Zbiorniki retencyjne – retencja i magazynowanie

Zbiorniki - retencja i magazynowanie

Zbiorniki – retencja i magazynowanie

Zbiorniki magazynowe NavoTech zależnie od potrzeb i warunków stosowania produkowane są w różnych wersjach materiałowych i konstrukcyjnych: jedno lub wielokomorowe, jako urządzenia przepływowe i bezodpływowe, z bocznym dopływem lub odpływem, z dodatkowymi dolotami.

Zbiorniki retencyjne przeznaczone są do zabudowy podziemnej w terenach zielonych lub ciągach komunikacyjnych.

Wielkość i objętość zbiorników retencyjnych ograniczona jest tylko przez możliwości transportu drogowego. Zbiorniki mogą być łączone w zespolone moduły i wtedy objętość robocza układu jest nieograniczona.

W razie potrzeby służymy pomocą w doborze i ułożeniu właściwego, kompletnego systemu retencyjnego, który będzie obejmował inne elementy składowe systemu takie jak: odwodnienia liniowe, regulatory przepływu, separatory, przepompownie, klapy zwrotne.

Zbiorniki retencyjne oferowane przez firmę NavoTech obejmują:

 • ROK-PE zbiorniki PE, dwuścienne, strukturalne z polietylenu,
 • ROK-R spiralne, stalowe,
 • RET z polietylenu, objętości robocze zbiornika do 3,2 [m3].

Zastosowanie

 • zbiorniki retencyjne, buforowe i magazynowe wody deszczowej, ścieków, agresywnych mediów,
 • zbiorniki retencyjne stosowane w instalacjach otwartych technicznych i przemysłowych: stacji uzdatniania wody, oczyszczania wody i ścieków,
 • zbiorniki magazynowe przeciw pożarowe (ppoż),
 • zbiorniki magazynowe na wodę pitną używaną w celach gospodarczych (z atestem PZH na wodę pitną),
 • elementy instalacji wodno-kanalizacyjnych np. obudowy przepompowni, oczyszczalni ścieków, separatorów, studni pomiarowych i wodomierzowych.

ROK-PE zbiorniki z polietylenu

Budowa

Zbiorniki retencyjne polietylenowe ROK -PE, w kształcie walca o poziomej, produkowane są z polietylenu wysokiej gęstości PE-HD na bazie strukturalnych spiralnych rur dwuściennych o wysokiej sztywności obwodowej SN2÷SN8.

Proponowane zbiorniki retencyjne są łatwe w montażu (najmniejsze urządzenia nie wymagają stosowania urządzeń dźwigowych) i obojętne dla środowiska naturalnego.

Zbiorniki retencyjne nie wymagają stosowania dodatkowych powłok ochronnych i innych zabiegów konserwacyjnych.

Firma NavoTech wprowadziła na stałe do swojej oferty zbiorniki stalowe wykonane na bazie rury spiralnie karbowanej, zabezpieczonej obustronnie ciśnieniowo i termicznie zaprasowaną powłoką Trenchcoat.

ROK-R zbiorniki stalowe 

Zastosowanie

Zbiornik stalowy ROK-R może być z powodzeniem stosowany jako zewnętrzny, bezciśnieniowy układ kanalizacji do montażu: w gruncie, w pasie drogowym pod jezdnią, w innych terenach wykorzystywanych do celów inżynierii komunikacyjnej:

 • zbiorniki magazynowe przeciw pożarowe (ppoż),
 • zbiorniki retencyjne, buforowe i magazynowe wody deszczowej,
 • elementy instalacji wodno-kanalizacyjnych np. obudowy przepompowni, separatorów, studni pomiarowych i wodomierzowych.

Budowa

Zbiorniki stalowe ROK-R wykonane są na bazie rury spiralnie karbowanej, zabezpieczonej obustronnie ciśnieniowo i termicznie zaprasowaną powłoką Trenchcoat.

Pod warstwą tworzywa Trench-coat zastosowano zabezpieczenie antykorozyjne w postaci powłoki cynkowej grubości 40μm naniesionej metodą ogniową. Ścianka zbiornika ma przekrój wielowarstwowy PE-Zn-St-Zn-PE .

Zastosowanie

Zbiorniki RET firmy NavoTech przeznaczone są do magazynowania wody i ścieków w celach przydomowych i przemysłowych o małych objętościach. Mogą być stosowane jako elementy układów: oczyszczalni ścieków, odzysku wody deszczowej, nawadniania, uzdatniania wody. Zbiorniki RET można również wykorzystywać do zbierania wody deszczowej przy gospodartwach domowych.

RET zbiorniki z polietylenu 

Budowa

Wykonane są z polietylenu linearnego wysokiej gęstości, stabilizowanego na działanie promieni UV. W procesie formowania rotacyjnego powstają wyroby monolityczne, czyli bez łączeń o dużej wytrzymałości i odporności na uderzenia.

Na krawędziach i przejściach ścianki są pogrubione o około 50 %. Używanie do produkcji zbiorników selekcjowanego, nietoksycznego surowca gwarantuje otrzymanie produktów pozbawionych defektów i nadających się do kontaktu z żywnością.

Proponowane zbiorniki są lekkie dzięki niskiemu ciężarowi właściwemu polietylenu i łatwe do utrzymania w czystości, ze względu na bardzo gładkie powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne.

Galeria realizacji

5/5 - (2 votes)