Oczyszczalnie wody i ścieków

Oczyszczalnie wody i ścieków

Dostarczamy kompleksowe rozwiązania oczyszczania ścieków.

Biologiczne oczyszczanie ścieków polegają na wielokrotnym zintensyfikowaniu biochemicznych procesów rozkładu substancji organicznych, zachodzących w warunkach naturalnych przez użycie odpowiednich urządzeń technicznych i wytworzenie w nich optymalnych warunków rozwoju dla ograniczonego zespołu organizmów żywych, będących jakby pewnym wycinkiem naturalnego środowiska.

Dostarczamy kompleksowe rozwiązania oczyszczania ścieków.

Firma NavoTech oferuje doradztwo techniczne i pomoc w doborze odpowiedniej technologii oczyszczania ścieków dostosowanej do potrzeb Inwestora oraz warunków lokalnych.

Proponowane przez NavoTech rozwiązania oczyszczania ścieków:

 • NT-ROT obrotowe złoża tarczowe, dla 50÷400 RLM, wydajność 5÷60 [m3/d],
 • NT-BIOS reaktor biologiczny SBR dla 50÷2000 RLM, wydajność 7,5÷300 [m3/d].

Oczyszczalnie ścieków NT-ROT

Oczyszczalnia ścieków NT-ROT: obrotowe złoża tarczowe dla 50÷400 stałych mieszkańców (RLM), o przepustowości 5÷60 [m3/d].

W oczyszczalniach ze złożem obrotowym ruchoma seria tarcz stanowi podłoże dla rozwoju błony biologicznej, dzięki której następuje całkowite biologiczne oczyszczenie ścieków. Nadmiar błony biologicznej odrywany jest od złoża i zatrzymywany w osadniku wtórnym.

Oczyszczalnia ze złożem obrotowym stosowana jest w obiektach:

 • szkoły, przedszkola, domy pomocy społecznej, sanatoria, ośrodki wypoczynkowe,
 • zaplecza socjalne zakładów przemysłowych.

Oczyszczalnia ze złożem obrotowym posiada szereg zastosowań:

 • bardzo niskie koszty eksploatacyjne (brak dmuchaw napowietrzających),
 • stabilność pracy przy nierównomierności dopływu ścieków,
 • maksymalne uproszenie czynności obsługowych,
 • niezawodność działania elementów i urządzeń mechanicznych,
 • wysoka wytrzymałość konstrukcyjna zbiorników,
 • mała ilość urządzeń mechanicznych.
Oczyszczalnie ścieków NT-ROT

OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW NT-ROT

Oczyszczalnie ścieków NT-BIOS

Oczyszczalnie typu NT-BIOS stanowią klasyczne, sprawdzone rozwiązanie unieszkodliwiania ścieków socjalno bytowych udoskonalane przez NavoTech od 20 lat. Charakteryzują się bardzo dużą odpornością układu na nierównomierność dopływu ilości i jakości ścieków czego potwierdzeniem jest ich zabudowa i praca na autostradowych MOP-ach, stacjach narciarskich, zakładach pracy itd.

Jako stopień biologiczny zastosowano tutaj reaktor porcjowy SBR (ang. Sequencing Batch Reactor) z nisko obciążonym osadem czynnym. Oczyszczanie ścieków przebiega w kilku fazach i cyklach w ciągu doby w jednym zbiorniku.

 • obiektów usługowych (hotele, pensjonaty, szkoły, przedszkola, domy pomocy społecznej),
 • osiedli mieszkaniowych,
 • sanatoriów,
 • ośrodków wypoczynkowych,
 • zaplecza socjalnego zakładów produkcyjnych,
 • innych grup zabudowań.
 • niskie koszty eksploatacyjne,
 • odporność układu na nierównomierność dopływu ilości i jakości ścieków,
 • wysoki stopień usunięcia zanieczyszczeń,
 • szybkie wpracowanie oraz rozruch oczyszczalni po podaniu ścieków,
 • brak uciążliwości oczyszczalni dla otoczenia,
 • zwarta, monolityczna budowa,
 • łatwość obsługi i niezawodność pracy.
OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW NT-BIOS

OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW NT-BIOS

MATERIAŁY INFORMACYJNE

Zobacz naszą ofertę na serwis oczyszczalni ścieków: SERWIS OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Reaktor biologiczny

Reaktor biologiczny NT-BIOS oferowany przez Navotech to sprawdzone i udoskonalane przez nas przez 20 lat rozwiązanie do unieszkodliwiania ścieków socjalno-bytowych. Charakteryzuje się bardzo dużą odpornością na nierównomierność dopływu ilości i jakości ścieków, co potwierdza ich zabudowa i praca na autostradowych MOP-ach, stacjach narciarskich, zakładach pracy itd. Często zastępuje problem wywozu szamba.

