Desorbéry, aerační věže

Desorbéry, aerační věže

Desorbéry, aerační věže

Desorbér je zařízení používané v některých čistírnách voda.

Jedná se o beztlakové zařízení, skládající se z kolony (aerační věže) a nádrže odpovídajících rozměrů (přizpůsobených individuálním potřebám).

V některých instalacích, kde není nutný odběr upravené vody přímo v místě úpravy, se používají pouze aerační věže, které jsou napojeny na čerpací systém instalace a upravená voda je skladována v samostatných nádržích nebo přiváděna přímo do sítě.

Desorbér (aerační věž) používá protiproud tok voda a vzduch: na potrubí přivádějícím médium do desorbéru je v horní části věže instalována rozprašovací tryska, která je určena k rozptýlení proudu vody po celé ploše ložisek uvnitř věže.

V protiproudu k proudící vodě se pohybuje vzduch, který rozfoukává vodu zadrženou na lůžkách věže. Proudění vzduchu může být nucené (dmychadlo) nebo gravitační.

Vyčištěná voda je odváděna pahýlem instalovaným ve spodní části věže do akumulační nádrže nebo do instalace.

Desorbér (aerační věž) je celý vyroben z korozivzdorných materiálů: nerez/kyselinovzdorná ocel a/nebo plast.

Tělo věže se obvykle skládá z několika segmentů pro usnadnění demontáže a čištění lůžka.

Kontrolní/revizní otvor umožňuje sledovat čistotu vnitřku zařízení.

Beztlakové provzdušňování (okysličování) vody před stanicemi na odstraňování železa a manganu.

Odstraňování rozpuštěných plynů z vody (min. CO2, H2S, NH3)
Odstraňování vody

INFORMAČNÍ MATERIÁLY

Galerie implementace

Desorbér, jinak aerační věž, je zařízení, které k úpravě vody využívá protiproudé proudění vody a vzduchu. V horní části věže je rozprašovací tryska, která rozhání proud vody po celé ploše lůžek uvnitř věže. Vzduch se pohybuje opačným směrem než stékající voda a odfukuje vodu zachycenou na lůžkách věže. Proud vzduchu lze vynutit (pomocí dmychadla) popř gravitační. Upravená voda je poté vypouštěna do zásobní nádrže nebo do systému přes hrdlo instalované na dně věže.

Použití: Desorbéry se používají v průmyslu k úpravě vody. Díky protiproudému proudění vody a vzduchu umožňují efektivní čištění vody od různých nečistot.

action: Provoz desorbéru je založen na použití protiproudu tok voda a vzduch. Voda je rozstřikována v horní části věže a poté stéká dolů, kde je vháněna vzduchem. Vzduch může být přiváděn gravitačně nebo dmychadlem. Po průtoku věží je voda vyčištěna a připravena k dalšímu použití.

Hodnotit: