Oferta instalacji, urządzeń  produkcji NavoTech do stosowania w branży wod-kan. Posiadamy najbardziej rozbudowany i elastyczny program produkcji separatorów substancji ropopochodnych w Polsce, specjalizujemy się w retencji i zagospodarowaniu wody deszczowej, wykonujemy kompletne instalacje oczyszczania, dezynfekcji, neutralizacji wody i ścieków. Potwierdzeniem prowadzonej polityki jakościowej i środowiskowej jest przede wszystkim zadowolenie Klienta oraz uzyskane Atesty i Krajowe Oceny Techniczne wydane przez właściwe Instytuty Badawcze.


Oferta indywidualnych, jednostkowych instalacji i układów zbiornikowych, technologicznych oczyszczania, uzdatniania wody i ścieków, realizacja projektów i zleceń według przedstawionych nam technologii, autorskie i niestandardowe urządzenia i instalacje spełniające konkretne potrzeby inwestora lub projektu do zastosowania w różnych branżach i gałęziach przemysłu.
Oferta w zakresie serwisu, modernizacji, przeglądów instalacji i urządzeń wod-kan objętych ofertą NavoTech jak również innych producentów, sprzedaż urządzeń niezbędnych przy serwisie i obsłudze instalacji, usługi spawania i zgrzewania doczołowego elementów PE, PVC, PP.