Osadniki OKB z betonu

ZASTOSOWANIE

Osadniki zawiesin OKB mają zastosowanie:

- przy separacji zawiesin mineralnych z wód deszczowych odprowadzanych z dróg, parkingów, placów postojowych, manewrowych oraz ścieków technologicznych z myjni samochodowych, warsztatów mechanicznych, naprawczych, stacji benzynowych, z miejsc składowania części pojazdów itd. W osadnikach zatrzymywane są zawiesiny mineralne takie jak piaski, błoto, popioły, oraz części stałe pływające np. worki, styropian,

- przy separacji zawiesin organicznych sedymentujących ze ścieków gospodarczych i technologicznych w miejscach ich nadmiernego powstawania np. w restauracjach, punktach zbiorowego żywienia, w zakładach przetwórstwa mięsnego, piekarniczego, spożywczego itp.

 

Rodzina osadników OKB obejmuje:
OKB – osadniki w kształcie walca o osi pionowej, objętość w zakresie od 1,1 do 20 [m3],
OKB-C - osadniki w kształcie prostopadłościanu, objętość w zakresie od 8 do 31 [m3].

 

BUDOWA

Monolityczne zbiorniki osadników OKB wykonane są z żelbetu w klasie betonu C35/45 z dodatkiem uszczelniającym gwarantującym wodoszczelność całego zbiornika W-8. Dodatkowo powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne zbiorników zabezpieczone są specjalnymi ochronnymi. Wszystkie materiały użyte do produkcji osadników są obojętne dla środowiska naturalnego.

Osadniki według wymagań projektu mogą być stosowane do zabudowy w terenach zielonych lub w ciągach komunikacyjnych (drogi, place manewrowe 100 kN/oś) i przeznaczone są do obsługi z poziomu terenu bez konieczności wchodzenia do wnętrza urządzenia.

 

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Według wymagań projektu, uzgodnień urzędowych lub potrzeb inwestora osadnik zawiesin OKB może być wyposażony dodatkowo:

- w instalacje opróżniające NT-U ułatwiające bezpośrednie czyszczenie i obsługę osadników,

- sondy pomiarowe ilości zgromadzonych zawiesin z systemem alarmowym dźwiękowym i/lub świetlnym i powiadomieniem GSM,

- klapy lub zawory zwrotne końcowe,

- układy do pomiaru natężenia przepływu, regulatory przepływu.