Hospodaření s dešťovou vodou | odvod dešťové vody

Hospodaření s dešťovou vodou

Hospodaření s dešťovou vodou

Jaký systém dešťové kanalizace NT-ZWD vyrábí společnost? NavoTech ?

Jedná se o kompletní, integrovaný systém hospodaření s dešťovou vodou. Je efektivním řešením problémů hospodaření s dešťovými vodami vypouštěnými ze střech budov, shromažďovanými ze zpevněných ploch (terasy, parkoviště, ulice atd.).
Systém hospodaření s dešťovou vodou NT-ZWD je konfigurován, vybírán individuálně podle velikosti povodí, potřeb Investora a požadavků projektu.

Dodáváno na stavbu jako celý systém s propracovanými technickými parametry, rozměry a zárukou pro zaměstnavatele 10 let.

Dle potřeb a vstupních parametrů pro výstavbu dešťové kanalizace NT-ZWD můžeme zvolit tato zařízení:

 

Dešťová kanalizace NT-ZWD – technická podpora

Pro dešťovou splaškovou vodu poskytujeme následující technickou podporu:

  • program pro výběr zařízení systému (zadáním základních parametrů program umožňuje výběr zařízení a velikosti systému),
  • technické výkresy .dwg (hotové výkresy ve formátech .dwg pro použití v průmyslových konceptech a projektech),
  • technická brožura (základní informace o aplikaci, použití, konstrukci a instalaci PMBP).

Převzaté a osvědčené vysoké pevnostní indexy jednotlivých prvků systému zaručují možnost použití systémů v komunikačních trasách zatížených automobilovou dopravou se zatížením 14,5 tuny na nápravu (ve vozovkách a pod parkovišti).

INFORMAČNÍ MATERIÁLY

Galerie implementace

NavoTech nabízí dešťový kanalizační systém s názvem NT-ZWD. Jedná se o ucelený integrovaný systém, který efektivně řeší problémy související s odvodem dešťové vody ze střech budov a ze zpevněných povrchů jako jsou terasy, parkoviště a ulice.

Systém NT-ZWD (systém odvodnění dešťové vody) se konfiguruje a vybírá individuálně s ohledem na velikost povodí, potřeby investora a požadavky projektu. Na stavbu je dodáván jako ucelený systém s propracovanými technickými parametry a rozměry a také se zárukou 10 let pro objednatele.

Systém odvodnění dešťové vody může zahrnovat následující zařízení:

  1. Řídící jímka (ochrana vstupní mřížky),
  2. Osadník (separace minerálních a organických suspenzí),
  3. oddělovač (separace ropných látek),
  4. Zásobní nádrž, retence (použití zachycené dešťové vody),
  5. Drenážní komory (zadržování a/nebo infiltrace v zemi),
  6. Regulátor průtoku (odvod přebytečné vody s danou kapacitou),
  7. zpětný ventil (protipovodňová ochrana, ochrana proti zápachu a hlodavcům).

Volba zařízení závisí na potřebách a vstupních parametrech pro výstavbu dešťového odvodňovacího systému.

5/5 - (1 hlas)