Desorbery, wieże aeracyjne

Desorbery, wieże aeracyjne

Desorbery, wieże aeracyjne

Desorber jest urządzeniem znajdującym zastosowanie w niektórych instalacjach uzdatniania wody.

Jest to bezciśnieniowe urządzenie, składające się z kolumny (wieży aeracyjnej) oraz zbiornika o odpowiednich gabarytach (dobranych pod indywidualne potrzeby).

W niektórych instalacjach w których gromadzenie uzdatnionej wody nie jest konieczne bezpośrednio w miejscu uzdatnienia zastosowanie znajdują same wieże aeracyjne które wpina się w układ tłoczny instalacji a uzdatnioną wodę magazynuje w osobnych zbiornikach lub podaje bezpośrednio do sieci.

Desorber (wieża aeracyjna) wykorzystuje przeciwprądowy przepływ wody i powietrza: na przewodzie doprowadzającym medium do desorbera, w górnej części wieży instaluje się dyszę zraszającą która ma za zadanie rozproszyć strumień wody na całej powierzchni złóż wewnątrz wieży.

W przeciwprądzie do spływającej wody porusza się powietrze które przedmuchuje wodę zatrzymującą się na złożach wieży. Przepływ powietrza może być wymuszony (dmuchawa) bądź grawitacyjny.

Uzdatniona woda zostaje odprowadzona króćcem zainstalowanym w dolnej części wieży do zbiornika magazynowego lub do instalacji.

Desorber (wieża aeracyjna) w całości wykonana jest z materiałów odpornych na korozję: ze stali nierdzewnej/kwasoodpornej i/lub tworzyw sztucznych.

Korpus wieży zwyczajowo składa się z kilku segmentów ułatwiających demontaż oraz czyszczenie złoża.

Otwór inspekcyjny/rewizyjny pozwala na bieżąco śledzić stan czystości wnętrza urządzenia.

Bezciśnieniowe napowietrzanie (natlenianie) wody przed stacjami odżelaziania i odmanganiania wody.

Usuwanie z wody rozpuszczonych gazów (min. CO2, H2S, NH3)
Odżelazianie wody

MATERIAŁY INFORMACYJNE

Desorber, inaczej wieża aeracyjna, to urządzenie wykorzystujące przeciwprądowy przepływ wody i powietrza w celu uzdatniania wody. W górnej części wieży znajduje się dysza zraszająca, która rozprasza strumień wody na całej powierzchni złóż wewnątrz wieży. Powietrze porusza się w przeciwnym kierunku do spływającej wody, przedmuchując wodę zatrzymującą się na złożach wieży. Przepływ powietrza może być wymuszony (za pomocą dmuchawy) lub grawitacyjny. Uzdatniona woda jest następnie odprowadzana do zbiornika magazynowego lub do instalacji za pomocą króćca zainstalowanego w dolnej części wieży.

Zastosowanie: Desorbery są używane w przemyśle do uzdatniania wody. Dzięki przeciwprądowemu przepływowi wody i powietrza, umożliwiają one skuteczne oczyszczanie wody z różnych zanieczyszczeń.

Działanie: Działanie desorbera polega na wykorzystaniu przeciwprądowego przepływu wody i powietrza. Woda jest rozpylana na górze wieży, a następnie spływa w dół, gdzie jest przedmuchiwana powietrzem. Powietrze może być dostarczane siłą grawitacji lub za pomocą dmuchawy. Woda po przepłynięciu przez wieżę jest oczyszczona i gotowa do dalszego wykorzystania.

Oceń: