Čištění zařízení WOD-KAN

Čištění zařízení WOD-KAN

Čištění zařízení WOD-KAN

Při obsluze vodovodních a kanalizačních zařízení vzniká řada odpadů, které je nutné pravidelně odstraňovat ze zařízení a odvážet na skládku nebo recyklaci.

Tato operace je povinná jak z pohledu správného fungování systému, tak i z pohledu platných právních předpisů. Chtít vést komplex servis a to jak z hlediska kontrol vodních a kanalizačních zařízení, tak nakládání s odpady spol NavoTech navázala spolupráci s mnoha komunálními společnostmi, díky čemuž rychle reagujeme na problémy uživatelů.

Standardní rozsah prací při čištění nádrží na vodu a odpadní vodu:

  • odčerpání obsahu nádrže,
  • čištění tlakové nádoby,
  • odčerpávání vzniklých výluhů,
  • přepravu a likvidaci (nebo recyklaci) odpadu,
  • vystavení předávací karty odpadu nebo protokolu o provedené práci.
Hodnotit: