Zapraszamy do zapoznania
się z ofertą firmy NavoTech Inżynieria Środowiska

Navotech obszar działalności

Oferta handlowa firmy NavoTech

Produkty WOD-KAN

Produkty WOD-KAN

Produkty WOD-KAN


Elastyczny i rozbudowany program produkcji NavoTech szeroko pojętej branży WOD-KAN: oczyszczalnie ścieków, przepompownie, zbiorniki, retencja, komory drenażowe, separatory, klapy zwrotne, regulatory przepływu, neutralizatory, filtry antyodorowe, instalacje.
Przemysł

Przemysł

Przemysł

Budowa instalacji, układów zbiornikowych, magazynowych, technologicznych w procesach oczyszczania, uzdatniania, neutralizacji dezynfekcji wody i ścieków. Zbiorniki, wanny, desorbery i wieże aeracyjne, układy dozowania, mieszania i przygotowania roztworów.
Usługi i Serwis

Usługi i Serwis

Usługi i Serwis

Oferta w zakresie serwisu, modernizacji, przeglądów instalacji i urządzeń wod-kan objętych ofertą NavoTech jak również innych producentów, sprzedaż urządzeń niezbędnych przy serwisie i obsłudze instalacji, usługi spawania i zgrzewania doczołowego elementów PE, PVC, PP.
navotech - rozwijamy si ę

W naszej firmie, cenimy sobie jakość

Współpraca i partnerstwo

Navotech nasz zespól

Posiadamy własne zaplecze techniczne i projektowe, co pozwala na realizację zadań jednostkowych.

W naszych działaniach szczególną uwagę poświęcamy kontroli jakości produktów, tak aby spełniały one oczekiwania najbardziej wymagających klientów.

Posiadamy najbardziej rozbudowany w kraju typoszereg urządzeń do separacji cieczy lekkich dopasowany do przeróżnych zastosowań i w różnych wykonaniach materiałowych.

Rozwiązania technologiczne i konstrukcyjne NavoTech znajdują swoich naśladowców w firmach konkurencyjnych co jest potwierdzeniem dobrej jakości i sprawności naszych urządzeń.

Nasze działania realizujemy przy współpracy:

  • z biurami projektowymi oferując nasze wsparcie przy opracowaniu i uzgadnianiu projektów, doborze urządzeń i instalacji,
  • z wykonawcami i inwestorami przy realizacji inwestycji według wymagań i potrzeb projektu,
  • z sieciami sklepów i hurtowni branży wod-kan.

W codziennej pracy przy realizacji projektów i zamówień stawiamy na współpracę i partnerstwo mając na uwadze przede wszystkim zadowolenie zamawiającego, a w dalszym etapie użytkownika urządzeń i instalacji.

Navotech - profesjonalna obsługa

Zapraszamy do kontaktu