Zbiorniki - retencja i magazynowanie


Zbiorniki magazynowe NavoTech zależnie od potrzeb i warunków stosowania produkowane są w różnych wersjach materiałowych i konstrukcyjnych: jedno lub wielokomorowe, jako urządzenia przepływowe i bezodpływowe, z bocznym dopływem lub odpływem, z dodatkowymi dolotami.

Zbiorniki przeznaczone są do zabudowy podziemnej w terenach zielonych lub ciągach komunikacyjnych.

Wielkość i objętość zbiorników ograniczona jest tylko przez możliwości transportu drogowego. Zbiorniki mogą być łączone w zespolone moduły i wtedy objętość robocza układu jest nieograniczona.

W razie potrzeby służymy pomocą w doborze i ułożeniu właściwego, kompletnego systemu retencyjnego, który będzie obejmował inne elementy składowe systemu takie jak: odwodnienia liniowe, regulatory przepływu, separatory, przepompownie, klapy zwrotne.

Zbiorniki oferowane przez firmę NavoTech obejmują:

ROK-PE dwuścienne, strukturalne z polietylenu,

ROK-R spiralne, stalowe,

RET z polietylenu, objętości robocze zbiornika do 3,2 [m3].ROK-PE zbiorniki z polietylenu


Zastosowanie

- zbiorniki retencyjne, buforowe i magazynowe wody deszczowej, ścieków, agresywnych mediów,
- zbiorniki stosowane w instalacjach otwartych technicznych i przemysłowych: stacji uzdatniania wody, oczyszczania wody i ścieków,
- zbiorniki magazynowe przeciw pożarowe (ppoż),
- zbiorniki magazynowe na wodę pitną używaną w celach gospodarczych (z atestem PZH na wodę pitną),
- elementy instalacji wodno-kanalizacyjnych np. obudowy przepompowni, oczyszczalni ścieków, separatorów, studni pomiarowych i wodomierzowych.

 

Budowa

Zbiorniki polietylenowe ROK -PE, w kształcie walca o poziomej, produkowane są z polietylenu wysokiej gęstości PE-HD na bazie strukturalnych spiralnych rur dwuściennych o wysokiej sztywności obwodowej SN2÷SN8. Proponowane zbiorniki są łatwe w montażu (najmniejsze urządzenia nie wymagają stosowania urządzeń dźwigowych) i obojętne dla środowiska naturalnego. Zbiorniki nie wymagają stosowania dodatkowych powłok ochronnych i innych zabiegów konserwacyjnych.ROK-R zbiorniki stalowe


Firma NavoTech wprowadziła na stałe do swojej oferty zbiorniki stalowe wykonane na bazie rury spiralnie karbowanej, zabezpieczonej obustronnie ciśnieniowo i termicznie zaprasowaną powłoką Trenchcoat.

Zastosowanie

Zbiornik stalowy ROK-R może być z powodzeniem stosowany jako zewnętrzny, bezciśnieniowy układ kanalizacji do montażu: w gruncie, w pasie drogowym pod jezdnią, w innych terenach wykorzystywanych do celów inżynierii komunikacyjnej:
- zbiorniki magazynowe przeciw pożarowe (ppoż),
- zbiorniki retencyjne, buforowe i magazynowe wody deszczowej,
- elementy instalacji wodno-kanalizacyjnych np. obudowy przepompowni, separatorów, studni pomiarowych i wodomierzowych.

 

Budowa

Zbiorniki stalowe ROK-R wykonane są na bazie rury spiralnie karbowanej, zabezpieczonej obustronnie ciśnieniowo i termicznie zaprasowaną powłoką Trenchcoat. Pod warstwą tworzywa Trench-coat zastosowano zabezpieczenie antykorozyjne w postaci powłoki cynkowej grubości 40μm naniesionej metodą ogniową. Ścianka zbiornika ma przekrój wielowarstwowy PE-Zn-St-Zn-PE .RET zbiorniki z polietylenu


Zastosowanie

Zbiorniki RET firmy NavoTech przeznaczone są do magazynowania wody i ścieków w celach przydomowych i przemysłowych o małych objętościach. Mogą być stosowane jako elementy układów: oczyszczalni ścieków, odzysku wody deszczowej, nawadniania, uzdatniania wody. Zbiorniki RET można również wykorzystywać do zbierania wody deszczowej przy gospodartwach domowych.

 

 

Budowa

Wykonane są z polietylenu linearnego wysokiej gęstości, stabilizowanego na działanie promieni UV. W procesie formowania rotacyjnego powstają wyroby monolityczne, czyli bez łączeń o dużej wytrzymałości i odporności na uderzenia. Na krawędziach i przejściach ścianki są pogrubione o około 50 %. Używanie do produkcji zbiorników selekcjowanego, nietoksycznego surowca gwarantuje otrzymanie produktów pozbawionych defektów i nadających się do kontaktu z żywnością. Proponowane zbiorniki są lekkie dzięki niskiemu ciężarowi właściwemu polietylenu i łatwe do utrzymania w czystości, ze względu na bardzo gładkie powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne.


MATERIAŁY INFORMACYJNE


Katalog zbiorników: Katalog - Retencja i magazynowanie

Ulotka informacyjna: Ulotka - ZbiornikiRET