Neutralizátory, neutralizátor kyselin

Neutralizátory

Neutralizátory

Neutralizátory kyselin KPH vyráběné firmou NavoTech se používají pro neutralizace kyselin obsažených v odpadních vodách a jsou určeny pro instalaci v chemických laboratořích nebo na kanalizačních přístupech do místností s nebezpečím rozlití minerálních kyselin, např. akumulátorovny, laboratoře apod., lze neutralizátor KPH použít jako neutralizátor kondenzátu.

Ve složitých technologických systémech neutralizace a korekce pH kyselin a louhů doporučujeme použít zde uvedené průmyslové instalace NavoTech.

Neutralizátor kyselin KPH je průtokové zařízení. Odpadní voda odtéká do kalové sekce, kde dochází k sedimentaci a vysrážení minerální suspenze. Pak kal vstoupit do neutralizační komory.

Neutralizačním prvkem je individuálně zvolené reakční lože nebo standardně přírodní uhličitan vápenatý uložený v koších, na kterém probíhá chemická reakce, jejímž výsledkem jsou ve vodě nerozpustné sírany.

Odpadní voda po neutralizaci je vedena v horní části koše do odtokové přípojky.

Podle potřeb a požadavků projektu neutralizátor kyseliny KPH, neutralizátor kondenzátu je navíc vybaven:

  • pH měřicí sondy pro práci v „online“ režimu s GSM monitorováním,
  • systém nouzového dávkování činidel pro korekci hodnoty pH,
  • mechanický ventilační systém,
  • vypouštěcí systémy kombinované s neutralizátorem.

INFORMAČNÍ MATERIÁLY

Neutralizátory kyselin KPH, vyráběné renomovanou firmou NavoTech, jsou klíčovým řešením v oblasti ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce v místech vystavených přítomnosti škodlivých kyselin. Tato vyspělá zařízení jsou speciálně navržena pro účinnou neutralizaci kyselin obsažených v odpadních vodách, což z nich činí nepostradatelné zařízení v různých typech průmyslových a výzkumných zařízení, jako jsou chemické laboratoře, akumulátorovny nebo jiné místnosti, kde je zvýšené riziko rozlití minerálních kyselin. .

Neutralizátory KPH od NavoTech lze díky jejich univerzálnosti instalovat jak v laboratořích, tak přímo na kanalizační přípojky, což umožňuje přímou a účinnou neutralizaci škodlivých látek před jejich vstupem do kanalizace. To následně přispívá k výraznému snížení potenciálního dopadu na životní prostředí a zajišťuje dodržování platných norem a předpisů na ochranu životního prostředí.

Jednou z klíčových výhod neutralizátorů KPH je jejich schopnost pracovat v různých podmínkách a s různými typy kyselin, což z nich dělá univerzální řešení a účinné v mnoha scénářích. Tyto neutralizátory jsou navíc navrženy pro snadnou instalaci a provoz, minimalizují potřebu pokročilých technických znalostí ze strany uživatelů a usnadňují rychlou reakci v případě poruchy nebo úniku nebezpečných látek.

Neutralizátor KPH lze také použít jako neutralizátor kondenzátu, což rozšiřuje jeho použití mimo tradiční oblasti související s neutralizací kyselin. Tato dodatečná funkce zdůrazňuje flexibilitu a inovace řešení nabízených společností NavoTech, která reagují na širokou škálu průmyslových a výzkumných potřeb.

Zavedení neutralizátorů kyselin KPH do infrastruktury laboratoře nebo průmyslového závodu je strategickou investicí do bezpečnosti a ochrany životního prostředí. Díky tomu mohou firmy zajistit nejen bezpečné pracovní podmínky pro své zaměstnance, ale také přispět k udržitelnému rozvoji a chránit ekosystémy před potenciálně škodlivými účinky chemických látek.

5/5 - (2 hlasů)