Przepompownie sieciowe

Przepompownie sieciowe NAVO firmy NavoTech pracują w układach zlewni, gdzie nie ma możliwości grawitacyjnego odprowadzenia ścieków i istnieje konieczność podniesienia ich na wyższy poziom. Pompownie sieciowe NAVO pracują w zakresie przepływów od najmniejszych (gdzie dolna granica ograniczona jest zachowaniem prędkości przepływu w rurociągu tłocznym) do kilkuset [l/s]. Pompownie pracują jako układy dwu-, trzy-, a nawet czteropompowe, przy największych przepływach montowane w dwóch zbiornikach działających jako układ naczyń połączonych. NavoTech uzbraja przepompownie w pompy największych producentów zachodnich: Grundfos, Lowara, KSB, ABS, a także polskich: Metalchem Warszawa, Meprozet Brzeg. Pompownie montowane w zbiornikach żelbetowych (na bazie betonu klasy C35/45), polimerobetonowych a także wykonanych w PEHD na bazie dwuściennej, spiralnej, strukturalnej rury o bardzo wysokiej sztywności obwodowej.

W skład pompowni wchodzi:

  • Zbiornik przepompowni
  • Układ technologiczny pompowy
  • Układ wentylacji grawitacyjnej
  • Szafa zasilająco-sterownicza AKPiA z sygnalizacją alarmową świetlno-dźwiękową, monitoringiem poprzez moduł GSM lub GPRS