Osadniki wirowe, osadniki błota, osadniki grawitacyjne

Osadniki

Osadniki

Osadniki zawiesin są to obiekty, urządzenia służące do wydzielania, strącania ze ścieków zawiesin łatwo opadających. W najprostszym pojęciu działanie osadników polega na przetrzymywaniu ścieków w warunkach zwolnionego przepływu, dzięki czemu następuje grawitacyjny rozdział dwóch faz: wody i zawieszonych w niej cząstek.

Wymiarowanie osadników ma na celu określenie wymaganej powierzchni użytkowej, przy uwzględnieniu prawa Stokesa. Głębokość osadnika jest bez znaczenia. Miarodajna jest tylko powierzchnia osadnika w stosunku do natężenia przepływu.

Zastosowanie osadników firmy NavoTech:

 • separacja zawiesin mineralnych z wód deszczowych z dróg, parkingów, placów postojowych oraz ścieków technologicznych z myjni samochodowych, warsztatów mechanicznych, naprawczych, stacji benzynowych, z miejsc składowania części pojazdów itd. W osadnikach zatrzymywane są zawiesiny mineralne takie jak piaski, błoto, popioły oraz części stałe pływające np. worki, styropian,
 • przy separacji zawiesin organicznych, sedymentujących ze ścieków gospodarczych i technologicznych w miejscach ich nadmiernego powstawania np. w restauracjach, punktach zbiorowego żywienia, w zakładach przetwórstwa mięsnego, spożywczego itp.

Osadniki w typoszeregu NavoTech obejmują:

 • PRIM – osadniki lamelowe, wielostrumieniowe,
 • OK-WIR – osadniki wirowe,
 • OK – osadniki grawitacyjne.

Osadnik lamelowy zawiesin mineralnych PRIM jest wysokoefektywnym wielostrumieniowym osadnikiem płytowym. W urządzeniu zainstalowano pod odpowiednim kątem pakiet sedymentacyjny. Sedymentacja płytowa gwarantuje uzyskanie dużo większej sprawności w procesie separacji zawiesin. Dekantacja płytowa w osadniku lamelowym – działa w kierunku ciągłego oddzielania cząstek o różnych rozmiarach i masie, poprawia tempo osiadania co oznacza, że pojemność urządzenia może być zredukowana w odróżnieniu od dekantacji statycznej, która wymaga zbiornika o ekstremalnie dużej objętości, gdzie tempo osiadania jest małe.

Osadniki lamelowe do zabudowy podziemnej wykonane z betonu klasy C35/45 lub na bazie strukturalnych, dwuściennych rur PE-HD o wysokiej sztywności obwodowej od SN2 (w standardzie) do SN8 lub.

Osadniki lamelowe zawiesin PRIM w ofercie NavoTech:

 • PRIM-B osadnik o osi pionowej, do zabudowy podziemnej, z betonu,
 • PRIM-PE osadnik o osi poziomej, do zabudowy podziemnej, z polietylenu.

Według wymagań projektu osadniki lamelowe mogą być stosowane do zabudowy w ciągach komunikacyjnych (drogi, place manewrowe 100 kN/oś ) i przeznaczone są do obsługi z poziomu terenu bez konieczności wchodzenia do wnętrza urządzenia.

W osadniku wirowym OK-WIR ścieki doprowadzane są kanałem wpadającym stycznie do obwodu komory. Komora osadowa umieszczona jest w środkowej części w postaci zagłębionej części lejowej. W czasie przepływu ścieków oprócz zawirowania w płaszczyźnie poziomej tworzą się również wiry wtórne w płaszczyźnie pionowej, prędkość pozioma jest różna w różnych punktach zależnie od odległości od środka piaskownika, co korzystnie wpływa na osadzanie się zawiesin mineralnych.

Osadniki wirowe do zabudowy podziemnej wykonane z betonu klasy C35/45 lub na bazie strukturalnych, dwuściennych rur PE-HD o wysokiej sztywności obwodowej od SN2 (w standardzie) do SN8 lub.

Osadniki wirowe zawiesin OK-WIR w ofercie NavoTech:

 • OK-WIR-B osadnik wirowy o osi pionowej, do zabudowy podziemnej, z betonu,
 • OK-WIR-PE osadnik wirowy o osi poziomej, do zabudowy podziemnej, z polietylenu.

Według wymagań projektu osadniki wirowe mogą być stosowane do zabudowy w ciągach komunikacyjnych (drogi, place manewrowe 100 kN/oś ) i przeznaczone są do obsługi z poziomu terenu bez konieczności wchodzenia do wnętrza urządzenia.

Osadniki grawitacyjne to podstawowe urządzenia służące do wydzielania ze ścieków zawiesin łatwo opadających, o gęstości większej od 1g/cm³. W najogólniejszym ujęciu działanie osadników polega na przetrzymywaniu ścieków w warunkach zwolnionego przepływu, dzięki czemu następuje grawitacyjny rozdział dwóch faz: wody i zawieszonych w niej cząstek. Przy projektowaniu należy uwzględnić czas zatrzymania, powierzchnie osadnika i krzywą uziarnienia dopływającej zawiesiny mineralnej.

Osadniki grawitacyjne do zabudowy podziemnej wykonane z betonu klasy C35/45 lub na bazie strukturalnych, dwuściennych rur PE-HD o wysokiej sztywności obwodowej od SN2 (w standardzie) do SN8 lub.

Osadniki grawitacyjne zawiesin OK w ofercie NavoTech:

 • OK-B osadnik grawitacyjny o osi pionowej, do zabudowy podziemnej, z betonu,
 • OK-PZ osadnik grawitacyjny o osi poziomej, do zabudowy podziemnej, z polietylenu,
 • OK-PN osadnik grawitacyjny o osi pionowej, do zabudowy podziemnej, z polietylenu.

Według wymagań projektu osadniki grawitacyjne mogą być stosowane do zabudowy w ciągach komunikacyjnych (drogi, place manewrowe 100 kN/oś ) i przeznaczone są do obsługi z poziomu terenu bez konieczności wchodzenia do wnętrza urządzenia.

MATERIAŁY INFORMACYJNE

Osadniki oferowane przez firmę Navotech stanowią kluczowy element w zaawansowanych systemach oczyszczania ścieków, zapewniając wysoce efektywną separację zawiesin łatwo opadających. W naszym asortymencie znajdują się trzy główne typy osadników: PRIM, OK-WIR i OK, każdy z nich zaprojektowany z myślą o spełnieniu specyficznych wymagań procesowych i optymalizacji efektywności oczyszczania.

Zastosowanie

 • Osadniki płytkowe PRIM: reprezentują nowoczesne rozwiązanie w postaci wielostrumieniowych osadników płytowych. Ich unikalna konstrukcja gwarantuje znacząco wyższą efektywność w procesie separacji zawiesin, takich jak błoto, dzięki zastosowaniu specjalnie zaprojektowanych płyt, które maksymalizują obszar osadzania.
 • Osadniki błota OK-WIR: wyróżniają się obecnością komory osadowej zlokalizowanej centralnie, w formie zagłębionej części lejowej. Jest to rozwiązanie szczególnie korzystne dla osadzania się zawiesin mineralnych i błota, gdzie siła wirowa wspomaga proces separacji.
 • Osadniki ścieków OK:  są podstawowymi urządzeniami przeznaczonymi do efektywnego wydzielania ze ścieków zawiesin łatwo opadających. Ich prosta, lecz efektywna konstrukcja sprawia, że są one niezastąpione w wielu standardowych aplikacjach oczyszczania ścieków.

Zalety osadników

Nasze osadniki, w tym osadniki błota, charakteryzują się wyjątkową trwałością i odpornością na agresywne warunki środowiskowe. Wykonane z betonu klasy C35/45 lub z wykorzystaniem strukturalnych, dwuściennych rur PE-HD o wysokiej sztywności obwodowej, gwarantują długotrwałe użytkowanie bez konieczności stosowania dodatkowych powłok ochronnych czy przeprowadzania zabiegów konserwacyjnych. Taka konstrukcja zapewnia nie tylko odporność na korozję, ale również na uszkodzenia mechaniczne.

Dodatkowo, nasze osadniki są projektowane z myślą o łatwej integracji z istniejącą infrastrukturą. Mogą być one stosowane do zabudowy w ciągach komunikacyjnych, takich jak drogi czy place manewrowe, wytrzymując obciążenia do 100 kN/oś. Projektowane są tak, aby obsługa mogła odbywać się z poziomu terenu, eliminując potrzebę wchodzenia do wnętrza urządzenia, co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pracy.

Indywidualne podejście

W Navotech rozumiemy, że każdy projekt oczyszczania ścieków jest unikalny, dlatego oferujemy osadniki, w tym osadniki błota, w różnych konfiguracjach i rozmiarach. Dzięki temu jesteśmy w stanie dostosować nasze rozwiązania do indywidualnych potrzeb każdego klienta, zapewniając optymalizację procesów oczyszczania i maksymalizację efektywności operacyjnej. Nasze doświadczenie i zaangażowanie w dostarczanie wysokiej jakości rozwiązań sprawiają, że jesteśmy zaufanym partnerem w dziedzinie oczyszczania ścieków.

5/5 - (2 votes)