Serwis separatorów | separator serwis

Serwis separatorów

Serwis separatorów

Serwis i przegląd separatorów to przede wszystkim usługi związane z kontrolą ilości odseparowanych odpadów niebezpiecznych (węglowodory ropopochodne lub substancje ekstrahujące się eterem naftowym) oraz wysedymentowane na dnie urządzenia substancje mineralne (szlamy).

Pomiary takie dają możliwość kontroli funkcjonowania separatora. W przypadku wartości granicznych konieczne jest czyszczenie urządzenia i transport odpadów do miejsca utylizacji.

W NavoTech dysponujemy profesjonalnym sprzętem, dzięki czemu możemy zaoferować naszym klientom serwis separatorów na wysokim poziomie.

Podstawowe usługi serwisowe:

 • pomiar grubości warstwy olejów lekkich (węglowodory ropopochodne),
 • pomiar grubości warstwy substancji mineralnych (szlamy),
 • kontrola stanu wkładu koalescencyjnego (lub lamelowego),
 • kontrola stanu pływaka i autozamknięcia (ewentualne czyszczenie),
 • ciśnieniowe czyszczenie wkładu koalescencyjnego,
 • kontrola kompletności podzespołów urządzenia.

Dlaczego należy cyklicznie realizować przeglądy separatorów:

 

Istnieje kilka głównych powodów, dla których wymagane jest bieżące serwisowanie separatorów.

 • 1. Urządzenia te separują ze ścieku substancje takie jak substancje ropopochodne, tłuszcze, zawiesiny, które, wydostając się do wylotu, mogą powodować zatory na kanalizacji, problemy eksploatacyjne kolejnych urządzeń na ciągu kanalizacyjnym, jak również zanieczyszczenie odbiornika.
 • 2. Separatory tłuszczu coraz częściej zaopatrzone są w autozamknięcia, które zabezpieczają wylot przed przedostaniem się cieczy lekkich do odpływu. Zamknięcie odpływu powoduje jednak podpiętrzenie ścieku i zatory na kanalizacji dolotowej. Efektem takiej sytuacji są zalane wpusty uliczne lub w przypadku separatorów tłuszczu niedrożne zlewozmywaki.
 • 3. Cykliczna kontrola separatorów ropopochodnych to również pełny obraz ich pracy, na podstawie przeprowadzonych przeglądów użytkownik ma pełną wiedzę na temat pracy tych urządzeń, jak również ilości zgromadzonych tam odpadów. Informacje te są bardzo istotne w kontekście planowania czyszczenia i budżetowania tych czynności.
  Wykonanie przeglądów jest uregulowane prawnie. Okres przeglądów jest różny w zależności od rodzaju urządzenia. Wszelkie informacje są dostępne w rozporządzeniach:
    • Prawo budowlane (art.62, p.1 ust.1 pp. b),
    • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (art. 17, p.5).
 • 4. Należy również pamiętać o dokumentacji techniczno ruchowej, czyli instrukcji użytkowania każdego urządzenia oczyszczającego, w którym zawarte są szczegóły budowy urządzenia oraz jego eksploatacji.
 • Chcesz skorzystać z naszych usług? Zapraszamy do kontaktu. Nasi specjaliści odpowiedzą na wszelkie pytania dotyczące przeglądów separatora.

Czyszczenie separatorów ropopochodnych

Cena czyszczenia separatorów substancji ropopochodnych jest ustalany na podstawie indywidualnej oceny, z uwzględnieniem stopnia skomplikowania i rozmiaru zadania. Bazowa cena zawiera koszt dojazdu oraz utylizację osadu o objętości do 3m3. Usługa czyszczenia separatora nie obejmuje jednak naprawy ewentualnych usterek ani przeglądu technicznego. W sytuacji, gdy objętość zutylizowanego osadu przekroczy deklarowane 3m3, konieczne będzie pokrycie dodatkowych kosztów, które zostaną określone na podstawie indywidualnej wyceny.

Czyszczenie separatorów substancji ropopochodnych to proces eliminowania zanieczyszczeń, takich jak tłuszcze i oleje, które mogą występować w wodach opadowych i roztopowych pochodzących z różnych typów zlewni. Urządzenia te są często używane w sektorach takich jak gastronomia, przemysł spożywczy, hotelarstwo oraz różnego rodzaju zakłady przemysłowe.

Regularne czyszczenie separatorów substancji ropopochodnych jest wymogiem bezpośrednio wynikającym z prawa budowlanego. Częstotliwość przeglądów i czyszczenia jest określona w pozwoleniu wodnoprawnym danego obiektu.

Serwis separatorów, separator serwis

Serwis separatorów jest kluczowy dla utrzymania ich prawidłowego działania i wydajności. W Navotech oferujemy kompleksowe usługi serwisowe dla różnych typów separatorów.

Separator to urządzenie, które separuje ze ścieku substancje takie jak substancje ropopochodne, tłuszcze, zawiesiny, które, wydostając się do wylotu, mogą powodować zatory na kanalizacji, problemy eksploatacyjne kolejnych urządzeń na ciągu kanalizacyjnym, jak również zanieczyszczenie odbiornika.

Dlaczego należy cyklicznie realizować przeglądy separatorów:

 • Zapobieganie zatorom i zanieczyszczeniom: Regularne serwisowanie separatorów pomaga zapobiegać zatorom na kanalizacji i problemom eksploatacyjnym kolejnych urządzeń na ciągu kanalizacyjnym, jak również zanieczyszczeniu odbiornika.
 • Zabezpieczenie przed przedostaniem się cieczy lekkich do odpływu: Separatory coraz częściej zaopatrzone są w autozamknięcia, które zabezpieczają wylot przed przedostaniem się cieczy lekkich do odpływu. Zamknięcie odpływu powoduje jednak podpiętrzenie ścieku i zatory na kanalizacji dolotowej.
 • Pełna wiedza o pracy urządzeń: Cykliczna kontrola separatorów to również pełny obraz ich pracy, na podstawie przeprowadzonych przeglądów użytkownik ma pełną wiedzę na temat pracy tych urządzeń, jak również ilości zgromadzonych tam odpadów.
 • Zgodność z przepisami prawa: Wykonanie przeglądów jest uregulowane prawnie. Okres przeglądów jest różny w zależności od rodzaju urządzenia.

Zalety wyboru usług serwisowych Navotech:

 • Ponad 20 lat doświadczenia na rynku
 • Kompleksowe usługi, w tym dodatkowe takie jak czyszczenie asenizacyjne, badania fizykochemiczne oraz modyfikacje urządzeń
 • Pełne zaplecze technologiczne jako producent urządzeń wod.-kan.
 • Profesjonalny serwis na terenie całej Polski
 • Szybka reakcja serwisu w przypadku awarii urządzenia dla klientów z umowami serwisowymi
 • Pełne wsparcie merytoryczne naszych inżynierów, również w okresach między przeglądami

Jeśli jesteś zainteresowany naszymi usługami serwisowymi, skontaktuj się z nami:

Navotech ul. Pawliczka 22a, 41-800 Zabrze NIP: 648 277 39 49

Email: biuro@navotech.com.pl Tel: +48 32 777 11 44 Tel: +48 32 777 10 90

Oceń: