vítejte seznámit se
s nabídkou NavoTech Inżynieria Środowiska

Obchodní oblast Navotech

Obchodní nabídka NavoTech

Produkty VODA A ODPADNÍ VODA

Produkty VODA A ODPADNÍ VODA

Produkty VODA A ODPADNÍ VODA


Flexibilní a rozsáhlý výrobní program NavoTech pro široce chápaný průmysl WOD-KAN: čistíren odpadních vod, čerpací stanice, nádrže, retence, odvodňovací komory, oddělovače, vratné klapky, regulátory průtoku, neutralizátory, protizápachové filtry, instalace.
průmysl

průmysl

průmysl

Výstavba instalací, nádrží, skladovacích a technologických systémů v procesech čištění, úpravy, neutralizace, dezinfekce vod a odpadních vod. Nádrže, vany, desorbéry a aerační věže, dávkovací, míchací a přípravné systémy.
Služby a servis

Služby a servis

Služby a servis

Nabídka v oblasti servisu, modernizace, revizí vodovodních a kanalizačních instalací a zařízení spadajících do nabídky NavoTech i ostatních výrobců, prodej zařízení nezbytných pro servis a údržbu instalací, sváření a sváření na tupo PE, PVC, PP prvky.
navotech - vyvíjíme

V naší společnosti oceňujeme kvalitu

Spolupráce a partnerství

Navotech náš tým

máme vlastní technické zázemí a design, který umožňuje realizaci jednotlivých úkolů.

Při naší činnosti věnujeme mimořádnou pozornost kontrole kvality výrobků tak, aby splňovaly očekávání nejnáročnějších zákazníků.

máme nejrozsáhlejší v zemi řada typů zařízení pro separaci lehkých kapalin přizpůsobených různým aplikacím a v různých materiálových provedeních.

Technologická a designová řešení NavoTech nacházejí své napodobitele v konkurenčních společnostech, což je potvrzením dobré kvality a efektivity našich zařízení.

Svou činnost realizujeme ve spolupráci s:

  • s projekčními kancelářemi, které nabízejí naši podporu při vývoji a odsouhlasení projektů, výběru zařízení a instalací,
  • s dodavateli a investory při realizaci investice dle požadavků a potřeb projektu,
  • s obchodními řetězci a velkoobchody ve vodárenství a kanalizaci.

Při každodenní práci při realizaci projektů a zakázek se zaměřujeme na kooperaci a partnerství, přičemž máme na mysli především spokojenost zadavatele, později i uživatele zařízení a instalací.

Navotech - profesionální servis

Prosím neváhejte nás kontaktovat