Dezynfekcja ścieków

Dezynfekcja ścieków

Dezynfekcja ścieków

Dezynfekcja ścieków – dosłownie oznacza odkażanie – postępowanie mające na celu maksymalne zmniejszenie liczby drobnoustrojów w odkażanym materiale.

Układy dezynfekcyjne wytwarzane przez NavoTech wykorzystują dezynfekcję chemiczną (perhydrol, nadmanganian potasu, podchloryn sodu).

Układy dezynfekcji znajdują zastosowanie przede wszystkim w:

  • szpitalach (oddziały zakaźne),
  • izolatkach (np. w portach lotniczych),
  • laboratoria biochemiczne.

Podstawowymi urządzeniami składowymi stacji są:

  • zbiornik buforowy oraz reakcyjny,
  • moduł dezynfekujący,
  • AKPiA układu.

Dodatkowe wyposażenie według potrzeb lub projektu:

  • pompy obiegowe, elektrozawory, mieszadła,
  • separatory skratek, osadniki wstępne.

Dla stacji wykorzystującej jako moduł dezynfekujący środki utleniające na bazie chloru – układ można doposażyć w elektrolizer produkujący dezynfekant w miejscu pracy układu.

Stacje przyjmują formę urządzeń wolnostojących lub – dla większych wydajności – obiektów podziemnych (zbudowanych w oparciu o prefabrykowane komory betonowe).

Stacje działają w trybie porcjowym.

Objętość, gabaryty oraz rodzaj stacji dobierane są na wstępnym etapie projektowania – na podstawie wymagań dla danej inwestycji.

MATERIAŁY INFORMACYJNE

Usługa dezynfekcji ścieków oferowana przez Navotech obejmuje stacje dezynfekcji, które mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb lub wymagań projektu. Wyposażenie dodatkowe może obejmować pompy obiegowe, elektrozawory, mieszadła, separatory skratek i osadniki wstępne.

Dla stacji, które wykorzystują jako moduł dezynfekujący środki utleniające na bazie chloru, układ można doposażyć w elektrolizer produkujący dezynfekant na miejscu pracy układu. Stacje mogą przyjmować formę urządzeń wolnostojących lub, dla większych wydajności, obiektów podziemnych zbudowanych w oparciu o prefabrykowane komory betonowe.

Stacje działają w trybie porcjowym, a ich objętość, gabaryty oraz rodzaj są dobierane na wstępnym etapie projektowania, na podstawie wymagań dla danej inwestycji.

Oceń: