Wolnostojące zbiorniki procesowe i magazynowe

Wolnostojące zbiorniki procesowe i magazynowe

Wolnostojące zbiorniki procesowe i magazynowe

Podstawowe materiały konstrukcyjne naszych zbiorników to:

 • Polietylen – PE100, PE-100-RC
 • Polipropylen – PP
 • Polichlorek wynilu PVC

W naszej ofercie mamy dwa typy zbiorników:

 • NT-TOR – zbiorniki cylindryczne
 • NT-TOP – zbiorniki prostopadłościenne

Dzięki dużej rozpiętości materiałów konstrukcyjnych jesteśmy w stanie dobrać odpowiedni zbiornik NT-TOR/NT-TOP odporny na:

 • magazynowane medium (np. media agresywne: trujące, żrące),
 • temperaturę (medium oraz otoczenia),
 • warunki pracy.

Zbiorniki NT-TOR/NT-TOP na plac budowy dostarczamy jako gotowe do posadowienia lub w razie konieczności spawamy je na obiekcie u klienta.

W przypadkach, w których obowiązujące przepisy obligują użytkownika zbiornika NT-TOR/NT-TOP do jego zgłoszenia w Urzędzie Dozoru Technicznego (Dz.U. 2002 nr 63 poz. 572 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów trujących lub żrących) na plac budowy dostarczamy produkty z pełną dokumentacją UDT, gotowy do zgłoszenia przez użytkownika w miejscowym urzędzie dozoru technicznego.

Zbiorniki procesowe i/lub magazynowe wykonujemy w wersji:

 • wolnostojącej,
 • cylindryczne pionowe: z dnem płaskim, stożkowym, skośnym, otwarte, zamknięte itp.,
 • cylindryczne poziome,
 • prostopadłościenne,
 • inne wg. zapotrzebowania inwestora.

Wyposażenie zbiorników w zależności od potrzeb obejmuje:

 • wannę ochronną (wykonanie dwuścienne),
 • izolację termiczną oraz systemem utrzymania/podnoszenia temp. medium
 • drabiny wejściowe z koszami ochronnymi, podesty obsługowe, poręcze, bramki samozamykające
 • pompy dozujące, mieszadła technologiczne,
 • aparaturę kontrolno-pomiarową: napełnienia, rozszczelnienia, temperatury itp.

Zbiorniki procesowe skrojone do wymagań klienta.

Dzięki indywidualnemu podejściu do każdego doboru czy braku typoszeregów zbiorniki NT-TOR i NT-TOP są dostosowywane pod konkretne wytyczne klienta. Zbiorniki te możemy przygotować na specjalne zamówienie, dopasowując je wymiarami oraz pojemnością pod wymagania konkretnego projektu.

Możliwość skrojenia zbiorników do potrzeb klienta to niejedyny atut naszych rozwiązań. Ważną cechą materiałów termoplastycznych jest ich niska waga w stosunku do powszechnej w zastosowaniu stali. Dzięki temu klient podczas rozładunków oraz posadowienia w miejscu instalacji ponosi mniejsze koszty związane z wynajęciem niezbędnego sprzętu, a samo posadowienie jest dużo łatwiejsze.

Jeżeli istnieje konieczność doboru zbiornika w miejscu instalacji, skontaktuj się z nami – oferujemy profesjonalny dobór również u klienta.

Zbiorniki procesowe i magazynowe firmy Navotech, oznaczone jako NT-TOR i NT-TOP, są dostarczane na plac budowy jako gotowe do posadowienia lub, w razie konieczności, są spawane na miejscu u klienta.

W przypadkach, gdy obowiązujące przepisy zobowiązują użytkownika zbiornika do zgłoszenia go w Urzędzie Dozoru Technicznego, produkty są dostarczane z pełną dokumentacją UDT, gotowe do zgłoszenia przez użytkownika w lokalnym urzędzie dozoru technicznego.

Zbiorniki procesowe Navotech są dostosowywane do indywidualnych wymagań klienta. Dzięki braku typoszeregów, zbiorniki NT-TOR i NT-TOP są dostosowywane pod konkretne wytyczne klienta. Mogą być przygotowane na specjalne zamówienie, dopasowując je wymiarami oraz pojemnością do wymagań konkretnego projektu.

Jeżeli istnieje konieczność doboru zbiornika w miejscu instalacji, firma Navotech oferuje profesjonalny dobór również u klienta.

Zbiorniki procesowe, wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu, w tym chemicznym, spożywczym czy farmaceutycznym, charakteryzują się szeregiem zalet, które sprawiają, że są one coraz częściej wybierane przez przedsiębiorców. Jednym z kluczowych atutów tych zbiorników jest ich niska waga w stosunku do tradycyjnych zbiorników stalowych. Jest to bezpośredni wynik zastosowania nowoczesnych materiałów termoplastycznych w procesie produkcji, które nie tylko redukują masę zbiornika, ale również zapewniają doskonałą odporność na korozję i działanie agresywnych substancji chemicznych.

Niska waga zbiorników procesowych ma bezpośredni wpływ na obniżenie kosztów logistyki i instalacji. Klienci, decydując się na te rozwiązania, mogą liczyć na znaczne oszczędności związane z wynajmem sprzętu do rozładunku i posadowienia zbiorników. Lżejsze zbiorniki wymagają mniej zaawansowanego sprzętu, co przekłada się na niższe opłaty za wynajem. Ponadto, łatwiejsze w manipulacji, zbiorniki procesowe znacząco upraszczają proces ich instalacji, co nie tylko skraca czas potrzebny na posadowienie, ale również minimalizuje ryzyko uszkodzeń zarówno samego zbiornika, jak i otoczenia.

Dodatkowo, zbiorniki procesowe oferują wysoką elastyczność w zakresie konfiguracji i dostosowania do specyficznych potrzeb procesowych. Możliwość wyboru z różnorodnych kształtów, rozmiarów oraz opcji wyposażenia dodatkowego, takiego jak mieszadła, systemy ogrzewania czy chłodzenia, pozwala na optymalizację procesów produkcyjnych i zwiększenie ich efektywności. Wysoka odporność materiałów termoplastycznych na działanie substancji chemicznych oraz warunki atmosferyczne gwarantuje długą żywotność zbiorników, co jest kolejnym argumentem przemawiającym na ich korzyść.

Zbiorniki procesowe stanowią nowoczesne i ekonomicznie efektywne rozwiązanie dla przemysłu, które dzięki swoim unikalnym właściwościom, takim jak niska waga, wysoka odporność na korozję, elastyczność konfiguracji oraz łatwość instalacji, zyskują na popularności. Wybierając te zbiorniki, przedsiębiorstwa mogą nie tylko obniżyć koszty operacyjne, ale również zwiększyć efektywność i bezpieczeństwo swoich procesów produkcyjnych.

5/5 - (1 vote)