Osadniki OK z polietylenu

ZASTOSOWANIE
Osadniki zawiesin OK mają zastosowanie:
- przy separacji zawiesin mineralnych z wód deszczowych odprowadzanych z dróg, parkingów, placów postojowych, manewrowych oraz ścieków technologicznych z myjni samochodowych, warsztatów mechanicznych, naprawczych, stacji benzynowych, z miejsc składowania części pojazdów itd. W osadnikach zatrzymywane są zawiesiny mineralne takie jak piaski, błoto, popioły, oraz części stałe pływające np. worki, styropian,

- przy separacji zawiesin organicznych sedymentujących ze ścieków gospodarczych i technologicznych w miejscach ich nadmiernego powstawania np. w restauracjach, punktach zbiorowego żywienia, w zakładach przetwórstwa mięsnego, piekarniczego, spożywczego itp.

 

Rodzina osadników OK obejmuje:
OK-PN – osadniki w kształcie walca o osi pionowej, objętość w zakresie od 0,3 do 12 [m3],
OK-PZ - osadniki w kształcie walca o osi poziomej, objętość w zakresie od 3 do 150 [m3].

 

BUDOWA

Osadniki zawiesin mineralnych i organicznych OK, w kształcie walca o osi pionowej lub poziomej, produkowane są z polietylenu wysokiej gęstości PE-HD na bazie strukturalnych spiralnych rur dwuściennych o wysokiej sztywności obwodowej SN2÷SN8. Proponowane osadniki są łatwe w montażu (najmniejsze urządzenia nie wymagają stosowania urządzeń dźwigowych) i obojętne dla środowiska naturalnego.

Osadniki według wymagań projektu mogą być stosowane do zabudowy w terenach zielonych lub w ciągach komunikacyjnych (drogi, place manewrowe 100 kN/oś ) i przeznaczone są do obsługi z poziomu terenu bez konieczności wchodzenia do wnętrza urządzenia.

 

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Według wymagań projektu, uzgodnień urzędowych lub potrzeb inwestora osadnik zawiesin OK może być wyposażony dodatkowo:

- w instalacje opróżniające NT-U ułatwiające bezpośrednie czyszczenie i obsługę osadników,

- sondy pomiarowe ilości zgromadzonych zawiesin z systemem alarmowym dźwiękowym i/lub świetlnym i powiadomieniem GSM,

- klapy lub zawory zwrotne końcowe,

- układy do pomiaru natężenia przepływu, regulatory przepływu.