Klapa zwrotna | zawór zwrotny | klapy zwrotne | zawory zwrotne

Klapa zwrotna

Klapa zwrotna

Zabezpieczenia przeciwzalewowe, przeciwpowodziowe stosowane są w miejscach, gdzie istnieje ryzyko cofki, cofania się wody do kanalizacji grawitacyjnej z rowów melioracyjnych, rzek, jezior, zatok lub innych zbiorników wodnych. Cofka wody do kanalizacji grawitacyjnej prowadzi do podtopień garaży, piwnic, zakładów przemysłowych. Częstym powodem zalania niżej położonych miejsc są awarie systemów przepompowni wody i ścieków.

Zapytaj o nasze klapy zwrotne:

tel: +48 32 777 11 44
tel: +48 32 777 10 90

Sprawdzonym systemem zabezpieczeń przeciwcofkowych, przeciwzalewowych jest klapa zwrotna i zawór zwrotny do montażu na sieci kanalizacji lub na ich wylotach do odbiornika. Wykonane z przyłączem kołnierzowym, bosym. Według potrzeb w klapach zwrotnych stosowane są przeciwwagi z możliwością regulacji siły otwarcia. Wykonywane z polietylenu wysokiej gęstości PE-HD, charakteryzujący się wysoką odpornością na korozję i działanie agresywnych substancji mogących znajdować się w ściekach. Materiały te nie wymagają stosowania dodatkowych powłok ochronnych i zabiegów konserwacyjnych.

Zabezpieczenia przeciwzalewowe oferowane przez firmę NavoTech obejmują:

 • KP klapa zwrotna,
 • ProFlex zawór zwrotny jednokierunkowy,
 • Zabezpieczenie przed cofaniem ścieków.

Klapy zwrotne KP produkcji NavoTech służą do jednokierunkowego zamykania i otwierania kanałów rurowych, zapobiegają wstecznemu przepływowi w przypadku podniesienia poziomu ścieków za klapą. Pełnią rolę zabezpieczającą i regulującą.

Klapa zwrotna KP 

Szczelna klapa zwrotna otwiera się samoczynnie w kierunku przepływu pod wpływem naporu cieczy wewnątrz rurociągu. Przy wzroście ciśnienia cieczy za klapą zwrotną, jednokierunkową (np. w odbiorniku) do wartości większej od wartości ciśnienia panującego w rurociągu doprowadzającym, następuje samoczynne zamknięcie tarczy zamykającej klapy zwrotnej.

Klapy zwrotne KP produkowane są w dwóch podstawowych rodzajach. Rodzaje klapy zwrotnej dostępne w NavoTech:

– klapy zwrotne sieciowe,
KP-S – klapa zwrotna, sieciowa, bosa,*
KP-Sk – klapa zwrotna, sieciowa, kołnierzowa,
do montażu na sieci kanalizacji grawitacyjnej,*

*tylko na zapytanie ofertowe
– klapy zwrotne końcowe:
KP-B – klapa zwrotna, końcowa, bosa, rura gładka,
KPS-B – klapa zwrotna, końcowa, bosa, rura dwuścienna strukturalna,
KP-KR – klapa zwrotna, końcowa kołnierzowa do montażu na rurociągu, rura gładka,
KPS-KR – klapa zwrotna, końcowa kołnierzowa do montażu na rurociągu, rura dwuścienna strukturalna,
KP-KS – klapa zwrotna, końcowa, kołnierzowa do montażu na ścianie, rura gładka,
KPS-KS – klapa zwrotna, końcowa, kołnierzowa do montażu na ścianie, rura dwuścienna strukturalna, do montażu w studni, na przyczółku, wylocie kanalizacji do odbiornika

*na życzenie klienta jesteśmy w stanie wykonać klapę zwrotną z przeciwwagą.

