Separatory tłuszczu

Separatory tłuszczu LIPO instaluje się w miejscach ich nadmiernego powstawania np. w barach, restauracjach, punktach zbiorowego żywienia, w zakładach przetwórstwa mięsnego, spożywczego itd.

 

Tłuszcze będące produktami pochodzenia naturalnego są mieszaniną estrów gliceryny i wyższych kwasów tłuszczowych. Występują w stanie stałym, półstałym i ciekłym. Tłuszcze dzieli się na dwie grupy: tłuszcze zwierzęce (smalec, słonina, masło, łój, tran itp.) i tłuszcze roślinne zwane potocznie olejami (oliwa, olej rzepakowy, słonecznikowy, lniany i inne).

Nadmierna ilość tłuszczy w sieciach kanalizacji powoduje zarastanie rur. W efekcie rozkładu biologicznego tłuszcze tworzą żrące kwasy tłuszczowe o przykrym zapachu. W miejskich oczyszczalniach ścieków stwarzają poważne problemy eksploatacyjne (np. zarastanie złóż, deficyt tlenowy).

 

Separator tłuszczu LIPO jest urządzeniem przepływowym, w procesie separacji tłuszczu wykorzystano  różnice gęstości tłuszczy i wody. Ścieki przez króciec wlotowy i deflektor wprowadzane są do wydzielonej komory szlamowej, gdzie następuje wytrącenie i sedymentacja części stałych. W komorze separacji zmniejsza się prędkość przepływu. Wydłużony czas zatrzymania powoduje flotację oleju oraz schłodzenie, zestalenie i flotację tłuszczy. Ścieki oczyszczone prowadzone są w dolnej części separatora do króćca odpływowego.

 

Do separatorów tłuszczu nie można wprowadzać olejów mineralnych, fekaliów oraz wód deszczowych. Przed właściwą komorą separacji tłuszczy należy stosować osadniki szlamowe.

 

Firma NavoTech produkuje separatory tłuszczu w wersjach wolnostojących, podzlewowych i do zabudowy podziemnej. Wersje separatorów wolnostojących i podzlewowych produkowane są z polietylenu PE-HD. Zbiorniki do zabudowy podziemnej wykonywane są na bazie strukturalnych, dwuściennych rur PE-HD o wysokiej sztywności obwodowej od SN2 (w standardzie) do SN8 lub z betonu klasy B-45. Elementy wyposażenia wewnętrznego separatora wykonane są z polietylenu lub stali chromoniklowej gatunku 0H18N9.

 

Oferujemy separatory tłuszczu:
- o dowolnych wydajnościach wskazanych przez projekt
   (wykonany najmniejszy 0,1 [l/s] i największy  50 [l/s]),
- w dowolnym wykonaniu materiałowym
  (polietylen PE-HD, beton C35/45 w opcji stal węglowa lub stal chromoniklowa),
- o dowolnych kształtach według warunków miejscowych
  (prostopadłościany, walczaki o osi poziomej lub pionowej),
- do zabudowy wolnostojącej lub podziemnej
  (z możliwością posadowienia w IV kategori szkód górniczych).

 

Współpracując w zakresie doboru separatorów tłuszczu kierujemy się najlepszą wiedzą techniczną w połączeniu z wymogami ekologii i kryteriami ekonomicznymi przedsięwzięcia. 
Po więcej informacji na temat separatorów odsyłamy Państwa do naszego katalogu TECHNIKI ODDZIELANIA  02/2012 lub na stronę www.separatory.com.pl

 

1 Katalog Separatory Tłuszczu i Skrobi Pobierz