Odstředivé usazovací nádrže, odkalovací nádrže, gravitační usazovací nádrže

Osadníci

Osadníci

Suspenzní usazovací nádrže jedná se o předměty a zařízení sloužící k separaci a srážení snadno padajících suspenzí z odpadních vod. Zjednodušeně řečeno, provoz usazovacích nádrží spočívá v zadržování odpadní vody v podmínkách pomalého proudění, díky čemuž dochází gravitační oddělení dvou fází: vody a částic v ní suspendovaných.

Dimenzování osadníků má za cíl určit požadovanou užitnou plochu s přihlédnutím k Stokesově zákonu. Hloubka usazovací nádrže je nepodstatná. Ve vztahu k průtoku je relevantní pouze povrch usazovací nádrže.

Použití usazovacích nádrží NavoTech:

 • separace minerálních suspenzí z dešťové vody z komunikací, parkovišť, parkovišť a technologických splašků z myček, mechanických dílen, opraváren, čerpacích stanic, z míst, kde se skladují díly vozidel apod. Minerální suspenze jako písek, bláto, popel a části pevných plovoucích např. pytle, polystyren,
 • při separaci organických suspenzí, sedimentaci z průmyslových a technologických odpadních vod v místech jejich nadměrné tvorby, např.

Usazovací nádrže řady NavoTech zahrnují:

 • PRIM – lamelové usazovací nádrže, víceproudové,
 • OK-WIR – vířivé usazovací nádrže,
 • OK – gravitační usazovací nádrže.

PRIM lamelová usazovací nádrž pro minerální suspenze je vysoce účinný víceproudový deskový usazovač. Sedimentační balíček je instalován v zařízení pod vhodným úhlem. Desková sedimentace zaručuje mnohem vyšší účinnost procesu separace suspenze. Dekantace desek v lamelovém usazováku - funguje tak, aby nepřetržitě oddělovala částice různých velikostí a hmotností, zlepšuje rychlost usazování, což znamená, že kapacitu zařízení lze snížit na rozdíl od statického usazování, které vyžaduje extrémně velký objem nádrže, kde rychlost usazování je nízký.

Lamelové usazovací nádrže pro podzemní instalaci z betonu třídy C35/45 nebo na bázi konstrukčních, dvouplášťových trubek PE-HD s vysokou obvodovou tuhostí od SN2 (standardně) do SN8 popř.

Lamelové usazovací nádrže PRIM pro závěsy v nabídce NavoTech:

 • Usazovací nádrž PRIM-B se svislou osou, pro podzemní instalaci, z betonu,
 • Usazovací nádrž PRIM-PE s vodorovnou osou, pro podzemní instalaci, vyrobená z polyetylenu.

Lamelové usazovací nádrže lze dle požadavků projektu použít pro instalaci v dopravních komunikacích (silnice, manévrovací plochy 100 kN/osa) a jsou určeny k ovládání z úrovně terénu bez nutnosti vstupovat do vnitřních prostor zařízení.

V odstředivé sedimentační nádrži OK-WIR jsou splašky přiváděny kanálem tangenciálně vtékajícím do obvodu komory. Usazovací komora je umístěna ve střední části ve formě zapuštěné nálevky. Při proudění odpadních vod vznikají kromě víření v horizontální rovině i sekundární víry ve vertikální rovině, horizontální rychlost je v různých bodech různá v závislosti na vzdálenosti od středu lapače písku, což má příznivý vliv na ukládání minerálních suspenzí.

Odstředivé sedimentační nádrže pro podzemní instalaci z betonu třídy C35/45 nebo na bázi konstrukčních, dvouplášťových trubek PE-HD s vysokou obvodovou tuhostí od SN2 (standardně) do SN8 popř.

Závěsné odstředivé usazovače OK-WIR v nabídce NavoTech:

 • Odstředivá usazovací nádrž OK-WIR-B se svislou osou, pro podzemní instalaci, z betonu,
 • Odstředivá usazovací nádrž OK-WIR-PE s vodorovnou osou, pro podzemní instalaci, vyrobená z polyetylenu.

Odstředivé usazovací nádrže lze dle požadavků projektu použít pro instalaci v dopravních komunikacích (silnice, manévrovací plochy 100 kN/osa) a jsou určeny k ovládání z úrovně terénu bez nutnosti vstupovat do vnitřních prostor zařízení.

