Wolnostojące zbiorniki procesowe i magazynowe

Wolnostojące zbiorniki procesowe i magazynowe

Wolnostojące zbiorniki procesowe i magazynowe

Podstawowe materiały konstrukcyjne naszych zbiorników to:

 • Polietylen – PE100, PE-100-RC
 • Polipropylen – PP
 • Polichlorek wynilu PVC

W naszej ofercie mamy dwa typy zbiorników:

 • NT-TOR – zbiorniki cylindryczne
 • NT-TOP – zbiorniki prostopadłościenne

Dzięki dużej rozpiętości materiałów konstrukcyjnych jesteśmy w stanie dobrać odpowiedni zbiornik NT-TOR/NT-TOP odporny na:

 • magazynowane medium (np. media agresywne: trujące, żrące),
 • temperaturę (medium oraz otoczenia),
 • warunki pracy.

Zbiorniki NT-TOR/NT-TOP na plac budowy dostarczamy jako gotowe do posadowienia lub w razie konieczności spawamy je na obiekcie u klienta.

W przypadkach, w których obowiązujące przepisy obligują użytkownika zbiornika NT-TOR/NT-TOP do jego zgłoszenia w Urzędzie Dozoru Technicznego (Dz.U. 2002 nr 63 poz. 572 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów trujących lub żrących) na plac budowy dostarczamy produkty z pełną dokumentacją UDT, gotowy do zgłoszenia przez użytkownika w miejscowym urzędzie dozoru technicznego.

Zbiorniki procesowe i/lub magazynowe wykonujemy w wersji:

 • wolnostojącej,
 • cylindryczne pionowe: z dnem płaskim, stożkowym, skośnym, otwarte, zamknięte itp.,
 • cylindryczne poziome,
 • prostopadłościenne,
 • inne wg. zapotrzebowania inwestora.

Wyposażenie zbiorników w zależności od potrzeb obejmuje:

 • wannę ochronną (wykonanie dwuścienne),
 • izolację termiczną oraz systemem utrzymania/podnoszenia temp. medium
 • drabiny wejściowe z koszami ochronnymi, podesty obsługowe, poręcze, bramki samozamykające
 • pompy dozujące, mieszadła technologiczne,
 • aparaturę kontrolno-pomiarową: napełnienia, rozszczelnienia, temperatury itp.

Zbiorniki procesowe skrojone do wymagań klienta.

Dzięki indywidualnemu podejściu do każdego doboru czy braku typoszeregów zbiorniki NT-TOR i NT-TOP są dostosowywane pod konkretne wytyczne klienta. Zbiorniki te możemy przygotować na specjalne zamówienie, dopasowując je wymiarami oraz pojemnością pod wymagania konkretnego projektu.

Możliwość skrojenia zbiorników do potrzeb klienta to niejedyny atut naszych rozwiązań. Ważną cechą materiałów termoplastycznych jest ich niska waga w stosunku do powszechnej w zastosowaniu stali. Dzięki temu klient podczas rozładunków oraz posadowienia w miejscu instalacji ponosi mniejsze koszty związane z wynajęciem niezbędnego sprzętu, a samo posadowienie jest dużo łatwiejsze.

Jeżeli istnieje konieczność doboru zbiornika w miejscu instalacji, skontaktuj się z nami – oferujemy profesjonalny dobór również u klienta.

Zbiorniki procesowe i magazynowe firmy Navotech, oznaczone jako NT-TOR i NT-TOP, są dostarczane na plac budowy jako gotowe do posadowienia lub, w razie konieczności, są spawane na miejscu u klienta.

W przypadkach, gdy obowiązujące przepisy zobowiązują użytkownika zbiornika do zgłoszenia go w Urzędzie Dozoru Technicznego, produkty są dostarczane z pełną dokumentacją UDT, gotowe do zgłoszenia przez użytkownika w lokalnym urzędzie dozoru technicznego.

Zbiorniki procesowe Navotech są dostosowywane do indywidualnych wymagań klienta. Dzięki braku typoszeregów, zbiorniki NT-TOR i NT-TOP są dostosowywane pod konkretne wytyczne klienta. Mogą być przygotowane na specjalne zamówienie, dopasowując je wymiarami oraz pojemnością do wymagań konkretnego projektu.

Jednym z atutów tych zbiorników jest ich niska waga w stosunku do stali, co jest wynikiem użycia materiałów termoplastycznych. Dzięki temu, klient ponosi mniejsze koszty związane z wynajęciem sprzętu niezbędnego do rozładunków i posadowienia, a samo posadowienie jest dużo łatwiejsze.

Jeżeli istnieje konieczność doboru zbiornika w miejscu instalacji, firma Navotech oferuje profesjonalny dobór również u klienta.