Gumowy jednokierunkowy zawór zwrotny ProFlex jest doskonałym rozwiązaniem dla kontrolowania ciśnienia wstecznego (przeciwciśnienia) tworzącego się w odpływach z oczyszczalni ścieków, wylotach kanałów ściekowych, deszczowych i na odpływach do cieków wodnych. Oferowane zawory zwrotne to alternatywa dla klap zwrotnych, które mogą się zakleszczać i rdzewieć. W przeciwieństwie do klap zwrotnych gumowy zawór zwrotny ProFlex poradzi sobie z przeszkodami (przedmiotami blokującymi wypływ) bez zakleszczania jak również bez otwarcia klapy zwrotnej, bez możliwości jej zamknięcia.

Zawór zwrotny ProFlex 

Zawory zwrotne ProFlex produkowane są w dwóch podstawowych rodzajach:

 • ProFlex typ 710 lub 720 z przyłączem kołnierzowym,
 • ProFlex typ 730 lub 740 z przyłączem tulejowym.

Podstawowe zalety stosowania zaworów zwrotnych ProFlex to przede wszystkim:

 • doskonałe zabezpieczenie przeciwpowodziowe, przeciwcofkowe
 • zabezpieczają przed dostaniem się gryzoni do instalacji
 • zabezpieczają przed odorami
 • brak elementów ruchomych typu zawias lub przegub
 • odporne i niewrażliwe na falowanie wody
 • szeroki zakres stosowanych średnic od 50 do 1800 [mm]
 • duży wybór wariantów zabudowy: na przyczółkach, w studniach, w istniejącej rurze, na kanale zamkniętym lub otwartym
 • bardzo cicha praca bez uderzeń
 • nie odkształcają się i nie zamarzają
 • odporna na dewastację (brak elementów stalowych).

W przypadku zainteresowania zaworami zwrotnymi ProFlex prosimy o kontakt z naszym działem handlowym. Oferujemy pomoc w doborze urządzeń i szczegółowe materiały techniczne.

Klapa zwrotna w NAVOTECH – produkt o wielu możliwościach

Klapa zwrotna KP produkcji NAVOTECH jest wykonana z PE. Budowa i konstrukcja klapy umożliwia montaż z różnego rodzaju rurociągami lub do ściany ze względu na wykonanie bose, lub kołnierzowe. Zakres średnic klap od DN160 do DN3000 daje szeroki zakres i umożliwia zaspokajanie potrzeb nawet najbardziej wymagających inwestorów, użytkowników.

Zalety stosowania klap zwrotnych KP:

 • Lekka i wytrzymała konstrukcja.
 • Odporność na korozję.
 • Brak konieczności konserwacji i zabezpieczenia powierzchni.
 • Możliwość połączenia bosego lub kołnierzowego.
 • Dostępność w szerokim zakresie średnic.
 • Możliwość modyfikacji konstrukcyjnej każdego typu klapy.
 • Możliwość zastosowania przeciwwagi.
 • Zabezpieczenie przed cofaniem ścieków

Zastosowanie klap zwrotnych

Klapy produkcji NAVOTECH stosowane są na wielu inwestycjach prywatnych i publicznych w naszym kraju oraz poza jego granicami.

MATERIAŁY INFORMACYJNE

Galeria realizacji

Nasze klapy zwrotne są niezwykle ważne w systemach kanalizacyjnych, ponieważ służą do jednokierunkowego zamykania i otwierania kanałów rurowych. Dzięki nim, możemy zapobiegać wstecznemu przepływowi w przypadku podniesienia poziomu ścieków za klapą. Pełnią one rolę zabezpieczającą i regulującą.

Zalety naszych klap zwrotnych to przede wszystkim ich samoczynne działanie. Klapa zwrotna otwiera się samoczynnie w kierunku przepływu pod wpływem naporu cieczy wewnątrz rurociągu. Gdy ciśnienie cieczy za klapą zwrotną wzrasta do wartości większej od wartości ciśnienia panującego w rurociągu doprowadzającym, następuje samoczynne zamknięcie tarczy zamykającej klapy zwrotnej.