Zastosowanie: Reaktor biologiczny NT-BIOS jest idealny dla obiektów usługowych (hotele, pensjonaty, szkoły, przedszkola, domy pomocy społecznej), osiedli mieszkaniowych, sanatoriów, ośrodków wypoczynkowych, zaplecza socjalnego zakładów produkcyjnych, hal produkcyjnych oraz innych grup zabudowań.

Galeria realizacji

Budowa oczyszczalni ścieków jest skomplikowanym procesem, który wymaga specjalistycznego podejścia i doświadczenia. W Navotech, oferujemy kompleksowe rozwiązania w zakresie budowy oczyszczalni ścieków, bazując na naszym 20-letnim doświadczeniu w branży.

Nasze oczyszczalnie, takie jak reaktor biologiczny NT-BIOS, są idealne dla różnych typów obiektów, takich jak hotele, pensjonaty, szkoły, przedszkola, domy pomocy społecznej, osiedla mieszkaniowe, sanatoria, ośrodki wypoczynkowe, zaplecza socjalnego zakładów produkcyjnych, hale przemysłowe oraz inne grupy zabudowań.

Oczyszczalnia ścieków – Etapy budowy:

 • Badania terenu budowy pod oczyszczlnie ścieków: Przed rozpoczęciem budowy, przeprowadzamy szczegółowe badania terenu, aby zrozumieć specyfikę miejsca i dostosować do niej nasze rozwiązania.
 • Przygotowanie dokumentacji technicznej dla oczyszczalni cieków: Tworzymy szczegółową dokumentację techniczną, która obejmuje wszystkie aspekty projektu, od planów budowlanych po wymagania dotyczące bezpieczeństwa.
 • Uzyskanie zezwoleń: Pracujemy z lokalnymi organami regulacyjnymi, aby uzyskać wszystkie niezbędne licencje i zezwolenia na budowę oczyszczalni ścieków.
 • Przygotowanie terenu: Przygotowujemy teren pod budowę, co może obejmować prace ziemne, budowę dróg dostępowych i inne prace przygotowawcze.
 • Budowa oczyszczalni ścieków: Budujemy oczyszczalnię ścieków zgodnie z naszymi sprawdzonymi projektami, korzystając z najnowocześniejszych technologii i materiałów.
 • Testowanie i uruchomienie: Po zakończeniu budowy, przeprowadzamy szczegółowe testy, aby upewnić się, że wszystko działa prawidłowo. Następnie uruchamiamy oczyszczalnię i monitorujemy jej działanie, aby zapewnić optymalną wydajność.

W Navotech, jesteśmy dumni z naszej zdolności do dostarczania wysokiej jakości oczyszczalni ścieków, które spełniają i przekraczają oczekiwania naszych klientów. Jeśli jesteś zainteresowany budową oczyszczalni ścieków, skontaktuj się z nami, a nasi specjaliści chętnie omówią z Tobą Twoje potrzeby.

Złoże tarczowe

Złoże tarczowe to specyficzna konstrukcja stosowana w oczyszczalniach ścieków, takich jak te oferowane przez Navotech. Jest to technologia, która wykorzystuje specjalne tarcze do oczyszczania ścieków.

Złoże tarczowe składa się z serii tarcz, które są zanurzone w ściekach. Tarcze są pokryte biofilmem, który składa się z mikroorganizmów zdolnych do rozkładania zanieczyszczeń organicznych. Gdy ścieki przepływają przez złoże tarczowe, mikroorganizmy na tarczach rozkładają zanieczyszczenia, oczyszczając wodę.

Zalety zastosowania złoża tarczowego:

 • Efektywne oczyszczanie: Złoże tarczowe jest bardzo skuteczne w oczyszczaniu ścieków, dzięki wykorzystaniu biofilmu.
 • Oszczędność miejsca: Złoże tarczowe zajmuje mniej miejsca niż tradycyjne metody oczyszczania ścieków, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla miejsc o ograniczonym dostępie.
 • Odporność na zmiany obciążenia: Złoże tarczowe jest odporne na zmiany obciążenia, co oznacza, że może skutecznie oczyszczać ścieki nawet przy dużych wahaniach ilości i jakości ścieków.

W Navotech, jesteśmy dumni z naszej zdolności do dostarczania wysokiej jakości oczyszczalni ścieków, które spełniają i przekraczają oczekiwania naszych klientów. Jeśli jesteś zainteresowany budową oczyszczalni ścieków z zastosowaniem złoża tarczowego, skontaktuj się z nami, a nasi specjaliści chętnie omówią z Tobą Twoje potrzeby.

Oceń: