Separatory ropopochodnych | separatory substancji ropopochodnych | separator ropopochodnych

Separatory ropopochodnych

Separatory ropopochodnych

Początek działalności firmy NavoTech to przede wszystkim produkcja separatorów ropopochodnych, a do dzisiaj kilkanaście tysięcy wyprodukowanych urządzeń (separatory koalescencyjne, lamelowe z osadnikiem, wirowe) wydajności od 0,1 do 800 l/s przepływu nominalnego.

Typoszeregi urządzeń do separacji cieczy lekkich są badane według procedury normy PN-EN 858 na stacji prób o wydajności 150 l/s wybudowanej na terenie firmy NavoTech. Badana jest sprawność procesowa separacji zanieczyszczeń i wydajność hydrauliczna, szczegółowo określamy wysokość progów przelewowych na przelewach burzowych.

Nasza firma produkuje separatory: separatory tłuszczu , separatory ropopochodnych. Jako producent separatorów zapewniamy najniżesze ceny produktów.

W naszej ofercie mamy między separatory substancji ropopochodnych:

 • separator substancji ropopochodnych o dowolnych wydajnościach wskazanych przez projekt (wykonany najmniejszy 0,2 [l/s] i największy 4500 [l/s]),
 • separator substancji ropopochodnych do zabudowy wolnostojącej lub podziemnej (z możliwością posadowienia w ciągach komunikacyjnych z ruchem kołowym, w IV kategorii szkód górniczych),
 • separator ropopochodnych w dowolnym wykonaniu materiałowym (polietylen PE-HD, beton C35/45, laminat GRP, stal węglowa lub stal chromoniklowa),
 • separator ropopochodnych o dowolnych kształtach według warunków miejscowych (prostopadłościany, walczaki o osi poziomej lub pionowej).

W ofercie naszej firmy znajdują następujące separatory substancji ropopochodnych:

 • Separator MAK-PE wykonany z polietylenu,
 • Separator ropopochodnych MAK-B wykonany z betonu,
 • Separatorry MAK-P wolnostojące, wykonane z polietylenu,
 • Separatory ropopochodnych SL-FOZP o dużych wydajnościach, wykonane z polietylenu lub stali,
 • Separator SDL wykonany z betonu lub polietylenu.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE W OPCJI

W zależności od wymagań projektowych i uzgodnień branżowych:

 • instalacje opróżniające ułatwiające bezpośrednie czyszczenie i obsługę separatorów,
 • dodatkowe wkłady sorpcyjne olejów dla uzyskania ponadnormatywnej jakości ścieków,
 • sondy pomiarowe ilości zawiesin i substancji ropopochodnych z systemem alarmowym dźwiękowym i/lub świetlnym,
 • układy do pomiaru natężenia przepływu,
 • regulatory przepływu,
 • klapa zwrotna końcowa odpływu i zamknięcie awaryjne na dopływie do separatora,
 • przyłącze wentylacji grawitacyjnej w przypadku zlokalizowania separatora wewnątrz pomieszczeń, hal itp.

Separatory koalescencyjne MAK-PE przeznaczone są do oczyszczania wód deszczowych odprowadzanych z dróg, parkingów, pla­ców postojowych, manewrowych oraz ścieków technologicznych z myjni samochodowych, warsztatów mechanicznych, naprawczych, stacji benzynowych, z miejsc składowania części pojazdów itd.

Separator MAK-PE

W separatorach koascencyjnych zatrzymywane są zawiesiny mineralne takie jak piaski, błoto, popioły, oraz substancje ropopochodne. Separator koalescencyjny MAK-PE przeznaczony jest do obsługi z poziomu terenu bez konieczności wchodzenia do wnętrza urządzenia.

Zbiorniki separatorów koalescencyjnych MAK-PE w kształcie walca o osi pionowej wykonane są z polietylenu wysokiej gęstości PE-HD na bazie spiralnych rur dwuściennych o wysokiej sztywności obwodowej w zakresie SN2÷SN8.

Rodzina separatorów MAK-PE obejmuje:

 • MAK-PE separator ropopochodny – wyposażony w auto-zamknięcie, wkład koalescencyjny.
 • MAKO-PE separator ropopochodny – wyposażony w auto-zamknięcie, wkład koalescencyjny, osadnik zawiesin mineralnych.
 • MAKH-PE separator ropopochodny – wyposażony w auto-zamknięcie, wkład koalescencyjny, obejście burzowe (by-pass) x5 lub x10.
 • MAKOH-PE separator ropopochodny – wyposażony w auto-zamknięcie, wkład koalescencyjny, osadnik zawiesin mineralnych, obejście burzowe(by-pass) x5 lub x10.

