonu

Separatory tłuszczy LIPO-B z betonu C35/45 przeznaczone są do oczyszczania ścieków socjalnych z tłuszczy powstających w  barach, restauracjach, punktach zbiorowego żywienia, w zakładach przetwórstwa mięsnego, spożywczego itp. W separatorach zatrzymywane są zawiesiny organiczne oraz tłuszcze roślinne i zwierzęce. Separator  tłuszczu LIPO przeznaczony jest do obsługi z poziomu terenu bez konieczności wchodzenia do wnętrza urządzenia.

 

Separator tłuszczu LIPO przeznaczony jest do zabudowy:
– podziemnej w terenach zielonych i w terenach obciążonych ruchem kołowym,
– podziemnej w terenie występowania szkód górniczych.

 

BUDOWA
Wszystkie materiały użyte do produkcji separatorów tłuszczu LIPO są obojętne dla środowiska naturalnego. Monolityczne zbiorniki separatorów wykonane są z żelbetu w klasie betonu C35/45 z dodatkiem uszczelniającym gwarantującym wodoszczelność całego zbiornika W-8. Dodatkowo powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne zbiorników zabezpieczone są specjalnymi ochronnymi. Elementy wyposażenia wewnętrznego produkowane są z tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej.

 

Rodzina separatorów LIPO-B z betonu obejmuje:
LIPO-B - separator tłuszczu do zabudowy podziemnej.
LIPO-BT - separator tłuszczu do zabudowy podziemnej zintegrowany z osadnikiem.
LIPO-BO - separator tłuszczu do zabudowy podziemnej zintegrowany z osadnikiem.

 

WYPOSAŻENIE DODATKOWE W OPCJI
Separator tłuszczu LIPO-B posiada bogate wyposażenie dodatkowe instalowane w zależności od wymagań wynikających z projektów i uzgodnień branżowych i potrzeb inwestora:
- zintegrowane z separatorem pompownie ścieków,
- instalacje opróżniające ułatwiające czyszczenie i obsługę separatorów (NT-UO),
- automatyczne urządzenia do spłukiwania ścian zbiornika,
- komory szlamowe zwiększonej pojemności przy występowaniu nadmiernych ilości zawiesin,
- filtry zapachów z wkładem węglowym,
- sondy pomiarowe ilości zawiesin i tłuszczy zgromadzonych w separatorze, z systemem alarmowym dźwiękowym i/lub świetlnym,
- układy pomiarowe natężenia przepływu,
- wentylację mechaniczną.

                         

Po więcej informacji na temat separatorów odsyłamy Państwa do naszego katalogu TECHNIKI ODDZIELANIA  02/2012.