Komory drenażowe NT-BAS-DUO

NT-BAS-DUO : komory drenażowe podwójne BAS-DUO, z podwójną objętością roboczą, produkowane w dwóch wielkościach NT-BAS-DUO-1,2 i NT-BAS-DUO-2,6 oraz dwóch wersjach obciążeń lekkiej A i ciężkiej oznaczonej symbolem D.

 

Przy zagospodarowaniu wody deszczowej komory drenażowe stosowane są do :

- rozsączania (infiltracja wód deszczowych do gruntu): w systemach rozsączania obliczeniowa ilość wód opadowych jest zatrzymana w systemie i rozsączona do gruntu, systemy te najczęściej projektuje się jako bezodpływowe,

- retencji wód deszczowych: systemy projektowane są na obliczeniową objętość wody, która musi być czasowo zatrzymana w systemie, a następnie z określoną wydajnością odprowadzona do odbiornika,

- magazynowania wód deszczowych: zebranie wody deszczowej w szczelny układ komór drenażowych z wykorzystaniem membran nieprzepuszczalnych (rodzaj zbiornika magazynowego), zebrana woda może zostać dalej wykorzystana np. do podlewania terenów zielonych.

Według potrzeb i wymagań projektu możliwe są kombinacje powyższych rozwiązań.

 

 

 

Wsparcie techniczne dla osób zainteresowanych systemem komór drenażowych NT-BAS:

- obliczeniowy program doboru komór drenażowych NT-BAS, gdzie po wprowadzeniu podstawowych parametrów pracy w sposób automatyczny otrzymujemy wielkość systemu z rozmieszczeniem komór, wykazem materiałów i szacunkowym kosztem systemu,

- informator techniczny „PROJEKTOWANIE I MONTAŻ SYSTEMU KOMÓR DRENAŻOWYCH   NT-BAS i NT-BAS-DUO” , gdzie opisano w sposób szczegółowy system zagospodarowania wody deszczowej z udziałem komór drenażowych NT-BAS,

- rysunki i pomoce techniczne w formacie AutoCad pomocne przy projektowaniu gotowych systemów NT-BAS.