Separator ropopochodnych przeznaczony jest do zabudowy:

 • podziemnej w terenach zielonych i w terenach obciążonych ruchem kołowym,
 • podziemnej w terenie występowania szkód górniczych.

Separatory koalescencyjne MAK-B przeznaczone są do oczyszczania wód deszczowych odprowadzanych z dróg, parkingów, pla­ców postojowych, manewrowych oraz ścieków technologicznych z myjni samochodowych, warsztatów mechanicznych, naprawczych, stacji benzynowych, z miejsc składowania części pojazdów itd.

Separator koalescencyjny zatrzymuje zawiesiny mineralne takie jak piaski, błoto, popioły, oraz substancje ropopochodne. Separator oleju MAK-B przeznaczony jest do obsługi z poziomu terenu bez konieczności wchodzenia do wnętrza urządzenia.

Separator MAK-B

Wszystkie materiały użyte do produkcji separatorów oleju są obojętne dla środowiska naturalnego. Monolityczne zbiorniki separatorów koalescencyjnych MAK-B wykonane są z żelbetu w klasie betonu C35/45 z dodatkiem uszczelniającym gwarantującym wodoszczelność całego zbiornika W-8.

Rodzina separatorów oleju MAK-B obejmuje:

 • MAK-B wyposażony w autozamknięcie, wkład koalescencyjny.
 • MAKO-B wyposażony w autozamknięcie, wkład koalescencyjny, osadnik zawiesin mineralnych.
 • MAKH-B wyposażony w autozamknięcie, wkład koalescencyjny, obejście burzowe (by-pass) x5 lub x10.
 • MAKOH-B wyposażony w autozamknięcie, wkład koalescencyjny, osadnik zawiesin mineralnych, obejście burzowe(by-pass) x5 lub x10.

Separator ropopochodnych przeznaczony jest do zabudowy:

 • podziemnej w terenach zielonych i w terenach obciążonych ruchem kołowym,
 • podziemnej również w terenie występowania szkód górniczych.

Separatory koalescencyjne MAK-P zintegrowane z komorą pompową przeznaczone są do zabudowy wolnostojącej MAK-WP lub podziemnej MAK-P (specjalnie do zabudowy w parkingach podziemnych kompleksów handlowych), przeznaczone są do oczyszczania wód deszczowych odprowadzanych z dróg, parkingów, placów postojowych, manewrowych oraz ścieków technologicznych z myjni samochodowych, warsztatów mechanicznych, naprawczych, stacji benzynowych, z miejsc składowania części pojazdów itd.

Separator MAK-P

W separatorach koalescencyjnych zatrzymywane są zawiesiny mineralne takie jak piaski, błoto, popioły, oraz substancje ropopochodne. Separator koalescencyjny przeznaczony jest do obsługi z poziomu terenu bez konieczności wchodzenia do wnętrza urządzenia.

Układ tłoczny separatora MAK-P i MAK-WP zapewnia podniesienie ścieków oczyszczonych do wymaganej wysokości, gdy nie ma możliwości odprowadzenia grawitacyjnego.

Zbiorniki separatorów koalescencyjnych MAK-P w kształcie walca o osi pionowej wykonane są z polietylenu wysokiej gęstości PE-HD na bazie spiralnych rur dwuściennych o wysokiej sztywności obwodowej w zakresie SN2÷SN8.
Prostopadłościenne zbiorniki separatorów MAK-WP wykonane są z płyt polietylenowych wysokiej gęstości. Proponowane separatory są łatwe w montażu, najmniejsze urządzenia z typoszeregu nie wymagają stosowania urządzeń dźwigowych.

Rodzina separatorów MAK-P obejmuje:

 • MAK-P do zabudowy podziemnej, wyposażony w auto-zamknięcie, wkład koalescencyjny, osadnik zawiesin mineralnych, komorę pomp z układem tłocznym i szafą sterującą,
 • MAK-WP do zabudowy wolnostojącej, wyposażony w auto-zamknięcie, wkład koalescencyjny, osadnik zawiesin mineralnych, komorę pomp z układem tłocznym i szafą sterującą.

Separator koalescencyjny przeznaczony jest do zabudowy:

 • podziemnej w terenach zielonych i w terenach obciążonych ruchem kołowym, w terenie występowania szkód górniczych, MAK-P,
 • wolnostojącej w pomieszczeniach nie przemarzających, MAK-WP.