Nasze zabezpieczenia przed cofaniem ścieków są dostępne w dwóch podstawowych rodzajach: sieciowe i końcowe. Klapy sieciowe są przeznaczone do montażu na sieci kanalizacji grawitacyjnej. Klapy końcowe, z kolei, są przeznaczone do montażu w studni, na przyczółku, wylocie kanalizacji do odbiornika.

Zastosowanie klap zwrotnych obejmuje szeroki zakres systemów kanalizacyjnych, zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i przemysłowych. Są one niezbędne w miejscach, gdzie istnieje ryzyko wstecznego przepływu ścieków, na przykład w wyniku podniesienia poziomu wody.

Dodatkowo, na życzenie klienta, jesteśmy w stanie wykonać klapę zwrotną z przeciwwagą. Nasza klapa zwrotna jest nie tylko niezawodna, ale także dostosowana do indywidualnych potrzeb naszych klientów.

Klapa końcowa to skuteczne zabezpieczenie przed cofaniem ścieków

Klapa końcowa to zawór, który jest stosowany w systemach kanalizacyjnych i melioracyjnych. Można ją stosować zarówno jako urządzenie końcowe, jak i sieciowe. Służy do zabezpieczenia przed cofnięciem wody lub ścieków z powrotem do instalacji. Klapa końcowa jest montowana na końcu rury w studni kanalizacyjnej.

Klapa zwrotna końcowa to specjalny zawór wykorzystywany w systemach kanalizacyjnych i melioracyjnych. Jest ona stosowana zarówno jako urządzenie końcowe, jak i element sieciowy. Jej głównym zadaniem jest zabezpieczenie przed cofnięciem wody lub ścieków w kierunku przeciwnym, czyli uniknięcie wypływu zawartości z instalacji do studni kanalizacyjnej.

Klapa końcowa montowana jest na końcu rury, znajdującej się w studni kanalizacyjnej. Dzięki temu, gdy przepływ płynów zostaje przerwany lub zmieniony, klapa końcowa natychmiast zamyka się, uniemożliwiając cofnięcie się zawartości. To kluczowe rozwiązanie, które zapobiega zanieczyszczeniu lub zalaniu instalacji, co może powodować poważne problemy środowiskowe i techniczne.

Dzięki zastosowaniu klapy zwrotnej końcowej, system kanalizacyjny działa bardziej efektywnie i bezpiecznie, ograniczając ryzyko powstawania awarii i zapewniając ochronę dla środowiska oraz zdrowia publicznego.

Klapa zwrotna w kanalizacji

Klapa zwrotna w systemach kanalizacyjnych i melioracyjnych pełni funkcję specjalistycznego zaworu zwrotnego. Jest ona wykorzystywana zarówno jako element zakończeniowy, jak i integralna część sieci. Podstawowym zadaniem klapy zwrotnej w kanalizacji jest ochrona przed niepożądanym powrotem wody lub ścieków do systemu. Klapy zwrotne w kanalizacji montuje się na końcu rury w obrębie studni kanalizacyjnej.

Jako zawór końcowy, klapa zwrotna w kanalizacji odgrywa kluczową rolę w zapobieganiu odwróceniu przepływu płynów, co uniemożliwia ich wypływ z instalacji z powrotem do studni. W momencie, gdy normalny przepływ zostaje zakłócony, klapa automatycznie się zamyka, co skutecznie blokuje możliwość cofnięcia się zawartości. Jest to istotne zabezpieczenie, które chroni przed potencjalnymi zagrożeniami dla środowiska i infrastruktury technicznej.

Zastosowanie klapy zwrotnej końcowej w kanalizacji znacząco podnosi efektywność i bezpieczeństwo funkcjonowania systemów kanalizacyjnych i melioracyjnych. Dzięki niej minimalizuje się ryzyko awarii, a także zapewnia ochronę środowiska naturalnego i zdrowia ludzi.

5/5 - (4 votes)