Neutralizátory, neutralizátor kyselin

Neutralizátory kyselin KPH vyrobené společností NavoTech zvyklý neutralizace kyselin obsažených v odpadních vodách a jsou určeny pro instalaci v chemických laboratořích nebo na kanalizační přípojky do místností s nebezpečím rozlití minerálních kyselin, např. akumulátorovny, laboratoře apod. neutralizátor KPH lze použít jako neutralizátor kondenzátu.

Ve složitých technologických systémech neutralizace a korekce pH kyselin a louhů doporučujeme použít zde uvedené průmyslové instalace NavoTech.

Neutralizátor kyselin KPH je průtokové zařízení. Odpadní voda odtéká do kalové sekce, kde dochází k sedimentaci a vysrážení minerální suspenze. Pak kal vstoupit do neutralizační komory.

Neutralizačním prvkem je individuálně zvolené reakční lože nebo standardně přírodní uhličitan vápenatý uložený v koších, na kterém probíhá chemická reakce, jejímž výsledkem jsou ve vodě nerozpustné sírany.

Odpadní voda po neutralizaci je vedena v horní části koše do odtokové přípojky.

Podle potřeb a požadavků projektu neutralizátor kyseliny KPH, neutralizátor kondenzátu je navíc vybaven:

  • pH měřicí sondy pro práci v „online“ režimu s GSM monitorováním,
  • systém nouzového dávkování činidel pro korekci hodnoty pH,
  • mechanický ventilační systém,
  • vypouštěcí systémy kombinované s neutralizátorem.

INFORMAČNÍ MATERIÁLY

Hodnotit: