Osadniki

Osadniki

Osadniki

Osadniki zawiesin są to obiekty, urządzenia służące do wydzielania, strącania ze ścieków zawiesin łatwo opadających. W najprostszym pojęciu działanie osadników polega na przetrzymywaniu ścieków w warunkach zwolnionego przepływu, dzięki czemu następuje grawitacyjny rozdział dwóch faz: wody i zawieszonych w niej cząstek.

Wymiarowanie osadników ma na celu określenie wymaganej powierzchni użytkowej, przy uwzględnieniu prawa Stokesa. Głębokość osadnika jest bez znaczenia. Miarodajna jest tylko powierzchnia osadnika w stosunku do natężenia przepływu.

Zastosowanie osadników firmy NavoTech:

 • separacja zawiesin mineralnych z wód deszczowych z dróg, parkingów, placów postojowych oraz ścieków technologicznych z myjni samochodowych, warsztatów mechanicznych, naprawczych, stacji benzynowych, z miejsc składowania części pojazdów itd. W osadnikach zatrzymywane są zawiesiny mineralne takie jak piaski, błoto, popioły oraz części stałe pływające np. worki, styropian,
 • przy separacji zawiesin organicznych, sedymentujących ze ścieków gospodarczych i technologicznych w miejscach ich nadmiernego powstawania np. w restauracjach, punktach zbiorowego żywienia, w zakładach przetwórstwa mięsnego, spożywczego itp.

Osadniki w typoszeregu NavoTech obejmują:

 • PRIM – osadniki lamelowe, wielostrumieniowe,
 • OK-WIR – osadniki wirowe,
 • OK – osadniki grawitacyjne.

Osadnik zawiesin mineralnych PRIM jest wysokoefektywnym wielostrumieniowym osadnikiem płytowym. W urządzeniu zainstalowano pod odpowiednim kątem pakiet sedymentacyjny. Sedymentacja płytowa gwarantuje uzyskanie dużo większej sprawności w procesie separacji zawiesin. Dekantacja płytowa – działa w kierunku ciągłego oddzielania cząstek o różnych rozmiarach i masie, poprawia tempo osiadania co oznacza, że pojemność urządzenia może być zredukowana w odróżnieniu od dekantacji statycznej, która wymaga zbiornika o ekstremalnie dużej objętości, gdzie tempo osiadania jest małe.

Osadniki do zabudowy podziemnej wykonane z betonu klasy C35/45 lub na bazie strukturalnych, dwuściennych rur PE-HD o wysokiej sztywności obwodowej od SN2 (w standardzie) do SN8 lub.

Osadniki zawiesin PRIM w ofercie NavoTech:

 • PRIM-B osadnik o osi pionowej, do zabudowy podziemnej, z betonu,
 • PRIM-PE osadnik o osi poziomej, do zabudowy podziemnej, z polietylenu.

Według wymagań projektu osadniki mogą być stosowane do zabudowy w ciągach komunikacyjnych (drogi, place manewrowe 100 kN/oś ) i przeznaczone są do obsługi z poziomu terenu bez konieczności wchodzenia do wnętrza urządzenia.

W osadniku OK-WIR ścieki doprowadzane są kanałem wpadającym stycznie do obwodu komory. Komora osadowa umieszczona jest w środkowej części w postaci zagłębionej części lejowej. W czasie przepływu ścieków oprócz zawirowania w płaszczyźnie poziomej tworzą się również wiry wtórne w płaszczyźnie pionowej, prędkość pozioma jest różna w różnych punktach zależnie od odległości od środka piaskownika, co korzystnie wpływa na osadzanie się zawiesin mineralnych.

Osadniki do zabudowy podziemnej wykonane z betonu klasy C35/45 lub na bazie strukturalnych, dwuściennych rur PE-HD o wysokiej sztywności obwodowej od SN2 (w standardzie) do SN8 lub.

Osadniki zawiesin OK-WIR w ofercie NavoTech:

 • OK-WIR-B osadnik o osi pionowej, do zabudowy podziemnej, z betonu,
 • OK-WIR-PE osadnik o osi poziomej, do zabudowy podziemnej, z polietylenu.

Według wymagań projektu osadniki mogą być stosowane do zabudowy w ciągach komunikacyjnych (drogi, place manewrowe 100 kN/oś ) i przeznaczone są do obsługi z poziomu terenu bez konieczności wchodzenia do wnętrza urządzenia.

Osadniki grawitacyjne to podstawowe urządzenia służące do wydzielania ze ścieków zawiesin łatwo opadających, o gęstości większej od 1g/cm³. W najogólniejszym ujęciu działanie osadników polega na przetrzymywaniu ścieków w warunkach zwolnionego przepływu, dzięki czemu następuje grawitacyjny rozdział dwóch faz: wody i zawieszonych w niej cząstek. Przy projektowaniu należy uwzględnić czas zatrzymania, powierzchnie osadnika i krzywą uziarnienia dopływającej zawiesiny mineralnej.

Osadniki do zabudowy podziemnej wykonane z betonu klasy C35/45 lub na bazie strukturalnych, dwuściennych rur PE-HD o wysokiej sztywności obwodowej od SN2 (w standardzie) do SN8 lub.

Osadniki zawiesin OK w ofercie NavoTech:

 • OK-B osadnik o osi pionowej, do zabudowy podziemnej, z betonu,
 • OK-PZ osadnik o osi poziomej, do zabudowy podziemnej, z polietylenu,
 • OK-PN osadnik o osi pionowej, do zabudowy podziemnej, z polietylenu.

Według wymagań projektu osadniki mogą być stosowane do zabudowy w ciągach komunikacyjnych (drogi, place manewrowe 100 kN/oś ) i przeznaczone są do obsługi z poziomu terenu bez konieczności wchodzenia do wnętrza urządzenia.

MATERIAŁY INFORMACYJNE

Osadniki oferowane przez Navotech to niezwykle efektywne urządzenia, które służą do wydzielania ze ścieków zawiesin łatwo opadających. W naszej ofercie znajdują się trzy główne typy osadników: PRIM, OK-WIR i OK.

Zastosowanie: Osadniki PRIM są wysokoefektywnymi wielostrumieniowymi osadnikami płytowymi, które gwarantują uzyskanie dużo większej sprawności w procesie separacji zawiesin, np. błota. Osadniki OK-WIR są wyposażone w komorę osadową umieszczoną w środkowej części w postaci zagłębionej części lejowej, co korzystnie wpływa na osadzanie się zawiesin mineralnych głównie błota. Osadniki OK to podstawowe urządzenia służące do wydzielania ze ścieków zawiesin łatwo opadających.

Zalety: Nasze osadniki błota są wykonane z betonu klasy C35/45 lub na bazie strukturalnych, dwuściennych rur PE-HD o wysokiej sztywności obwodowej. Dzięki temu są one odporne na agresywne warunki środowiska, nie korodują i nie wymagają wykonywania dodatkowych powłok ochronnych ani żadnych zabiegów konserwacyjnych.

Dodatkowo, nasze osadniki mogą być stosowane do zabudowy w ciągach komunikacyjnych (drogi, place manewrowe 100 kN/oś) i są przeznaczone do obsługi z poziomu terenu bez konieczności wchodzenia do wnętrza urządzenia.

W ofercie Navotech posiadamy osadniki, osadniki  błota o różnych konfiguracjach i rozmiarach, co pozwala nam na dostosowanie się do indywidualnych potrzeb każdego klienta.