Using our experience and knowledge, we have designed, manufactured, supplied, assembled and commissioned a number of installations, including:

You can find Industry catalog here


Freestanding proccess and storage tanks


NavoTech jest producentem wszelkiego rodzaju zbiorników bezciśnieniowych typu NT-TOR oraz NT-TOP: magazynowych, procesowych.

NT-TOR - zbiorniki cylindryczne

NT-TOP - zbiorniki prostopadłościenne

Podstawowe materiały konstrukcyjne naszych zbiorników to:
PE
PP
PVC
PVDF
Stal nierdzewna
Stal konstrukcyjna zabezpieczona antykorozyjnie.

Desorbers, aeration towers


Desorber jest urządzeniem znajdującym zastosowanie w niektórych instalacjach uzdatniania wody. Jest to bezciśnieniowe urządzenie, składające się z kolumny (wieży aeracyjnej) oraz zbiornika o odpowiednich gabarytach (dobranych pod indywidualne potrzeby). W niektórych instalacjach w których gromadzenie uzdatnionej wody nie jest konieczne bezpośrednio w miejscu uzdatnienia zastosowanie znajdują same wieże aeracyjne które wpina się w układ tłoczny instalacji a uzdatnioną wodę magazynuje w osobnych zbiornikach lub podaje bezpośrednio do sieci.Water and sewage disinfection


Dezynfekcja (dekontaminacja) (po polsku dosłownie oznacza odkażanie) – postępowanie mające na celu maksymalne zmniejszenie liczby drobnoustrojów w odkażanym materiale.

Układy dezynfekujące wytwarzane przez NAVO-TECH wykorzystują następujące technologie unieszkodliwiające:

dezynfekcja za pomocą lamp UV,
dezynfekcja chemiczna (perhydrol, nadmanganian potasu, podchloryn sodu),
pasteryzacja
Układy dezynfekcji znajdują zastosowanie przede wszystkim w:

szpitalach (oddziały zakaźne),
izolatki (np. w portach lotniczych),
laboratoria biochemiczne.
Water and sewage neutralization


Neutralizacja (reakcja zobojętniania) – reakcja chemiczna między kwasem a zasadą, która prowadzi do zmiany pH środowiska reakcji w kierunku bardziej obojętnego odczynu.

Zakres pH ścieków oczyszczonych wprowadzonych do kanalizacji według rozporządzenia Ministra Środowiska powinien mieścić się w zakresie od 6,5 do 8,0. Jeżeli pH ścieku nie spełnia powyższego wymogu należy poddać je neutralizacji.


Dosing and mixing systems


Układy dozowania, stacje dozujące - urządzenia lub zespoły urządzeń służące do dozowania danego medium. Zwykle składają się ze zbiornika lub zbiorników magazynowych na medium dozowane, pompy lub pomp dozujących, mieszadła (statycznego, mechanicznego) oraz armatury połączeniowej.

Podstawowe typy stacji dozujących:

 • stacjonarne - pracujące stale w jednym miejscu

 • kontenerowe - pracujące w jednym miejscu z możliwością przetransportowania ich na inne

 • mobilne - stacje pracujące ’w terenie’ dozujące medium w dowolnym miejscu.
Solution preparation systems


W wielu gałęziach przemysłu istnieje konieczność lokalnego przygotowania roztworów. NavoTech wychodząc naprzeciw tym potrzebom może Państwu zaproponować indywidualnie dobierane stacje przygotowania roztworów. Roztwory, w zależności od potrzeby mogą być przygotowywane ze składników suchych lub mokrych.

Stacje nasze wykonujemy z:

 • tworzyw termoplastycznych (PE, PP, PVC),

 • stali czarnej,

 • stali nierdzewnej, kwasoodpornej.

Przykładowe stacje:

 • automatyczne stacje przygotowania polielektrolitów - zastosowanie np, na oczyszczalniach ścieków

 • stacje przygotowania mleka wapiennego,

 • stacje przygotowania nadmanganianiu potasu - zastosowanie np. do dezynfekcji wody, ścieków

 • oraz wiele innych.


Chemical-resistant ventilation systems


Instalacje wentylacyjne z tworzyw sztucznych znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie wysoko agresywne medium lub środowisko zewnętrzne wyklucza zastosowanie instalacji wykonanych z popularnych materiałów w tym ze stali kwasoodpornej

Poza przewodami wentylacyjnymi wykonujemy:

 • armaturę: przepustnice, klapy zwrotne;

 • urządzenia towarzyszące: płuczki, skrubery itp.

 • montaże instalacji na obiekcie u klienta

Instalacje wentylacyjne NavoTech ze względu na właściwości użytych do ich budowy tworzyw sztucznych charakteryzują się następującymi zaletami:

 • chemoodporność,

 • całkowita antykorozyjność,

 • niższa masa własna( w odniesieniu do instalacji stalowej),

 • koszt kilkukrotnie mniejszy od instalacji wykonanej ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej,

 • możliwość dowolnego kształtowania przekroju kanału przy zachowaniu niskich kosztów oraz masy elementów

 • możliwość wykonania elementów w wersji niepalnej oraz antystatycznej
Industry equipment


NavoTech dzięki zebranemu doświadczeniu w obróbce wszelkiego rodzaju materiałów konstrukcyjnych przy pomocy naszych wysoko wyspecjalizowanych ekip terenowych jest w stanie wykonywać na obiektach naszych klientów wszelkiego rodzaju prace, między innymi:

 • prace naprawcze zbiorników z tworzyw sztucznych, stali, betonu

 • wymiana, renowacja zbiorników oraz wszelkiego rodzaju instalacji

 • audyt energetyczny przedsiębiorstwa (obniżenie nawet do 60% kosztów za energię elektryczną)

Dodatkowo jesteśmy stałym dostawcą elementów z tworzyw sztucznych takich jak między innymi: wanny ochronne, tace wychwytujące, podstawki pod pompy dozujące, wszelkiego rodzaju obudowy ochronne, leje zrzutowe/zasypowe oraz inne.