Oczyszczalnie ścieków

Biologiczne oczyszczanie ścieków polega na wielokrotnym zintensyfikowaniu biochemicznych procesów rozkładu substancji organicznych, zachodzących w warunkach naturalnych przez użycie odpowiednich urządzeń technicznych i wytworzenie w nich optymalnych warunków rozwoju dla ograniczonego zespołu organizmów żywych, będących jakby pewnym wycinkiem naturalnego środowiska.

 

WYBÓR OCZYSZCZALNI

Proponowane rozwiązania oczyszczania ścieków socjalno bytowych:

DREN  osadnik gnilny oraz drenaż rozsączający dla 1÷12 RLM, przepustowość 0,15÷1,8 [m3/d],

NT-DOM reaktor przepływowy na bazie osadu czynnego dla 4÷40 RLM, przepustowość 0,6÷6 [m3/d],

NT-ROT obrotowe złoża tarczowe dla 25÷400 RLM, przepustowość 2,25÷60 [m3/d],

NT-BIOS reaktor biologiczny SBR dla 50÷1000 RLM, przepustowość 7,5÷300 [m3/d].

 

Firma NavoTech oferuje doradztwo techniczne i pomoc w doborze odpowiedniej technologii oczyszczania ścieków dostosowanej do potrzeb oraz warunków lokalnych. Dostarczamy kompleksowe rozwiązania problemów oczyszczania ścieków, w trosce o ochronę środowiska naturalnego.

 

1 katalog Oczyszczalnie NavoTech Pobierz