Przepompownie wody i ścieków | przepompownia wody

Przepompownie wody i ścieków

Przepompownie wody i ścieków

W układach zlewni, gdzie nie ma możliwości grawitacyjnego odprowadzenia medium i istnieje konieczność podniesienia ich na wyższy poziom stosowane są przepompownie wody i przepompownie ścieków typu NAVO firmy NavoTech. Rowiązania te zwane są też jako pompownia wody.

Pompownie wody NavoTech pracują w zakresie przepływów od najmniejszych (gdzie dolna granica ograniczona jest zachowaniem prędkości przepływu w rurociągu tłocznym) do kilkuset l/s. Pompownie pracują jako układy dwu-, trzy-, a nawet czteropompowe, przy największych przepływach montowane w dwóch zbiornikach działających jako układ naczyń połączonych. Wszystkie materiały wykorzystane w przepompowni przystosowane są do pracy w środowisku agresywnym.

Dobór przepompowni, pompowni wody oraz wyposażenia przeprowadzany jest indywidualnie według potrzeb projektu i wymagań Klienta przez Dział Techniczny NavoTech. Takie podejście ma na celu przygotowanie oferty: spełniającej Państwa potrzeby i wymagania, a zarazem przystosowanej do warunków terenowych, obowiązujących przepisów BHP i uzgodnień branżowych.
Przepompownie wody i przepompownie ścieków są kompletnym zespołem tłocznym dostarczanym w całości na miejsce zabudowy, wykonujemy montaż i rozruchy technologiczne. W ramach prowadzonych zleceń proponujemy i realizujemy umowy serwisowe przepompowni.

Proponowane przez NavoTech rozwiązania przepompowni wody i przepompowni ścieków:

  • NAVO/B w zbiorniku betonowym, beton min. C35/45,
  • NAVO/PE w zbiorniku polietylenowym, sztywność min. SN4.

Przepompownie wody i ścieków

W zakresie jakości wyposażenia i niezawodności działania firma NavoTech nie uznaje kompromisów i dlatego stosuje tylko materiały dobrane i sprawdzone w zakresie ich działania i odporności chemicznej.

NavoTech uzbraja pompownie wody w pompy największych producentów zachodnich: Grundfos, Lowara, KSB, ABS, a także polskich: Metalchem Warszawa, Meprozet Brzeg.

Żelbetowe zbiorniki pompowni NAVO/B produkowane są na bazie betonu klasy C35/45, w klasie wodoszczelności W-8 i mrozoodporności F-150; nie ulegają korozji w środowisku wód gruntowych oraz ścieków. Przeznaczone do zabudowy w terenach zielonych lub obciążonych ruchem kołowym.

Dwuścienne zbiorniki przepompowni NAVO/PE z polietylenu w kształcie walca o osi pionowej, wykonane są na bazie dwuściennych, strukturalnych, spiralnych rur charakteryzujących się wysoką sztywnością obwodową, min. SN4, bardzo dobrą odpornością na ścieranie oraz całkowitą odpornością chemiczną.
Wszystkie zbiorniki standardowo zwieńczone są pokrywą z nierdzewnej blachy ryflowanej.

Podstawowym elementem układu sterowania i automatyki jest szafa zasilająco-sterownicza AKPiA z sygnalizacją alarmową optyczno-dźwiękową, zainstalowana obok zbiornika.

Istnieje możliwość zamontowania szafki wewnątrz budynku znajdującego się w pobliżu przepompowni. Obudowa szafki jest zamykana, odporna na działanie czynników atmosferycznych i zapewnia wymagany stopień ochrony IP54. Na życzenie Klienta, oferujemy monitoring za pomocą np. telefonii komórkowej GSM, GPRS, sygnału radiowego lub drogą kablową informujący o stanach pracy pompowni.

Przepompownie wody i ścieków<br />

Przepompownie wody i ścieków

Galeria realizacji

Przepompownie wody i przepompownie ścieków oferowane przez firmę NavoTech to produkty o wysokiej jakości i niezawodności. Nasza firma nie uznaje kompromisów w zakresie wyposażenia, dlatego stosuje tylko materiały dobrane i sprawdzone pod kątem ich działania i odporności chemicznej. Przepompownie są wyposażane w pompy największych producentów, takich jak Grundfos, Lowara, KSB, ABS, a także polskich: Metalchem Warszawa, Meprozet Brzeg.

Przepompownie są dostępne w dwóch wariantach: żelbetowe zbiorniki pompowni NAVO/B oraz dwuścienne zbiorniki przepompowni NAVO/PE. Żelbetowe zbiorniki są produkowane na bazie betonu klasy C35/45, są wodoszczelne, mrozoodporne i nie ulegają korozji. Z kolei dwuścienne zbiorniki NAVO/PE wykonane są z polietylenu i charakteryzują się wysoką sztywnością obwodową, bardzo dobrą odpornością na ścieranie oraz całkowitą odpornością chemiczną.

Podstawowym elementem układu sterowania i automatyki jest szafa zasilająco-sterownicza AKPiA z sygnalizacją alarmową optyczno-dźwiękową, zainstalowana obok zbiornika. Istnieje możliwość zamontowania szafki wewnątrz budynku znajdującego się w pobliżu przepompowni. Na życzenie klienta, firma oferuje monitoring za pomocą telefonii komórkowej GSM, GPRS, sygnału radiowego lub drogą kablową informujący o stanach pracy pompowni.

5/5 - (2 votes)