Separatory MAK-PE

Separatory koalescencyjne MAK-PE przeznaczone są do oczyszczania wód deszczowych odprowadzanych z dróg, parkingów, pla­ców postojowych, manewrowych oraz ścieków technologicznych z myjni samochodowych, warsztatów mechanicznych, naprawczych, stacji benzynowych, z miejsc składowania części pojazdów itd. W separatorach koascencyjnych zatrzymywane są zawiesiny mineralne takie jak piaski, błoto, popioły, oraz substancje ropopochodne. Separator koalescencyjny MAK-PE przeznaczony jest do obsługi z poziomu terenu bez konieczności wchodzenia do wnętrza urządzenia.

 

Separator koalescencyjny przeznaczony jest do zabudowy:
– podziemnej w terenach zielonych i w terenach obciążonych ruchem kołowym,
– podziemnej w terenie występowania szkód górniczych,
– wolnostojącej w pomieszczeniach nie przemarzających.

 

BUDOWA
Wszystkie materiały użyte do produkcji separatorów są obojętne dla środowiska naturalnego. Zbiorniki separatorów koalescencyjnych MAK-PE w kształcie walca o osi pionowej wykonane są z polietylenu wysokiej gęstości PE-HD na bazie spiralnych rur dwuściennych o wysokiej sztywności obwodowej w zakresie SN2÷SN8. Elementy wyposażenia wewnętrznego produkowane są z tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej. Proponowane separatory są łatwe w montażu, najmniejsze urządzenia z typoszeregu nie wymagają stosowania urządzeń dźwigowych.

 

Rodzina separatorów MAK-PE obejmuje:
MAK-PE - wyposażony w autozamknięcie, wkład koalescencyjny.
MAKO-PE - wyposażony w autozamknięcie, wkład koalescencyjny, osadnik zawiesin mineralnych.
MAKH-PE - wyposażony w autozamknięcie, wkład koalescencyjny, obejście burzowe (by-pass) x5 lub x10.
MAKOH-PE - wyposażony w autozamknięcie, wkład koalescencyjny, osadnik zawiesin mineralnych, obejście burzowe(by-pass) x5 lub x10.

 

WYPOSAŻENIE DODATKOWE W OPCJI

Separator koalescencyjny  MAK-PE posiada bogate wyposażenie dodatkowe instalowane w zależności od wymagań wynikających z projektów i uzgodnień branżowych:
– instalacje opróżniające ułatwiające bezpośrednie czyszczenie i obsługę separatorów,
– dodatkowe wkłady sorpcyjne olejów dla uzyskania ponadnormatywnej jakości ścieków,
– sondy pomiarowe ilości zawiesin i substancji ropopochodnych z systemem alarmowym dźwiękowym i/lub świetlnym,
– układy do pomiaru natężenia przepływu,
– regulatory przepływu,
– klapa zwrotna końcowa odpływu i zamknięcie awaryjne na dopływie do separatora,
– przyłącze wentylacji grawitacyjnej w przypadku zlokalizowania separatora wewnątrz pomieszczeń, hal itp.

 

 

Po więcej informacji na temat separator ropopochodnych, koalescencyjny odsyłamy Państwa do naszego katalogu TECHNIKI ODDZIELANIA  02/2012.