Volně stojící procesní a skladovací nádrže

Volně stojící procesní a skladovací nádrže

Volně stojící procesní a skladovací nádrže

Základní konstrukční materiály našich nádrží jsou:

 • Polyetylen - PE100, PE-100-RC
 • Polypropylen - PP
 • PVC polychlorid

Nabízíme dva typy nádrží:

 • NT-TOR – válcové nádrže
 • NT-TOP – obdélníkové nádrže

Díky široké škále konstrukčních materiálů jsme schopni vybrat vhodnou nádrž NT-TOR/NT-TOP odolnou vůči:

 • skladované médium (např. agresivní média: jedovatá, žíravá),
 • teplota (střední a okolní),
 • pracovní podmínky.

Nádrže NT-TOR/NT-TOP dodáme na stavbu připravené k založení nebo v případě potřeby svaříme u zákazníka.

V případech, kdy platné předpisy ukládají uživateli cisterny NT-TOR/NT-TOP povinnost nahlásit to Úřadu technické inspekce (Sbírka zákonů z roku 2002 č. 63, položka 572, nařízení ministra hospodářství ze dne 16. , 2002 o technických podmínkách požadavků na kontrolu netlakových a nízkotlakých nádrží určených pro skladování toxických nebo korozivních materiálů), dodáváme výrobky na stavbu s plnou dokumentací UDT, připravenou k nahlášení uživatelem místnímu úřad technické kontroly.

Procesní a/nebo skladovací nádrže se vyrábí v následujících verzích:

 • volné stání,
 • válcová vertikální: s plochým dnem, kuželová, šikmá, otevřená, uzavřená atd.,
 • válcová horizontální,
 • obdélníkový,
 • ostatní přísl. potřeby investora.

Vybavení nádrží v závislosti na potřebách zahrnuje:

 • ochranná vana (dvoustěnná verze),
 • tepelná izolace a systém pro udržování/zvyšování teploty média
 • vstupní žebříky s ochrannými koši, obslužné plošiny, zábradlí, samozavírací brány
 • dávkovací čerpadla, technologické míchačky,
 • kontrolní a měřicí zařízení: plnění, odpečetění, teplota atd.

Procesní nádrže na míru dle požadavků zákazníka.

Díky individuálnímu přístupu ke každému výběru nebo nedostatku řad typů jsou nádrže NT-TOR a NT-TOP přizpůsobeny konkrétním pokynům zákazníka. Tyto nádrže mohou být připraveny na zvláštní objednávku s přizpůsobením jejich rozměrů a kapacity požadavkům konkrétního projektu.

Možnost přizpůsobení nádrží na míru zákazníkovi není jedinou výhodou našich řešení. Důležitou vlastností termoplastických materiálů je jejich nízká hmotnost v poměru k běžně používané oceli. Díky tomu zákazníkovi při vykládce a zakládání v místě instalace vznikají nižší náklady spojené s pronájmem potřebného vybavení a samotné zakládání je mnohem jednodušší.

Pokud je potřeba vybrat nádrž na místě instalace, kontaktujte nás - nabízíme také profesionální výběr u zákazníka.

Procesní nádrže a skladové budovy firmy Navotech, označené jako NT-TOR a NT-TOP, jsou dodávány na stavbu připravené k založení nebo v případě potřeby svařeny u zákazníka.

V případech, kdy platné předpisy zavazují uživatele cisterny k nahlášení na Úřad technické inspekce, jsou výrobky dodávány s kompletní dokumentací UDT, připravenou k nahlášení uživatelem na místně příslušné pracoviště technické kontroly.

Procesní nádrže Navotech jsou přizpůsobeny individuálním požadavkům zákazníků. Vzhledem k nedostatku řad typů jsou nádrže NT-TOR a NT-TOP přizpůsobeny konkrétním pokynům zákazníka. Mohou být připraveny na zvláštní objednávku s přizpůsobením jejich rozměrů a kapacity požadavkům konkrétního projektu.

Pokud je potřeba vybrat nádrž na místě instalace, nabízí Navotech profesionální výběr také u zákazníka.

Procesní nádrže, používané v různých průmyslových odvětvích včetně chemického, potravinářského a farmaceutického, se vyznačují řadou výhod, kvůli kterým si je podnikatelé stále více vybírají. Jednou z klíčových výhod těchto nádrží je jejich nízká hmotnost ve srovnání s tradičními ocelovými nádržemi. Je to přímý důsledek použití moderních termoplastických materiálů ve výrobním procesu, které nejen snižují hmotnost nádrže, ale také poskytují vynikající odolnost proti korozi a agresivním chemikáliím.

Nízká hmotnost procesních nádrží má přímý dopad na snížení nákladů na logistiku a instalaci. Volbou těchto řešení mohou zákazníci počítat s výraznými úsporami souvisejícími s pronájmem zařízení pro vykládku a umístění cisteren. Lehčí tanky vyžadují méně pokročilé vybavení, což se promítá do nižších poplatků za pronájem. Procesní nádrže, se kterými se snáze manipuluje, navíc výrazně zjednodušují proces instalace, což nejen zkracuje dobu potřebnou k založení, ale také minimalizuje riziko poškození jak samotné nádrže, tak i okolí.

Kromě toho, procesní nádrže nabízejí vysokou flexibilitu z hlediska konfigurace a přizpůsobení konkrétním procesním potřebám. Možnost výběru z různých tvarů, velikostí a doplňkových možností vybavení, jako jsou mixéry, topné a chladicí systémy, umožňuje optimalizovat výrobní procesy a zvýšit jejich efektivitu. Vysoká odolnost termoplastických materiálů vůči chemikáliím a povětrnostním vlivům zaručuje dlouhou životnost nádrží, což je další argument v jejich prospěch.

Procesní nádrže jsou moderním a ekonomicky efektivním řešením pro průmysl, které jsou stále populárnější díky svým jedinečným vlastnostem, jako je nízká hmotnost, vysoká odolnost proti korozi, flexibilní konfigurace a snadná instalace. Výběrem těchto nádrží mohou firmy nejen snížit provozní náklady, ale také zvýšit efektivitu a bezpečnost svých výrobních procesů.

5/5 - (1 hlas)