Zpětná klapka | zpětný ventil | zpětné ventily | zpětné ventily

Zpětná klapka

Zpětná klapka

Protipovodňová ochrana, protipovodňové ochrany se používají v místech, kde hrozí zpětný vzdutí, zpětný tok vody do gravitační kanalizace z odvodňovacích příkopů, řek, jezer, zátok nebo jiných vodních nádrží. Zpětný tok vody do gravitační kanalizace vede k zaplavování garáží, sklepů a průmyslových závodů. Poruchy čerpacích stanic vody a odpadních vod jsou častým důvodem zaplavování níže položených míst.

Zeptejte se na naše zpětné klapky:

Tel: + 48 32 777 11 44
Tel: + 48 32 777 10 90

Osvědčený systém ochrany proti zpětnému tokuprotipovodňová je zpětná klapka a zpětný ventil, které se montují na kanalizaci nebo na jejich výstupy do jímky. Vyrobeno s přírubovým připojením, hrdlem. V případě potřeby se ve zpětných klapkách používají protizávaží s nastavitelnou silou otevření. Vyrobeno z vysokohustotního polyetylenu PE-HD, vyznačující se vysokou odolností vůči korozi a agresivním látkám, které se mohou vyskytovat v odpadních vodách. Tyto materiály nevyžadují použití dalších ochranné nátěry a postupy údržby.

Protipovodňová ochrana nabízené společností NavoTech zahrnují:

 • zpětný ventil KP,
 • Jednocestný zpětný ventil ProFlex,
 • Ochrana proti zpětnému toku odpadních vod.

Zpětné ventily KP vyráběné firmou NavoTech se používají k jednosměrnému uzavírání a otevírání kanálů potrubí, zabraňují zpětnému proudění v případě zvýšení hladiny odpadní vody za klapkou. Hrají ochrannou a regulační roli.

KP zpětný ventil 

Zapečetěno zpětný ventil otevírá se automaticky ve směru proudění pod vlivem tlaku kapaliny uvnitř potrubí. Když tlak kapaliny za jednocestným zpětným ventilem (např. v přijímači) vzroste na hodnotu větší, než je hodnota tlaku v přívodním potrubí, uzavírací kotouč zpětného ventilu se automaticky uzavře.

Zpětné klapky KP se vyrábí ve dvou základních typech. Typy zpětných klapek dostupné v NavoTech:

- síťové zpětné ventily,
KP-S – zpětná klapka, síť, holá,*
KP-Sk – zpětná klapka, síťová, přírubová,
pro instalaci na gravitační kanalizační síť,*

*pouze na vyžádání
- koncové zpětné ventily:
KP-B – zpětná klapka koncová, holá, hladká trubka,
KPS-B - zpětná klapka koncová, holá, konstrukční dvoustěnná trubka,
KP-KR – zpětný ventil, koncová příruba pro montáž na potrubí, hladká trubka,
KPS-KR – zpětný ventil, koncová příruba pro montáž na potrubí, konstrukční dvouplášťová trubka,
KP-KS – zpětná klapka koncová, přírubová pro montáž na stěnu, hladká trubka,
KPS-KS – zpětná klapka koncová, přírubová, k montáži na stěnu, konstrukční dvouplášťová trubka, k montáži do komory, opěra, odvod odpadních vod do jímače

*na přání zákazníka jsme schopni vyrobit zpětnou klapku s protizávažím.

Guma jednocestný zpětný ventil ProFlex je dokonalým řešením pro řízení protitlaku (zpětného tlaku), který se vytváří v odpadech čistíren odpadních vod, kanalizačních výpustích, dešťových kanalizacích a kanalizacích vodních toků. Nabízené zpětné ventily jsou alternativou k zpětným ventilům, které se mohou zaseknout a rezivět. Na rozdíl od zpětných klapek si pryžová zpětná klapka ProFlex poradí s překážkami (předměty blokujícími průtok) bez zaseknutí i bez otevření zpětné klapky bez možnosti jejího uzavření.

Zpětný ventil ProFlex 

Zpětné ventily ProFlex se vyrábí ve dvou základních typech:

 • ProFlex typ 710 nebo 720 s přírubovým připojením,
 • ProFlex typ 730 nebo 740 s objímkovým připojením.

Hlavní výhody použití zpětných ventilů ProFlex jsou:

 • vynikající ochrana proti povodním a vzduté vodě
 • zabraňte vniknutí hlodavců do zařízení
 • chránit před pachy
 • žádné pohyblivé prvky, jako je pant nebo kloub
 • odolný a necitlivý na vlnění vody
 • široký rozsah průměrů od 50 do 1800 [mm]
 • velký výběr konstrukčních variant: na opěrách, ve studnách, ve stávajícím potrubí, na uzavřeném nebo otevřeném kanálu
 • velmi tichý chod bez klepání
 • nedeformují se a nemrznou
 • odolný proti devastaci (žádné ocelové prvky).

V případě zájmu o zpětné ventily ProFlex kontaktujte naše obchodní oddělení. Nabízíme asistenci při výběru zařízení a detailních technických materiálů.

