Jaké jsou různé typy čistíren odpadních vod?

Jaké jsou různé typy čistíren odpadních vod?

Obsah:Zde je přehled různých dostupných systémů a klíčových výhod každého z nich.DÁVKOVÉ REAKTORY BROTTLE DISC BROTTLE DISC BEDSACTIVE DRAINAGE KALESSHRNUTÍ Pokud plánujete stavbu nemovitosti, která nemá...

Dekantér – výroba dle rozměrů a směrnic zákazníka

Dekantér – výroba dle rozměrů a směrnic zákazníka

Naše výroba zahrnuje nejen hotová řešení, ale i projekty šité na míru potřebám zákazníka, které zahrnují širokou škálu služeb od výstavby technologických instalací až po servis a modernizaci stávajících systémů. Vždy klademe důraz na vysokou kvalitu a...

Nádrže pro skladování žíravých a toxických kapalin

Nádrže pro skladování žíravých a toxických kapalin

Mnoho průmyslových závodů se při svých výrobních operacích nebo ve formě odpadu vznikajícího při výrobním procesu potýká s korozivními a nebezpečnými látkami. Tyto látky pro svou chemickou agresivitu vyžadují speciální...

Vypouštění vody z budov při silných deštích

Vypouštění vody z budov při silných deštích

V posledních letech zaznamenáváme nárůst výskytu intenzivních srážek, které mohou vést k povodním a značným materiálním škodám. V důsledku toho je stále důležitější zajistit efektivní odvod vody z budov. Příklady...

Čištění odpadních vod v rámci Evropské zelené dohody

Čištění odpadních vod v rámci Evropské zelené dohody

Podle zprávy Evropské agentury pro životní prostředí může čištění odpadních vod hrát klíčovou roli v posunu Evropy k budoucnosti bez znečištění, která bude účinnější z hlediska zdrojů a přispěje k oběhovému hospodářství...

Výběr správného oddělovače

Výběr správného oddělovače

Při dešti jsou zbytky pohonných hmot a další ekologicky škodlivé ropné látky splachovány dešťovou vodou do povrchových vod (potoky, řeky, jezera) a mohou je znečistit. Abyste tomu zabránili, použijte oddělovače. Díky separátorům...

Hodnotit: