Przyrządy serwisowe

Firma Navotech posiada w swojej ofercie szereg przyrządów służących do kontroli pracy oraz eksploatacji urządzeń wod-kan. Typowe urządzenia kontrolno pomiarowe znajdą Państwo w zakładce Produkty-Przyrządy kontrolno pomiarowe. Firma Navotech posiada również własnego pomysłu urządzenia, które niezbędne są w trakcie prowadzenia usług przeglądów i serwisów przy eksploatacji separatorów, oczyszczalni, przepompowni oraz innych urządzeń wod-kan. Konstrukcja tych przyrządów w trakcie wielu lat doświadczeń ewoluowała do takiej formy aby każdy użytkownik w prosty sposób mógł z nich korzystać.