Zpětná klapka v NAVOTECH - produkt s mnoha možnostmi

Zpětná klapka KP od NAVOTECH je vyroben z PE. Konstrukce a konstrukce klapky umožňuje montáž na různé typy potrubí nebo na stěnu díky provedení nástavec nebo příruba. Rozsah průměrů klapek od DN160 do DN3000 dává široký rozsah a umožňuje vyhovět potřebám i těch nejnáročnějších investorů a uživatelů.

Výhody použití zpětných ventilů KP:

 • Lehká a odolná konstrukce.
 • Odolnost proti korozi.
 • Bez nutnosti údržby a povrchové ochrany.
 • Možnost holého nebo přírubového připojení.
 • Dostupnost v široké škále průměrů.
 • Možnost konstrukční úpravy každého typu tlumiče.
 • Lze použít protizávaží.
 • Ochrana proti zpětnému toku odpadních vod

Použití zpětných klapek

Poklopy NAVOTECH se používají na mnoha soukromých i veřejných investicích u nás i v zahraničí.

INFORMAČNÍ MATERIÁLY

Galerie implementace

Naše zpětné ventily jsou mimořádně důležité v kanalizačních systémech, protože se používají pro jednosměrné uzavírání a otevírání kanálů potrubí. Díky nim můžeme zabránit zpětnému proudění v případě zvýšení hladiny splašků za klapkou. Hrají ochrannou a regulační roli.

Předností našich zpětných klapek je především jejich automatický chod. Zpětná klapka otevírá se automaticky ve směru proudění pod vlivem tlaku kapaliny uvnitř potrubí. Při zvýšení tlaku kapaliny za zpětným ventilem na hodnotu větší, než je hodnota tlaku v přívodním potrubí, se uzavírací kotouč zpětného ventilu automaticky uzavře.

Naše ochrana proti zpětnému toku splašků je k dispozici ve dvou základních typech: hlavní a koncová. Síťové klapky jsou určeny pro montáž do gravitační kanalizace. Koncové klapky, jsou zase určeny k instalaci do studny, na opěru, na výstupu z kanalizačního systému do jímky.

Použití zpětných ventilů pokrývá širokou škálu kanalizačních systémů v obytných i průmyslových objektech. Jsou nezbytné v místech, kde hrozí zpětný tok splašků, například v důsledku stoupající hladiny.

Navíc na přání zákazníka jsme schopni provést zpětný ventil s protizávažím. Naše zpětná klapka je nejen spolehlivá, ale také přizpůsobená individuálním potřebám našich zákazníků.

Koncová klapka je účinnou ochranou proti zpětnému toku splašků

Koncová klapka je ventil, který se používá v kanalizačních a melioračních systémech. Lze jej použít jako koncové zařízení i jako síťové zařízení. Slouží k ochraně proti zpětnému proudění vody popř odpadních vod zpět k instalaci. Koncový poklop je instalován na konci potrubí v kanalizační komoře.

Koncový zpětný ventil je speciální ventil používaný v kanalizačních a melioračních systémech. Používá se jak jako koncové zařízení, tak i jako síťový prvek. Jeho hlavním úkolem je chránit před zpětným prouděním vody nebo splašků v opačném směru, tedy zabránit vytékání obsahu instalace do kanalizační jímky.

Koncová klapka se montuje na konec trubky umístěné v studna odpadních vod. To znamená, že při přerušení nebo změně toku tekutin se koncová klapka okamžitě uzavře a zabrání zpětnému toku obsahu. Jedná se o klíčové řešení, které zabraňuje kontaminaci nebo zaplavení instalace, což může způsobit vážné ekologické a technické problémy.

Díky použití koncového zpětného ventilu funguje kanalizační systém efektivněji a bezpečněji, snižuje riziko selhání a zajišťuje ochranu životního prostředí a veřejného zdraví.

Zpětný ventil v kanalizačním systému

Zpětný ventil v kanalizačních a drenážních systémech slouží jako specializovaný zpětný ventil. Používá se jak jako ukončovací prvek, tak i jako integrální součást sítě. Základním úkolem zpětné klapky v kanalizaci je ochrana před nežádoucím návratem vody nebo splašků do kanalizace. Zpětné ventily v kanalizačních systémech jsou instalovány na konci potrubí v odpadní jímce.

Jako koncový ventil hraje zpětný ventil kanalizace klíčovou roli v zamezení zpětného toku tekutin, které brání jejich vytékání ze systému zpět do studny. Při narušení normálního průtoku se klapka automaticky zavře a účinně zablokuje možnost zpětného toku obsahu. Jedná se o důležité bezpečnostní opatření, které chrání před potenciálními hrozbami pro životní prostředí a technickou infrastrukturu.

Použití koncové vratné klapky v kanalizačním systému výrazně zvyšuje účinnost a bezpečnost kanalizačních a drenážních systémů. Díky němu je minimalizováno riziko selhání a je chráněno přírodní prostředí a lidské zdraví.

5/5 - (4 hlasů)