Separatory lamelowe SL produkowane w firmie NavoTech przeznaczone są do oddzielania substancji ropopochodnych (oleje, smary, benzyny itp.). Ze względu na duże przepustowości hydraulicznej do 10 000 [l/s], separatory lamelowe SL stosowane są w systemach oczyszczania wód deszczowych pochodzących z układów zlewni miejskich, w sieciach deszczowych zakładów przemysłowych czy baz sprzętowych, w systemach odwodnienia dróg, a także parkingów, placów manewrowych itp.

Separator SL

Zalety podstawowe stosowania separatorów SL:

 • możliwość stosowania, na dużych zlewniach miejskich, kompletnych urządzeń zintegrowanych (osadnik i separator) bez utraty sprawności i parametrów pracy całego układu (do 10 000 [l/s]),
 • możliwość wykonania i przyłączenia do separatorów dużych kolektorów deszczowych o średnicy nominalnej do 1600 mm,
 • małe zagłębienie separatorów przy dużej objętości roboczej układu i najwyższej sprawności separacji zanieczyszczeń,
 • do stosowania w terenie obciążonym ruchem kołowym do 100 [kN/oś],
 • do stosowania w terenie występowania szkód górniczych do IV kategorii włącznie,
 • do stosowania przy kanalizacji o zagłębieniu do 8 m poniżej rzędnej terenu.

Separator lamelowy SL produkowany jest w zbiornikach, w kształcie walca o osi poziomej, w następującej wersji materiałowej:

 • POLIETYLENOWE zbiorniki separatorów SL-PE: polietylen wysokiej gęstości PE-HD na bazie spiralnych rur dwuściennych o wysokiej sztywności obwodowej w zakresie SN2÷SN8.
 • STALOWE SPIRALNE zbiorniki separatorów SL-R: stalowe rury spiralnie karbowane pokryte obustronnie warstwą polimeru TrenchCoating co znacznie podnosi ich odporność antykorozyjną. Rury spiralne oraz wykonane z nich separatory mogą pracować w gruncie na znacznych głębokościach, przy naziomie do kilkunastu metrów i więcej.

Rodzina separatorów SL obejmuje:

 • SL-FOZ-R zbiornik stalowy, wyposażony w autozamknięcie, wkład lamelowy – koalescencyjny, osadnik zawiesin mineralnych,
 • SL-FOZP-R zbiornik stalowy, wyposażony w autozamknięcie, wkład lamelowy – koalescencyjny, osadnik zawiesin mineralnych, obejście burzowe (by-pass) x5 lub x10,
 • SL-FOZ-K-R zbiornik stalowy, wyposażony w autozamknięcie, wkład lamelowy – koalescencyjny, osadnik zawiesin mineralnych, zintegrowany z klapą zwrotną,
 • SL-FOZP-K-R zbiornik stalowy, wyposażony w autozamknięcie, wkład lamelowy – koalescencyjny, osadnik zawiesin mineralnych, obejście burzowe (by-pass) x5 lub x10, zintegrowany z klapą zwrotną.
 • SL-FOZ-PE zbiornik polietylenowy, wyposażony w autozamknięcie, wkład lamelowy – koalescencyjny, osadnik zawiesin mineralnych,
 • SL-FOZP-PE zbiornik polietylenowy, wyposażony w autozamknięcie, wkład lamelowy – koalescencyjny, osadnik zawiesin mineralnych, obejście burzowe (by-pass) x5 lub x10,
  SL-FOZ-K-PE zbiornik polietylenowy, wyposażony w autozamknięcie, wkład lamelowy – koalescencyjny, osadnik zawiesin mineralnych, zintegrowany z klapą zwrotną,
 • SL-FOZP-K-PE zbiornik polietylenowy, wyposażony w autozamknięcie, wkład lamelowy – koalescencyjny, osadnik zawiesin mineralnych, obejście burzowe (by-pass) x5 lub x10, zintegrowany z klapą zwrotną.

Separatory lamelowe, koalescencyjne SDL przeznaczone są do oczyszczania wód deszczowych odprowadzanych z dróg, parkingów, pla­ców postojowych, manewrowych oraz ścieków technologicznych z myjni samochodowych, warsztatów mechanicznych, naprawczych, stacji benzynowych, z miejsc składowania części pojazdów itd. Separator lamelowy ropopochodny, koalescencyjny zatrzymuje zawiesiny mineralne takie jak piaski, błoto, popioły, oraz substancje ropopochodne. Separator ropopochodny oleju SDL przeznaczony jest do obsługi z poziomu terenu bez konieczności wchodzenia do wnętrza urządzenia.

Separator SDL

Wszystkie materiały użyte do produkcji separatorów oleju są obojętne dla środowiska naturalnego.

