NT-OSI-3

Przyrząd NT-OSI-3 do pomiaru grubości warstwy zawiesin mineralnych

Zastosowanie
Urządzenie pomiarowe NT-OSI-3 służy do określenia grubości warstwy zawiesiny mineralnej w zbiornikach połączonych z kanalizacją deszczową i sanitarną.Pomiar grubości warstwy zawiesiny zatrzymanej w zbiorniku umożliwia oszacowanie jej objętości, koniecznej do usunięcia przez firmę serwisową. NT-OSI-3 umożliwia dokonanie pomiarów grubości warstwy zawiesiny mineralnej bez konieczności wchodzenia do wnętrza zbiornika. Przyrząd umożliwia łatwe, dokładne wykonanie pomiaru grubości warstwy zawiesiny zgromadzonej w zbiornikach  nawet przy dużych zagłębieniach urządzeń i małej średnicy otworów kontrolnych.

Budowa i zasada dzialania
Urządzenie w postaci miarki zakończonej talerzykiem oporowym zbudowane jest z materiałów odpornych na korozję tj. PEHD lub/i PVC lub/i stal nierdzewna klasy 0H18N9. W celu pomiaru zawiesiny mineralnej należy miarkę delikatnie opuszczać do dna komory, aż do momentu wyczucia zwiększonego oporu. Zanotować górny poziom szlamów. Następnie miarkę wcisnąć do dna zbiornika. Zanotować poziom. Różnica poziomów wyznacza wysokość szlamów w komorze. Przy stwierdzeniu napełnienia osadnika szlamem powyżej 50% grubości dopuszczalnej należy usunąć osad przez koncesjonowany zakład.

Parametry techniczne
Dokładność pomiaru:  0,5 cm.
Minimalna grubość mierzonej warstwy zawiesiny:  1cm.
Maksymalna grubość mierzonej warstwy zawiesiny:  100cm.
Długość przymiaru w wykonaniu standardowym:  3,0 m

1 NT-OSI-3-instrukcja Pobierz
2 NT-OSI-3-rysunek Pobierz