Wolnostojące zbiorniki procesowe, magazynowe typu NT-TOR

NavoTech jest producentem wszelkiego rodzaju zbiorników bezciśnieniowych typu NT-TOR: magazynowych, procesowych.

Podstawowe materiały konstrukcyjne naszych zbiorników to:

 • PE
 • PP
 • PVC
 • PVDF
 • Stal nierdzewna
 • Stal konstrukcyjna zabezpieczona antykorozyjnie.

Dzięki dużej rozpiętości materiałów konstrukcyjnych jesteśmy w stanie dobrać odpowiedni zbiornik NT-TOR odporny na:

 • magazynowane medium (np. media agresywne: trujące, żrące),
 • temperaturę (medium oraz otoczenia),
 • warunki pracy.

Zbiorniki NT-TOR na plac budowy dostarczamy jako gotowe do montażu lub w razie konieczności spawamy je na obiekcie u klienta.

W przypadkach w których obowiązujące przepisy obligują użytkownika zbiornika NT-TOR do jego zgłoszenia w Urzędzie Dozoru Technicznego (Dz.U. 2002 nr 63 poz. 572 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów trujących lub żrących) na plac budowy dostarczamy produkty z pełną dokumentacją UDT.

Zbiorniki wykonujemy w wersjach:

 • wolnostojącej:
  > cylindryczne pionowe: z dnem płaskim, stożkowym, skośnym, otwarte, zamknięte itp.,
  > cylindryczne poziome,
  > prostopadłościenne,
  > inne wg. zapotrzebowania inwestora.
 • podziemnej

Podstawowe wyposażenie zbiorników obejmuje

 • wannę ochronną (wykonanie dwuścienne),
 • izolacje termiczną oraz systemem utrzymania/podnoszenia temp. medium,
 • drabiny wejściowe, podesty, poręcze,
 • pompy, mieszadła,
 • aparatura kontrolno pomiarowe, czujnikami itp.
 • instalacje załadowcze, rozładowcze, tłoczne itp.