Gravitační čističe jsou základní zařízení používaná pro separaci snadno padajících suspenzí o hustotě větší než 1g/cm³ z odpadních vod. Činnost usazovacích nádrží obecně spočívá v zadržování odpadních vod v podmínkách pomalého proudění, díky čemuž dochází ke gravitačnímu oddělování dvou fází: vody a částic v ní suspendovaných. Při návrhu je třeba vzít v úvahu dobu zdržení, povrchy usazovací nádrže a křivku zrnitosti přiváděné minerální suspenze.

Gravitační sedimentační nádrže pro podzemní instalaci z betonu třídy C35/45 nebo na bázi konstrukčních, dvouplášťových trubek PE-HD s vysokou obvodovou tuhostí od SN2 (standardně) do SN8 popř.

OK gravitační usazovací nádrže pro závěsy v nabídce NavoTech:

 • OK-B gravitační usazovací nádrž se svislou osou, pro podzemní instalaci, z betonu,
 • OK-PZ gravitační usazovací nádrž s vodorovnou osou, pro podzemní instalaci, vyrobena z polyetylenu,
 • OK-PN gravitační usazovací nádrž se svislou osou, pro podzemní instalaci, vyrobená z polyetylenu.

Podle požadavků projektu lze gravitační usazovací nádrže použít pro instalaci v komunikačních trasách (silnice, manévrovací plochy 100 kN/osa) a jsou určeny k ovládání z úrovně terénu bez nutnosti vstupu do vnitřních prostor zařízení.

INFORMAČNÍ MATERIÁLY

Osadní nádrže nabízené společností Navotech jsou klíčovým prvkem v pokročilých systémech čištění odpadních vod, zajišťující vysoce efektivní separaci snadno se usazujících suspenzí. Náš sortiment zahrnuje tři hlavní typy sedimentačních nádrží: PRIM, OK-WIR a OK, z nichž každá je navržena tak, aby splňovala specifické požadavky procesu a optimalizovala účinnost čištění.

přihláška

 • deskové usazovací nádrže PRIM: představují moderní řešení v podobě víceproudých deskových usazováků. Jejich unikátní design zaručuje výrazně vyšší účinnost při separaci suspenzí, jako je bahno, díky použití speciálně navržených desek, které maximalizují usazovací plochu.
 • Usazovací nádrže OK-WIR: se vyznačují přítomností centrálně umístěné sedimentační komory ve formě zapuštěné trychtýřové části. Toto řešení je zvláště výhodné pro ukládání minerálních suspenzí a bahna, kde vírová síla podporuje separační proces.
 • OK usazovací nádrže odpadních vod:  jsou základní zařízení určená pro efektivní separaci snadno usazujících se suspenzí od odpadních vod. Jejich jednoduchý, ale účinný design je činí nepostradatelnými v mnoha standardních aplikacích čištění odpadních vod.

Výhody osadníků

Naše usazovací nádrže, včetně usazovacích nádrží, se vyznačují mimořádnou životností a odolností vůči agresivním podmínkám prostředí. Vyrobeny z betonu třídy C35/45 nebo s použitím konstrukčních, dvouplášťových PE-HD trubek s vysokou obvodovou tuhostí, zaručují dlouhodobé používání bez nutnosti nanášení dalších ochranných nátěrů nebo provádění údržbových procedur. Toto provedení zajišťuje nejen odolnost proti korozi, ale také proti mechanickému poškození.

Naše usazovací nádrže jsou navíc navrženy pro snadnou integraci se stávající infrastrukturou. Lze je použít pro instalaci v komunikačních trasách, jako jsou silnice nebo manévrovací plochy, které vydrží zatížení až 100 kN/nápravu. Jsou navrženy tak, aby je bylo možné ovládat ze země, odpadá tak nutnost vstupovat do útrob zařízení, což zvyšuje bezpečnost a komfort práce.

Individuální přístup

Ve společnosti Navotech chápeme, že každý projekt čištění odpadních vod je jedinečný, a proto nabízíme usazovací nádrže, včetně usazovacích nádrží bahna, v různých konfiguracích a velikostech. Díky tomu jsme schopni přizpůsobit naše řešení individuálním potřebám každého klienta, zajistit optimalizaci čistících procesů a maximalizovat provozní efektivitu. Naše zkušenosti a závazek poskytovat vysoce kvalitní řešení z nás dělají důvěryhodného partnera v oblasti čištění odpadních vod.

5/5 - (2 hlasů)