Rainwater managment


What is the NT-ZWD system manufactured by NavoTech?

It is a complete, integrated rainwater management system. It is an effective solution to the problems of managing rainwater drained from the roofs of buildings, collected from hardened ground surfaces (terraces, parking lots, streets, etc.).

The NT-ZWD rainwater management system is configured, selected individually according to the size of the catchment area, the investor's needs and project requirements. Delivered to the site as a whole system with refined technical parameters, dimensions and a 10-year warranty for the Ordering Party.

 

Według potrzeb i parametrów wejściowych do budowy systemu NT-ZWD możemy wybrać następujące urządzenia:

- studnia kontrolna (zabezpieczenie kratowe wlotu),

- osadnik (separacja zawiesin mineralnych i organicznych),

- separator (separacja substancji ropopochodnych),

- zbiornik magazynowy, retencyjny (do wykorzystania zebrana woda deszczowa),

- komory drenażowe (retencja i/lub rozsączanie w gruncie),

- regulator wypływu (odprowadzenie nadmiaru wody z zadaną wydajnością),

- zawór zwrotny (zabezpieczenie przeciwpowodziowe, przed odorami i gryzoniami).


NT-ZWD wsparcie techniczne


Zapewniamy nasepujące wsparcie techniczne:
- program doboru urządzeń systemu (przez wprowadzenie podstawowych parametrów program umożliwia dobór urządzeń i wielkości systemu),
- rysunki techniczne .dwg (gotowe rysunki w formatach .dwg do wykorzystania w koncepcjach i projektach branżowych),
- informator techniczny (podstawowe informacje na temat zastosowania, wykorzystania, projektowania i zabudowy PMBP).

Przyjęte i sprawdzone wysokie wskaźniki wytrzymałości poszczególnych elementów układu gwarantują możliwość stosowania systemów w ciągach komunikacyjnych obciążonych ruchem kołowym o nacisku 14,5 tony na oś (w jezdniach i pod parkingami).