Hospodaření s dešťovou vodou 

Co je NT-ZWD management dešťové vody vyráběný společností NavoTech?

Jedná se o kompletní, integrovaný systém hospodaření s dešťovou vodou. Je efektivním řešením problémů hospodaření s dešťovými vodami vypouštěnými ze střech budov, shromažďovanými ze zpevněných ploch (terasy, parkoviště, ulice atd.).
Systém hospodaření s dešťovou vodou NT-ZWD je konfigurován, vybírán individuálně podle velikosti povodí, potřeb Investora a požadavků projektu.

Dodáváno na stavbu jako celý systém s propracovanými technickými parametry, rozměry a zárukou pro zaměstnavatele 10 let.

Dle potřeb a vstupních parametrů pro stavbu Systém dešťové kanalizace NT-ZWD můžeme zvolit následující zařízení:

 

 • ovládací šachta (ochrana vstupní mřížky),
 • osadník (separace minerálních a organických suspenzí),
 • separátor (separace ropných látek),
 • akumulační a retenční nádrž (k použití zachycená dešťová voda),
 • odvodňovací komory (zadržování a/nebo infiltrace v zemi),
 • regulátor průtoku (odvod přebytečné vody s danou kapacitou),
 • zpětný ventil (protipovodňová ochrana, ochrana proti zápachu a hlodavcům).

NT-ZWD Rainwater Systems – technická podpora

Pro dešťovou splaškovou vodu poskytujeme následující technickou podporu:

 • program pro výběr zařízení systému (zadáním základních parametrů program umožňuje výběr zařízení a velikosti systému),
 • technické výkresy .dwg (hotové výkresy ve formátech .dwg pro použití v průmyslových konceptech a projektech),
 • technická brožura (základní informace o aplikaci, použití, konstrukci a instalaci PMBP).

Převzaté a osvědčené vysoké pevnostní indexy jednotlivých prvků systému zaručují možnost použití systémů v komunikačních trasách zatížených automobilovou dopravou se zatížením 14,5 tuny na nápravu (ve vozovkách a pod parkovišti).

INFORMAČNÍ MATERIÁLY

Galerie implementace

NavoTech nabízí dešťový kanalizační systém s názvem NT-ZWD. Jedná se o ucelený integrovaný systém, který efektivně řeší problémy související s odvodem dešťové vody ze střech budov a ze zpevněných povrchů jako jsou terasy, parkoviště a ulice.

systém NT-ZWD ( odvod dešťové vody ) se konfiguruje a vybírá individuálně s ohledem na velikost spádové oblasti, potřeby investora a požadavky projektu. Na stavbu je dodáván jako celý systém s propracovanými technickými parametry a rozměry a také se zárukou 10 let pro objednatele.

Systém odvodnění dešťové vody může zahrnovat následující zařízení:

 1. Řídící jímka (ochrana vstupní mřížky),
 2. Osadník (separace minerálních a organických suspenzí),
 3. oddělovač (separace látek ropných produktů),
 4. Zásobní nádrž, retence (použití zachycené dešťové vody),
 5. Drenážní komory (zadržování a/nebo infiltrace v zemi),
 6. Regulátor průtoku (odvod přebytečné vody s danou kapacitou),
 7. zpětný ventil (protipovodňová ochrana, ochrana proti zápachu a hlodavcům).

Volba zařízení závisí na potřebách a vstupních parametrech pro výstavbu dešťového odvodňovacího systému.

5/5 - (3 hlasů)