Neutralizatory, neutralizator kwasów

Neutralizatory

Neutralizatory

Neutralizatory kwasów KPH produkowane przez firmę NavoTech służą do neutralizacji kwasów zawartych w ściekach i są przeznaczone do instalowania w laboratoriach chemicznych lub na podejściach kanalizacyjnych do pomieszczeń, w których istnieje ryzyko rozlania kwasów mineralnych, np. akumulatorownie, laboratoria itp., neutralizator KPH można stosować jako neutralizator kondensatu.

W złożonych układach technologicznych neutralizacji i korekty pH kwasów i zasad polecamy stosowanie instalacji przemysłowych NavoTech przedstawionych tutaj.

Neutralizator kwasów KPH jest urządzeniem przepływowym. Ścieki wpływają do części szlamowej gdzie zachodzi sedymentacja i wytrącenie zawiesiny mineralnej. Następnie ścieki dostają się do komory neutralizacji.

Elementem neutralizacyjnym jest indywidualnie dobrane według potrzeb złoże reakcyjne lub w standardzie osadzony w koszach naturalny węglan wapnia, na którym zachodzi reakcja chemiczna, w efekcie której powstają nierozpuszczalne w wodzie siarczany.

Ścieki po neutralizacji prowadzone są w górnej części kosza do króćca odpływowego.

Według potrzeb i wymagań projektu neutralizator kwasów KPH, neutralizator kondensatu jest wyposażony dodatkowo:

  • w sondy pomiarowe wartości pH do pracy w trybie 'online’ z monitoringiem GSM,
  • awaryjny system dozowania reagentów do korekty wartości pH,
  • układ wentylacji mechanicznej,
  • zespolone z neutralizatorem układy tłoczne.

MATERIAŁY INFORMACYJNE

Neutralizatory kwasów KPH, produkowane przez renomowaną firmę NavoTech, stanowią kluczowe rozwiązanie w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy w miejscach narażonych na obecność szkodliwych kwasów. Te zaawansowane urządzenia są specjalnie zaprojektowane do skutecznej neutralizacji kwasów zawartych w ściekach, co czyni je niezbędnym wyposażeniem w różnego rodzaju obiektach przemysłowych i badawczych, takich jak laboratoria chemiczne, akumulatorownie czy inne pomieszczenia, gdzie istnieje zwiększone ryzyko rozlania kwasów mineralnych.

Dzięki swojej wszechstronności, neutralizatory KPH od NavoTech mogą być instalowane zarówno w laboratoriach, jak i bezpośrednio na podejściach kanalizacyjnych, co pozwala na bezpośrednie i efektywne neutralizowanie szkodliwych substancji przed ich dostaniem się do systemu kanalizacyjnego. To z kolei przyczynia się do znaczącej redukcji potencjalnego wpływu na środowisko naturalne oraz zapewnia zgodność z obowiązującymi normami i przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

Jedną z kluczowych zalet neutralizatorów KPH jest ich zdolność do pracy w różnorodnych warunkach i z różnymi typami kwasów, co czyni je rozwiązaniem uniwersalnym i skutecznym w wielu scenariuszach. Ponadto, neutralizatory te są zaprojektowane z myślą o łatwości instalacji i obsługi, co minimalizuje potrzebę zaawansowanej wiedzy technicznej ze strony użytkowników i ułatwia szybką reakcję w przypadku awarii lub rozlania substancji niebezpiecznych.

Neutralizator KPH może być również wykorzystywany jako neutralizator kondensatu, co rozszerza jego zastosowanie poza tradycyjne obszary związane z neutralizacją kwasów. Ta dodatkowa funkcjonalność podkreśla elastyczność i innowacyjność rozwiązań oferowanych przez NavoTech, odpowiadając na szeroki zakres potrzeb przemysłowych i badawczych.

Wprowadzenie neutralizatorów kwasów KPH do infrastruktury laboratorium czy zakładu przemysłowego stanowi strategiczną inwestycję w bezpieczeństwo i ochronę środowiska. Dzięki temu, przedsiębiorstwa mogą nie tylko zapewnić bezpieczne warunki pracy dla swoich pracowników, ale również przyczynić się do zrównoważonego rozwoju i ochrony ekosystemów przed potencjalnie szkodliwym wpływem substancji chemicznych.

5/5 - (1 vote)