Typoszereg LIPO-HC

Automatyczny separator tłuszczu LIPO-HC zintegrowany z osadnikiem i układem sterowania do zabudowy wolnostojącej wykonany z polietylenu.

 

Separatory tłuszczu LIPO-HC stosowany jest do zabudowy wolnostojącej w pomieszczeniach zamkniętych nieprzemarzających (piwnice, komory betonowe itp. zaplecza kuchennego restauracji, hoteli). Przeznaczone są do oczyszczania ścieków kuchennych i przemysłowych z tłuszczy powstających w restauracjach, punktach zbiorowego żywienia, w zakładach przetwórstwa mięsnego, spożywczego itp. W separatorach zatrzymywane są zawiesiny organiczne oraz tłuszcze roślinne i zwierzęce. Zastosowany w separatorze układ tłoczny umożliwia bezpośrednie, ciśnieniowe usuwanie zgromadzonych zanieczyszczeń do miejsca wskazanego w projekcie.

 

BUDOWA
Wszystkie materiały użyte do produkcji separatorów są obojętne dla środowiska naturalnego. Zbiorniki separatorów tłuszczu LIPO-HC w kształcie prostopadłościanu wykonane są z polietylenu lub stali kwasoodpornej. Proponowane separatory są łatwe w montażu, najmniejsze urządzenia z typoszeregu nie wymagają stosowania urządzeń dźwigowych. Separatory LIPO-HC przeznaczone są do ustawienia w pomieszczeniach nieprzemarzających. Zasilanie AKPiA: 400V 50 Hz, szafa zasilająca stopień ochrony IP65, moc zainstalowana w układzie od 2,2 do 4,0 kW. Wydajność układu tłocznego 3-6 l/s przy wysokości podnoszenia do 24 m, układ tłoczny pompy przyłącze kołnierzowe 3”. Opróżnianie serwisowe separatora odbywa się przez układ tłoczno - myjący zabudowany na zewnątrz zbiornika. Według wskazań czujników kontrolnych automatyczny cykl czyszczenia separatora zintegrowany jest z płukaniem wstecznym, podgrzewaniem scalonej warstwy tłuszczu (opcja) i końcowym zraszaniem ścian zbiornika wodą wodociągową w celu oczyszczenia ścian zbiornika. Całość sterowana jest według ustawień sterownika programowalnego zabudowanego w szafie AKPiA.
 

WYPOSAŻENIE
- zbiornik z przedziałem osadnika, separacji i gromadzenia tłuszczy: króciec dopływowy z deflektorem, króciec odpływowy ścieków z przedłużeniem, uchwyty robocze zbiornika ze stali 0H18N9 lub PE, wizjer kontrolny podglądowy bocznej ściany zbiornika, otwory rewizyjne z pokrywami z gwintem typu lekkiego, przyłącze wentylacji,
- pompowy układ opróżniania i płukania zbiornika z blokiem zaworowym i wodnym systemem płuczącym,
- podgrzewacz ciepłej wody (w opcji) zintegrowany z pracą układu płukania i zraszacza ścian zbiornika,
- zawór poboru próbek ścieków oczyszczonych,
- układ sterowania i automatyki AKPiA (z opcją GSM/GPRS).
 

W przypadku istniejących systemów kanalizacji wewnętrznej i zewnętrznej firma NavoTech Inżynieria Środowiska oferuje dobór i wykonanie separatora tłuszczu LIPO-HC w wykonaniu indywidualnym według istniejących warunków miejscowych, wymagań projektu i potrzeb użytkowych inwestora.