Oferta firmy NavoTech Inżynieria Środowiska w zakresie działu Usługi i Serwis obejmuje między innymi:

Dodatkowe informacje w katalogu: Katalog - Usługi i serwis


Serwis oczyszczalni


Serwis i przegląd oczyszczalni ma na celu przedłużenie żywotność urządzenia, prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami powstałymi w trakcie eksploatacji urządzenia, jak również minimalizację awarii. Okresy serwisowania są ustalane indywidualnie w zależności od typu urządzenia. Zakres prac w trakcie prowadzenia bieżącego serwisu oczyszczalni jest bardzo zróżnicowany i zależny od typu urządzenia, zastosowanej technologii, itd.

Do podstawowych czynności serwisowych należą:
- pomiar substancji mineralnych (szlam) w zbiorniku retencyjnym,
- czyszczenie wirników pomp i kontrola pracy układów tłocznych,
- czyszczenie czujników poziomu,
- czyszczenie filtra powietrza,
- kontrola pracy układu napowietrzania,
- kontrola pracy układu sterowania,
- pomiar ilości tlenu w osadzie czynnym,
- pomiar ilości osadu czynnego w reaktorze,
- akredytowane analizy fizyko-chemiczne ścieków,
- transport odpadów powstałych w trakcie eksploatacji urządzenia itd,
- pomiar poboru prądu urządzeń elektrycznych.




Serwis przepompowni


„Sercem” każdej przepompowni są pompy i ich układy tłoczne. Są to moduły najbardziej narażone na efekt eksploatacji i w związku z tym powinny być okresowo czyszczone i stan ich pracy kontrolowany.
Pompy sterowane są najczęściej poprzez sondy pływakowe zanurzone w ściekach, mające tendencję do oblepiania tłuszczem, co zaburza pracę tych urządzeń i całej przepompowni.

Podstawowe czynności serwisu i przeglądu przepompowni:
czyszczenie wirników pompy i kontrola pracy układów tłocznych,
- czyszczenie sond pływakowych lub sondy hydrostatycznej,
- kontrola pracy wentylacji mechanicznej,
- kontrola pracy układu sterowania,
- kontrola pracy zasuw odcinających,
- kontrola pracy zaworów zwrotnych,
- kontrola kompletności podzespołów urządzenia,
- kontrola oleju i ewentualne uzupełnienie,
- pomiar poboru prądu pomp.


Serwis separatorów


Serwis i przegląd separatorów to przede wszystkim kontrola ilości odseparowanych odpadów niebezpiecznych (węglowodory ropopochodne lub substancje ekstrahujące się eterem naftowym) oraz wysedymentowane na dnie urządzenia substancje mineralne (szlamy). Pomiary takie dają możliwość kontroli funkcjonowania urządzenia. W przypadku wartości granicznych konieczne jest czyszczenie urządzenia i transport odpadów do miejsca utylizacji.

Podstawowe czynności serwisowe:
- pomiar grubości warstwy olejów lekkich (węglowodory ropopochodne),
- pomiar grubości warstwy substancji mineralnych (szlamy),
- kontrola stanu wkładu koalescencyjnego (lub lamelowego),
- kontrola stanu pływaka i autozamknięcia (ewentualne czyszczenie),
- ciśnieniowe czyszczenie wkładu koalescencyjnego,
- kontrola kompletności podzespołów urządzenia.




Serwis neutralizatorów


Neutralizatory mogą być bardziej lub mniej rozbudowane w zależności od funkcji jaką mają spełniać. Te najczęściej spotykane i instalowane jako zabezpieczenie przed dostaniem się do kanalizacji substancji zakwaszonych nie są wyposażone w urządzenia elektryczne i ich serwis polega na:
- pomiarze odczynu pH ścieków na wejściu i wyjściu z/do neutralizatora,
- kontroli ilości złoża neutralizującego i ewentualne uzupełnienie,
- kontrola kompletności podzespołów urządzenia.

Serwis bardziej rozbudowanych układów jest tematem indywidualnym uzależnionym od poziomu rozbudowanego urządzenia.


Czyszczenie urządzeń WOD-KAN


W trakcie prowadzenia serwisu urządzeń wod-kan powstaje szereg odpadów, które należy okresowo usunąć z urządzenia oraz przetransportować do miejsca utylizacji lub recyklingu. Czynność ta jest obowiązkowa zarówno z perspektywy poprawności działania układu jak również z perspektywy obowiązujących regulacji prawnych. Chcąc prowadzić kompleksowy serwis zarówno pod kątem przeglądów urządzeń wod-kan jak i gospodarki odpadowej, firma NavoTech podjęła się współpracy z wieloma zakładami gospodarki komunalnej, dzięki czemu szybko reagujemy na problemy użytkowników.

Standardowy zakres prac przy czyszczeniu zbiorników urządzeń wod-kan.:
- odpompowanie zawartości zbiornika,
czyszczenie zbiornika pod ciśnieniem,
- odpompowanie powstałych odcieków,
transport i utylizacja (lub recykling) odpadów,
- wydanie karty przekazania odpadu lub protokołu z wykonanych prac.




Przyrządy serwisowe


Firma Navotech posiada w swojej ofercie szereg przyrządów służących do kontroli pracy oraz eksploatacji urządzeń wod-kan. Posiadamy również własnego pomysłu urządzenia, które niezbędne są w trakcie prowadzenia usług przeglądów i serwisów przy eksploatacji separatorów, oczyszczalni, przepompowni oraz innych urządzeń WOD-KAN. Konstrukcja tych przyrządów w trakcie wielu lat doświadczeń ewoluowała do takiej formy aby każdy użytkownik w prosty sposób mógł z nich korzystać.



Spawanie


Firma NavoTech od początku istnienia zajmowała się spawaniem elementów zróżnicowanych materiałów. Poprzez lata doświadczeń pracownicy firmy NavoTech wyspecjalizowali się w dziedzinie spawania ekstruzyjnego. Możliwości techniczne zakładu pozwalają na spawanie zarówno elementów z tworzywa sztucznego tj. PE, PP, PVC, jak również elementów stalowych (stal zwykła i nierdzewna). Zakład wyposażony jest również w urządzenia do zgrzewania doczołowego.