NT-BIOS do 300 [m3/d]

Oczyszczalnie typu NT-BIOS stanowią klasyczne, sprawdzone rozwiązanie unieszkodliwiania ścieków dla małych oraz dużych skupisk. Realizowane są w przepustowościach od 5 [m3/d] do 150 [m3/d] lub większych według zapytania. Oczyszczalnie NT-BIOS znajdują zastosowanie w unieszkodliwianiu ścieków z:

  • obiektów usługowych (hotele, pensjonaty, szkoły, przedszkola, domy pomocy społecznej),
  • osiedli mieszkaniowych, 
  • sanatoriów,
  • ośrodków wypoczynkowych,
  • zaplecza socjalnego zakładów produkcyjnych,
  • innych grup zabudowań.

 

ZASADA DZIAŁANIA:

Jako stopień biologiczny zastosowano tutaj reaktor porcjowy SBR (ang. Sequencing Batch Reactor) z nisko obciążonym osadem czynnym. Oczyszczanie ścieków przebiega w kilku fazach i cyklach w ciągu doby w jednym zbiorniku.

 

ZALETY STOSOWANIA:

- niskie koszty eksploatacyjne,

- odporność układu na nierównomierność dopływu ilości i jakości ścieków,

- wysoki stopień usunięcia zanieczyszczeń,

- szybkie wpracowanie oraz rozruch oczyszczalni po podaniu ścieków,

- brak uciążliwości oczyszczalni dla otoczenia,

- zwarta, monolityczna budowa,

- łatwość obsługi i niezawodność pracy.