Zbiorniki ppoż

Zbiorniki ppoż

Zbiorniki ppoż

Układy technologiczne systemów przeciwpożarowych budowane są na bazie zbiorników z polietylenu ROK-PE lub zbiorników stalowych ROK-R.

System ppoż. składa się z jednego zbiornika lub przy większych kubaturach technologicznych układany jest w baterie zbiornikowe o objętości do 1000 m3.

Zbiorniki przeznaczone są do zabudowy w terenach zielonych lub w ciągach komunikacyjnych obciążonych ruchem kołowym.

Do podstawowych elementów wyposażenia zbiorników układu ppoż. należą:

  • przewody, rurociągi i króćce nalewowe, ssawne, spustowe, przelewowe itp.
  • drabiny i włazy konieczne do obsługi i prowadzenia prac serwisowych,
  • układ automatyki i sterowania zintegrowany z systemem informacji o stanie urządzeń, poziomie wody w zbiornikach.

Firma NavoTech posiada zaplecze techniczne i dlatego oferuje swoje wsparcie przy opracowaniu i uzgadnianiu projektów, doborze urządzeń i instalacji.

MATERIAŁY INFORMACYJNE

Galeria realizacji

Zbiorniki przeciwpożarowe PPOŻ oferowane przez Navotech są kluczowym elementem systemów przeciwpożarowych. Są one budowane na bazie zbiorników z polietylenu ROK-PE lub zbiorników stalowych ROK-R. System PPOŻ może składać się z jednego zbiornika lub, w przypadku większych kubatur technologicznych, układany jest w baterie zbiornikowe o objętości do 1000 m3. Zbiorniki są przeznaczone do zabudowy w terenach zielonych lub w ciągach komunikacyjnych obciążonych ruchem kołowym.

Zalety:

  1. Elastyczność: Zbiorniki PPOŻ mogą być dostosowane do różnych wymagań, z możliwością tworzenia baterii zbiornikowych o objętości do 1000 m3.
  2. Wytrzymałość: Zbiorniki są wykonane z polietylenu lub stali, co zapewnia ich trwałość i odporność na warunki środowiskowe.
  3. Zintegrowany system sterowania: Zbiorniki są wyposażone w układ automatyki i sterowania, który jest zintegrowany z systemem informacji o stanie urządzeń i poziomie wody w zbiornikach.

Zastosowanie: Zbiorniki PPOŻ są kluczowym elementem systemów przeciwpożarowych, służącym do magazynowania wody, która może być wykorzystana w razie pożaru. Mogą być one zintegrowane z systemami oddymiania, dostarczając wodę do systemów sprinklerowych lub innych systemów tłumienia pożarów.

Zbiorniki przeciwpożarowe (PPOŻ) pełnią niezwykle istotną rolę w systemach zabezpieczeń przeciwpożarowych, stanowiąc rezerwuar wody, która może być wykorzystana w sytuacji wybuchu pożaru.

  • Systemy sprinklerowe: Zbiorniki PPOŻ są integralnym elementem systemów sprinklerowych, które automatycznie rozpylają wodę na obszar pożaru. Działanie tych systemów opiera się na detekcji wzrostu temperatury, który aktywuje mechanizm rozpylający wodę. Woda z zbiornika PPOŻ jest pompowana do systemu sprinklerowego w celu zminimalizowania szkód spowodowanych przez pożar.
  • Systemy oddymiania: Podczas pożaru, zbiorniki PPOŻ mogą wspomagać systemy oddymiania, dostarczając wodę do systemu wodnego oddymiania, które poprzez wytwarzanie mgły wodnej redukują temperaturę i stężenie toksycznych gazów.
  • Systemy tłumienia pożarów: Zbiorniki PPOŻ są również używane w innych systemach tłumienia pożarów, takich jak systemy gaśnicze z wodą pianotwórczą. Woda z zbiornika jest mieszana z pianotwórczym środkiem gaśniczym, a następnie rozpylana na obszar pożaru w celu stłumienia ognia.
  • Bezpośrednie gaśnicze działania: W razie potrzeby, woda z zbiornika PPOŻ może być użyta bezpośrednio przez straż pożarną. Zbiorniki mogą być wyposażone w złącza umożliwiające podłączenie węży strażackich, co pozwala na szybkie i efektywne użycie dużej ilości wody.

Różne typy budynków i infrastruktury wymagają różnych rozwiązań przeciwpożarowych, a zbiorniki PPOŻ są elastycznym i niezbędnym elementem wielu z nich. Dostępność dużej ilości wody może być decydująca dla ochrony życia i mienia w przypadku pożaru.

Oceń: