Osadníci

Osadníci

Osadníci

Suspenzní usazovací nádrže jedná se o zařízení a zařízení sloužící k separaci a srážení snadno padajících suspenzí z odpadních vod. Zjednodušeně řečeno, provoz usazovacích nádrží spočívá v zadržování odpadních vod v podmínkách vypouštění tokdíky čemuž se to stane gravitační oddělení dvou fází: voda a suspendované částice.

Dimenzování osadníků má za cíl určit požadovanou užitnou plochu s přihlédnutím k Stokesově zákonu. Hloubka usazovací nádrže je nepodstatná. Ve vztahu k průtoku je relevantní pouze povrch usazovací nádrže.

Aplikace osadníků společnosti NavoTech:

 • separace minerálních suspenzí z dešťové vody z komunikací, parkovišť, parkovišť a technologických splašků z myček, mechanických dílen, opraváren, čerpacích stanic, z míst, kde se skladují díly vozidel apod. Minerální suspenze jako písek, bláto, popel a části pevných plovoucích např. pytle, polystyren,
 • při separaci organických suspenzí, sedimentaci z průmyslových a technologických odpadních vod v místech jejich nadměrné tvorby, např.

Usazovací nádrže řady NavoTech zahrnují:

 • PRIM - osadníci lamelamulti-stream,
 • OK-WIR – vířivé usazovací nádrže,
 • OK – gravitační usazovací nádrže.

Usazovací nádrž pro minerální suspenze PRIM je vysoce účinná víceproudá desková sedimentační nádrž. V zařízení je pod správným úhlem nainstalován sedimentační balíček. Desková sedimentace zaručuje mnohem větší účinnost při separaci suspenzí. Dekantace desek – funguje tak, že nepřetržitě odděluje částice různých velikostí a hmotností, zlepšuje rychlost usazování, což znamená, že kapacitu jednotky lze snížit na rozdíl od statického dekantování, které vyžaduje extrémně velký objem nádrže, kde je rychlost usazování nízká.

Sedimentační nádrže pro podzemní stavby z betonu třídy C35/45 nebo na bázi konstrukčních, dvouplášťových trubek PE-HD s vysokou obvodovou tuhostí od SN2 (standardně) do SN8 popř.

Usazovací nádrže PRIM v nabídce NavoTech:

 • Usazovací nádrž PRIM-B se svislou osou, pro podzemní instalaci, z betonu,
 • Usazovací nádrž PRIM-PE s vodorovnou osou, pro podzemní instalaci, vyrobená z polyetylenu.

Usazovací nádrže lze dle požadavků projektu použít pro instalaci v komunikačních trasách (silnice, manévrovací dvorce 100 kN/nápravu) a jsou určeny pro obsluhu z úrovně terénu bez nutnosti vstupu do zařízení.

V usazovací nádrži OK-WIR jsou odpadní vody přiváděny kanálem probíhajícím tangenciálně k obvodu komory. Komora kal je umístěn ve střední části ve formě zapuštěné nálevkové části. Při proudění splašků se kromě víření v horizontální rovině tvoří sekundární víry i ve vertikální rovině.

Sedimentační nádrže pro podzemní stavby z betonu třídy C35/45 nebo na bázi konstrukčních, dvouplášťových trubek PE-HD s vysokou obvodovou tuhostí od SN2 (standardně) do SN8 popř.

Suspenzní usazovací nádrže OK-WIR v nabídce NavoTech:

 • OK-WIR-B usazovací nádrž se svislou osou, pro podzemní instalaci, z betonu,
 • OK-WIR-PE usazovací nádrž s vodorovnou osou, pro podzemní instalaci, vyrobená z polyetylenu.

Usazovací nádrže lze dle požadavků projektu použít pro instalaci v komunikačních trasách (silnice, manévrovací dvorce 100 kN/nápravu) a jsou určeny pro obsluhu z úrovně terénu bez nutnosti vstupu do zařízení.

Gravitační čističe jsou základní zařízení používaná pro separaci snadno padajících suspenzí o hustotě větší než 1g/cm³ z odpadních vod. Činnost usazovacích nádrží obecně spočívá v zadržování odpadních vod v podmínkách pomalého proudění, díky čemuž dochází ke gravitačnímu oddělování dvou fází: vody a částic v ní suspendovaných. Při návrhu je třeba vzít v úvahu dobu zdržení, povrchy usazovací nádrže a křivku zrnitosti přiváděné minerální suspenze.

Sedimentační nádrže pro podzemní stavby z betonu třídy C35/45 nebo na bázi konstrukčních, dvouplášťových trubek PE-HD s vysokou obvodovou tuhostí od SN2 (standardně) do SN8 popř.

Usazovací nádrže OK v nabídce NavoTech:

 • Usazovací nádrž OK-B se svislou osou, pro podzemní instalaci, z betonu,
 • OK-PZ usazovací nádrž s vodorovnou osou, pro podzemní instalaci, vyrobena z polyetylenu,
 • Usazovací nádrž OK-PN se svislou osou, pro podzemní instalaci, vyrobená z polyetylenu.

Usazovací nádrže lze dle požadavků projektu použít pro instalaci v komunikačních trasách (silnice, manévrovací dvorce 100 kN/nápravu) a jsou určeny pro obsluhu z úrovně terénu bez nutnosti vstupu do zařízení.

INFORMAČNÍ MATERIÁLY

Osadníci nabízená společností Navotech jsou mimořádně účinná zařízení, která se používají k oddělení snadno padajících suspenzí od odpadních vod. Naše nabídka zahrnuje tři hlavní typy usazovacích nádrží: PRIM, OK-WIR a OK.

Použití: Usazovací nádrže PRIM jsou vysoce účinné víceproudé deskové usazovací nádrže, které zaručují mnohem vyšší účinnost při separaci suspenzí, např. bahna. Usazovací nádrže OK-WIR jsou vybaveny usazovací komorou umístěnou ve střední části v podobě zapuštěné trychtýřové části, která příznivě ovlivňuje usazování minerálních suspenzí, zejména bahna. Usazovací nádrže OK jsou základní zařízení sloužící k oddělení snadno padajících suspenzí od odpadních vod.

výhody: náš bahenní pasti jsou vyrobeny z betonu třídy C35/45 nebo na bázi konstrukčních, dvouplášťových trubek PE-HD s vysokou obvodovou tuhostí. Díky tomu jsou odolné vůči agresivním podmínkám prostředí, nekorodují a nevyžadují dodatečné ochranné nátěry ani žádnou údržbu.

Naše usazovací nádrže lze navíc použít pro instalaci v komunikačních trasách (silnice, manévrovací dvorce 100 kN/osa) a jsou určeny pro ovládání ze země bez nutnosti vstupu do zařízení.

Nabídka společnosti Navotech zahrnuje sedimentační nádrže a lapače bahna různých konfigurací a velikostí, což nám umožňuje přizpůsobit se individuálním potřebám každého zákazníka.

5/5 - (1 hlas)