Chemical-resistant ventilation systems


Instalacje wentylacyjne z tworzyw sztucznych znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie wysoko agresywne medium lub środowisko zewnętrzne wyklucza zastosowanie instalacji wykonanych z popularnych materiałów w tym ze stali kwasoodpornej

Poza przewodami wentylacyjnymi wykonujemy:

  • armaturę: przepustnice, klapy zwrotne;

  • urządzenia towarzyszące: płuczki, skrubery itp.

  • montaże instalacji na obiekcie u klienta

Instalacje wentylacyjne NavoTech ze względu na właściwości użytych do ich budowy tworzyw sztucznych charakteryzują się następującymi zaletami:

  • chemoodporność,

  • całkowita antykorozyjność,

  • niższa masa własna( w odniesieniu do instalacji stalowej),

  • koszt kilkukrotnie mniejszy od instalacji wykonanej ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej,

  • możliwość dowolnego kształtowania przekroju kanału przy zachowaniu niskich kosztów oraz masy elementów

  • możliwość wykonania elementów w wersji niepalnej oraz antystatycznej