Zagospodarowanie wody deszczowej 

Zagospodarowanie wody deszczowej

Zagospodarowanie wody deszczowej

Czym jest zagospodarowanie wody deszczowej NT-ZWD produkowanej przez firmę NavoTech ?

To kompletny, zintegrowany system zagospodarowania wody deszczowej. Stanowi skuteczne rozwiązanie problemów zagospodarowania wody deszczowej odprowadzanej z dachów budynków, zebranej z utwardzonych powierzchni terenu (tarasy, parkingi, ulice itp.).
System zagospodarowania wody deszczowej NT-ZWD jest konfigurowany, dobierany indywidualnie według wielkości zlewni, potrzeb Inwestora i wymagań projektu.

Dostarczany na budowę jako całość systemu z dopracowanymi parametrami technicznymi, wymiarami i 10 letnią gwarancją dla Zamawiającego.

Według potrzeb i parametrów wejściowych do budowy kanalizacji Deszczowej NT-ZWD możemy wybrać następujące urządzenia:

 

 • studnia kontrolna (zabezpieczenie kratowe wlotu),
 • osadnik (separacja zawiesin mineralnych i organicznych),
 • separator (separacja substancji ropopochodnych),
 • zbiornik magazynowy, retencyjny (do wykorzystania zebrana woda deszczowa),
 • komory drenażowe (retencja i/lub rozsączanie w gruncie),
 • regulator wypływu (odprowadzenie nadmiaru wody z zadaną wydajnością),
 • zawór zwrotny (zabezpieczenie przeciwpowodziowe, przed odorami i gryzoniami).

Systemy Deszczowe NT-ZWD – wsparcie techniczne

Zapewniamy następujące wsparcie techniczne dla kanalizacji Deszczowej:

 • program doboru urządzeń systemu (przez wprowadzenie podstawowych parametrów program umożliwia dobór urządzeń i wielkości systemu),
 • rysunki techniczne .dwg (gotowe rysunki w formatach .dwg do wykorzystania w koncepcjach i projektach branżowych),
 • informator techniczny (podstawowe informacje na temat zastosowania, wykorzystania, projektowania i zabudowy PMBP).

Przyjęte i sprawdzone wysokie wskaźniki wytrzymałości poszczególnych elementów układu gwarantują możliwość stosowania systemów w ciągach komunikacyjnych obciążonych ruchem kołowym o nacisku 14,5 tony na oś (w jezdniach i pod parkingami).

MATERIAŁY INFORMACYJNE

Galeria realizacji

Firma NavoTech oferuje kanalizację deszczową o nazwie NT-ZWD. Jest to kompletny, zintegrowany system, który skutecznie rozwiązuje problemy związane z odprowadzaniem wody deszczowej z dachów budynków oraz z utwardzonych powierzchni terenu, takich jak tarasy, parkingi czy ulice.

System NT-ZWD ( kanalizacja deszczowa ) jest konfigurowany i dobierany indywidualnie, biorąc pod uwagę wielkość zlewni, potrzeby inwestora oraz wymagania projektu. Jest dostarczany na budowę jako całość systemu z dopracowanymi parametrami technicznymi i wymiarami, a także z 10-letnią gwarancją dla zamawiającego.

W skład systemu kanalizacji deszczowej mogą wchodzić następujące urządzenia:

 1. Studnia kontrolna (zabezpieczenie kratowe wlotu),
 2. Osadnik (separacja zawiesin mineralnych i organicznych),
 3. Separator (separacja substancji ropopochodnych),
 4. Zbiornik magazynowy, retencyjny (do wykorzystania zebrana woda deszczowa),
 5. Komory drenażowe (retencja i/lub rozsączanie w gruncie),
 6. Regulator wypływu (odprowadzenie nadmiaru wody z zadaną wydajnością),
 7. Zawór zwrotny (zabezpieczenie przeciwpowodziowe, przed odorami i gryzoniami).

Wybór urządzeń zależy od potrzeb i parametrów wejściowych do budowy kanalizacji deszczowej.

5/5 - (3 votes)