Monolityczne zbiorniki separatorów SDL wykonane są:

 • z żelbetu w klasie betonu C35/45 z dodatkiem uszczelniającym gwarantującym wodoszczelność całego zbiornika W-8,
 • z polietylenu wysokiej gęstości PE-HD na bazie spiralnych rur dwuściennych o wysokiej sztywności obwodowej w zakresie SN2÷SN8.

Rodzina separatorów oleju SDL obejmuje:

 • SDL-B z betonu, wkład lamelowy, obejście burzowe (by-pass) x10,
 • SDL-B z betonu, osadnik zawiesin mineralnych, wkład lamelowy, obejście burzowe (by-pass) x10,
 • SDL-PE z polietylenu, wkład lamelowy, obejście burzowe (by-pass) x10,
 • SDL-PE z polietylenu, osadnik zawiesin mineralnych, wkład lamelowy, obejście burzowe (by-pass) x10,

Separator ropopochodnych przeznaczony jest do zabudowy:

 • podziemnej w terenach zielonych i w terenach obciążonych ruchem kołowym,
 • podziemnej również w terenie występowania szkód górniczych.

Galeria realizacji

Separatory lamelowe z osadnikiem są urządzeniami zaprojektowanymi do przechwytywania substancji ropopochodnych z wód odpadowych, które nie mogą być dopuszczone do systemu kanalizacji. Są one powszechnie stosowane do oczyszczania wód deszczowych i topniejącego śniegu pochodzących z terenów zanieczyszczonych, takich jak obszary przemysłowe, porty, lotniska, miasta i miasteczka, drogi, parkingi i stacje benzynowe. Separatory te mogą być również używane do oczyszczania ścieków przemysłowych, generowanych w depozytach samochodowych, ręcznych i automatycznych stacjach myjni samochodowych itp.

Firma Navotech oferuje szeroką gamę separatorów ropopochodnych [ separator koalescencyjny, separator lamelowy ] które są nie tylko skuteczne, ale także wygodne w obsłudze. Nasze separatory koalescencyjne MAK-PE są przeznaczone do obsługi z poziomu terenu bez konieczności wchodzenia do wnętrza urządzenia. Zbiorniki są wykonane z polietylenu wysokiej gęstości PE-HD, co gwarantuje ich trwałość i odporność na warunki środowiskowe.

Navotech oferuje różne modele separatorów, w tym MAK-PE, MAKO-PE, MAKH-PE i MAKOH-PE, które są wyposażone w auto-zamknięcie, wkład koalescencyjny, osadnik zawiesin mineralnych i opcjonalne obejście burzowe. Te separatory są przeznaczone do zabudowy podziemnej, zarówno w terenach zielonych, jak i w terenach obciążonych ruchem kołowym.

Separator koalescencyjny

Separator koalescencyjny to urządzenie zaprojektowane do wyizolowania i retencji zarówno substancji ropopochodnych, jak i zawiesin mineralnych (takich jak piasek czy szlam), które mogą znajdować się w spływających wodach opadowych i roztopowych z różnych typów zlewni.

Urządzenie to posiada szczelny betonowy korpus, który przyjmuje formę studni o średnicy od 1000 do 3000 mm, lub jest wydzieloną komorą zbiornika retencyjnego. Ten korpus jest na tyle ciężki, że nie wymaga dodatkowego dociążenia.

Separatory koalescencyjne  powinny być zasilane za pomocą dopływu grawitacyjnego. Jeżeli jednak konieczne jest pompowanie ścieków, zaleca się umieszczenie pompowni za separatorem.

Separator lamelowy

Separator lamelowy to urządzenie zaprojektowane do izolacji i zatrzymywania zarówno substancji ropopochodnych, jak i zawiesin mineralnych (takie jak piasek i szlam), które mogą występować w wodach opadowych i roztopowych z różnych typów zlewni. Zwykle znajdują one zastosowanie w oczyszczalniach ścieków przemysłowych i komunalnych, a także stacjach uzdatniania wody.

Urządzenie to składa się z betonowego korpusu, którego wymiary mogą się różnić w zależności od konkretnych potrzeb. Wewnątrz korpusu umieszczone są pionowe przegrody, nazywane lamelami. Są one odpowiedzialne za separację substancji ropopochodnych i zawiesin mineralnych od wody.

Separator lamelowy działa na zasadzie grawitacji, co oznacza, że substancje cięższe osiadają na dnie, podczas gdy te lżejsze unoszą się na powierzchni. Pozwala to na skuteczne oddzielenie tłuszczów i olejów od wody i ich bezpieczne usunięcie.

Dzięki swojej konstrukcji, separator lamelowy jest łatwy w obsłudze i utrzymaniu, a jednocześnie gwarantuje efektywne oczyszczanie ścieków.

5/5 - (1 vote)