Przyrządy serwisowe

Przyrządy serwisowe

Przyrządy serwisowe

Urządzenia przez nas zaprojektowane:

 

 • NT-OSI-3 – mobilny przyrząd do pomiaru grubości warstwy zawiesin mineralnych
 • NT-OIL-3 – mobilny przyrząd do pomiaru grubości warstwy olejów mineralnych

NT-OSI-3- mobilny przyrząd do pomiaru grubości warstwy zawiesin mineralnych

Zastosowanie

Urządzenie pomiarowe NT-OSI-3 służy do określenia grubości warstwy zawiesiny mineralnej w zbiornikach połączonych z kanalizacją deszczową i sanitarną. Pomiar grubości warstwy zawiesiny zatrzymanej w zbiorniku umożliwia oszacowanie jej objętości, koniecznej do usunięcia przez firmę serwisową. NT-OSI-3 umożliwia dokonanie pomiarów grubości warstwy zawiesiny mineralnej bez konieczności wchodzenia do wnętrza zbiornika. Przyrząd umożliwia łatwe, dokładne wykonanie pomiaru grubości warstwy zawiesiny zgromadzonej w zbiornikach nawet przy dużych zagłębieniach urządzeń i małej średnicy otworów kontrolnych.

Budowa i zasada działania

Urządzenie w postaci miarki zakończonej talerzykiem oporowym zbudowane jest z materiałów odpornych na korozję tj. PEHD lub/i PVC lub/i stal nierdzewna klasy 0H18N9. W celu pomiaru zawiesiny mineralnej należy miarkę delikatnie opuszczać do dna komory, aż do momentu wyczucia zwiększonego oporu. Zanotować górny poziom szlamów. Następnie miarkę wcisnąć do dna zbiornika. Zanotować poziom. Różnica poziomów wyznacza wysokość szlamów w komorze. Przy stwierdzeniu napełnienia osadnika szlamem powyżej 50% grubości dopuszczalnej należy usunąć osad przez koncesjonowany zakład.

Parametry techniczne

 • Dokładność pomiaru: 0,5 cm.
 • Minimalna grubość mierzonej warstwy zawiesiny: 1cm.
 • Maksymalna grubość mierzonej warstwy zawiesiny: 100cm.
 • Długość przymiaru w wykonaniu standardowym: 3,0 m

NT-OIL-3 – mobilny przyrząd do pomiaru grubości warstwy olejów mineralnych

Zastosowanie

Urządzenie pomiarowe NT-OIL-3 służy do określenia grubości warstwy olejów wyflotowanych w separatorach substancji ropopochodnych stosowanych do oczyszczania zaolejonych ścieków opadowych lub technologicznych. Skuteczność działania separatora substancji ropopochodnych jest ściśle uzależniona od jego prawidłowej eksploatacji, wymagającej systematycznej kontroli grubości warstwy wyflotowanych substancji olejowych. Pomiar grubości warstwy zatrzymanego w separatorze oleju umożliwia oszacowanie objętości oleju koniecznej do usunięcia przez firmę serwisową. NT-OIL-3 umożliwia dokonanie pomiarów grubości warstwy ropopochodnych bez konieczności wchodzenia do wnętrza separatora. Przyrząd umożliwia łatwe, dokładne wykonanie pomiaru grubości warstwy substancji olejowych zgromadzonych w urządzeniach flotacyjnych nawet przy dużych zagłębieniach urządzeń i małej średnicy otworów kontrolnych.

Budowa i zasada działania

Przyrząd NT-OIL-3 składa się z wyskalowanego przymiaru wyposażonego w czujnik elektroniczny oraz modułu sygnalizacyjnego. Przymiar chroniony jest osłoną, która po zdjęciu może służyć jako jego przedłużacz. Czujnik znajduje się w rurze z tworzywa sztucznego wyposażonej w skalę. Czujnik zlokalizowany na końcu przymiaru reaguje na rodzaj medium, z którym ma kontakt. Jeżeli czujnik jest zanurzony w warstwie oleju, to NT-OIL-3 nie przekazuje na zewnątrz żadnych sygnałów. W momencie zetknięcia z powierzchnią wody NT-OIL-3 generuje sygnał dźwiękowy. Grubość warstwy oleju równą długości przymiaru oblepionej olejem odczytuje się wykorzystując skalę przymiaru.

Parametry techniczne

 • Dokładność pomiaru: 0,1cm.
 • Minimalna grubość mierzonej warstwy oleju: 0,5cm.
 • Maksymalna grubość mierzonej warstwy oleju: 50cm.
 • Bateria zasilająca: 9V.
 • Długość przymiaru w wykonaniu standardowym:
  – 3.0m z przedłużaczem

Galeria

Galeria Wideo

5/5 - (1 vote)