Neutralizatory, neutralizator kwasów

Neutralizatory kwasów KPH produkowane przez firmę NavoTech służą do neutralizacji kwasów zawartych w ściekach i są przeznaczone do instalowania w laboratoriach chemicznych lub na podejściach kanalizacyjnych do pomieszczeń, w których istnieje ryzyko rozlania kwasów mineralnych, np. akumulatorownie, laboratoria itp., neutralizator KPH można stosować jako neutralizator kondensatu.

W złożonych układach technologicznych neutralizacji i korekty pH kwasów i zasad polecamy stosowanie instalacji przemysłowych NavoTech przedstawionych tutaj.

Neutralizator kwasów KPH jest urządzeniem przepływowym. Ścieki wpływają do części szlamowej gdzie zachodzi sedymentacja i wytrącenie zawiesiny mineralnej. Następnie ścieki dostają się do komory neutralizacji.

Elementem neutralizacyjnym jest indywidualnie dobrane według potrzeb złoże reakcyjne lub w standardzie osadzony w koszach naturalny węglan wapnia, na którym zachodzi reakcja chemiczna, w efekcie której powstają nierozpuszczalne w wodzie siarczany.

Ścieki po neutralizacji prowadzone są w górnej części kosza do króćca odpływowego.

Według potrzeb i wymagań projektu neutralizator kwasów KPH, neutralizator kondensatu jest wyposażony dodatkowo:

  • w sondy pomiarowe wartości pH do pracy w trybie 'online’ z monitoringiem GSM,
  • awaryjny system dozowania reagentów do korekty wartości pH,
  • układ wentylacji mechanicznej,
  • zespolone z neutralizatorem układy tłoczne.

MATERIAŁY INFORMACYJNE