Volně stojící procesní a skladovací nádrže

Volně stojící procesní a skladovací nádrže

Volné stání nádrže proces a skladování

Základní konstrukční materiály našich nádrží jsou:

 • Polyetylen - PE100, PE-100-RC
 • Polypropylen - PP
 • PVC polychlorid

Nabízíme dva typy nádrží:

 • NT-TOR – válcové nádrže
 • NT-TOP – obdélníkové nádrže

Díky velkému sortimentu stavebních materiálů jsme schopni vybrat ten správný nádrž NT-TOR/NT-TOP odolné vůči:

 • skladované médium (např. agresivní média: jedovatá, žíravá),
 • teplota (střední a okolní),
 • pracovní podmínky.

Nádrže NT-TOR/NT-TOP dodáme na stavbu připravené k založení nebo v případě potřeby svaříme u zákazníka.

V případech, kdy platné předpisy ukládají uživateli cisterny NT-TOR/NT-TOP povinnost nahlásit to Úřadu technické inspekce (Sbírka zákonů z roku 2002 č. 63, položka 572, nařízení ministra hospodářství ze dne 16. , 2002 o technických podmínkách požadavků na kontrolu netlakových a nízkotlakých nádrží určených pro skladování toxických nebo korozivních materiálů), dodáváme výrobky na stavbu s plnou dokumentací UDT, připravenou k nahlášení uživatelem místnímu úřad technické kontroly.

Procesní a/nebo skladovací nádrže se vyrábí v následujících verzích:

 • volné stání,
 • válcová vertikální: s plochým dnem, kuželová, šikmá, otevřená, uzavřená atd.,
 • válcová horizontální,
 • obdélníkový,
 • ostatní přísl. potřeby investora.

Vybavení nádrží v závislosti na potřebách zahrnuje:

 • ochranná vana (dvoustěnná verze),
 • tepelná izolace a systém pro udržování/zvyšování teploty média
 • vstupní žebříky s ochrannými koši, obslužné plošiny, zábradlí, samozavírací brány
 • dávkovací čerpadla, technologické míchačky,
 • kontrolní a měřicí zařízení: plnění, odpečetění, teplota atd.

Procesní nádrže na míru dle požadavků zákazníka.

Díky individuálnímu přístupu ke každému výběru nebo nedostatku řad typů jsou nádrže NT-TOR a NT-TOP přizpůsobeny konkrétním pokynům zákazníka. Tyto nádrže mohou být připraveny na zvláštní objednávku s přizpůsobením jejich rozměrů a kapacity požadavkům konkrétního projektu.

Možnost přizpůsobení nádrží na míru zákazníkovi není jedinou výhodou našich řešení. Důležitou vlastností termoplastických materiálů je jejich nízká hmotnost v poměru k běžně používané oceli. Díky tomu zákazníkovi při vykládce a zakládání v místě instalace vznikají nižší náklady spojené s pronájmem potřebného vybavení a samotné zakládání je mnohem jednodušší.

Pokud je potřeba vybrat nádrž na místě instalace, kontaktujte nás - nabízíme také profesionální výběr u zákazníka.

Procesní nádrže a skladové společnosti Navotech, označené jako NT-TOR a NT-TOP, jsou dodávány na stavbu připravené k umístění nebo v případě potřeby svařeny u zákazníka.

V případech, kdy platné předpisy zavazují uživatele cisterny k nahlášení na Úřad technické inspekce, jsou výrobky dodávány s kompletní dokumentací UDT, připravenou k nahlášení uživatelem na místně příslušné pracoviště technické kontroly.

Procesní nádrže Navotech jsou přizpůsobeny individuálním požadavkům zákazníků. Vzhledem k nedostatku řad typů jsou nádrže NT-TOR a NT-TOP přizpůsobeny konkrétním pokynům zákazníka. Mohou být připraveny na zvláštní objednávku s přizpůsobením jejich rozměrů a kapacity požadavkům konkrétního projektu.

Jednou z výhod těchto nádrží je jejich nízká hmotnost oproti oceli, která je výsledkem použití termoplastických materiálů. Zákazníkovi díky tomu vznikají nižší náklady spojené s pronájmem techniky nutné pro vykládku a zakládání a samotné zakládání je mnohem jednodušší.

Pokud je potřeba vybrat nádrž na místě instalace, nabízí Navotech profesionální výběr také u zákazníka.

Hodnotit: