O firmie

Szanowni Państwo,
  Firma NavoTech Inżynieria Środowiska jest obecna na rynku od 2002 roku  i w tym okresie oddała do eksploatacji blisko sześć tysiący różnych wielkości urządzeń i instalacji.

  W naszych działaniach szczególną uwagę poświęcamy kontroli jakości naszych produktów i kompleksowości dostaw, tak aby spełniały one oczekiwania najbardziej wymagających Klientów. Posiadamy certyfikowany System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2008, certyfikat numer: PL11000282/P.

Posiadamy własne zaplecze techniczno - projektowe i produkcyjne, co pozwala nam również na realizację zadań jednostkowych. Mając na uwadze ciągłę doskonalenie i rozwój oferty firmy NavoTech wykonujemy szereg badań wykonywanych na stacjach prób z udziałem ośrodków naukowych.

Przy realizacji zadań oferujemy:
- dobór technologii i doradztwo techniczne
- dostawę i montaż kompletnych urządzeń i instalacji
- rozruchy technologiczne
- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Proponuj...

Aktualności

21.05.2014 - Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy.

W dniach 20-22.05.2014 odbyły się po raz 22 targi branży wodno-kanalizacyjnej w Bydgoszczy pod nazwą:  Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i K...

05.05.2014 - Navotech na targach IFAT

Delegacja z firmy Navotech odwiedziła największe branżowe europejskie targi IFAT ENTSORGA które co dwa lata odbywają się w Monachium. Z nieukrywanym zadowoleniem...

01.04.2014 Gospodarka wodno-ściekowa gminy Zabrze - Separator SL

Firma Navotech od początku realizacji kontraktu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej gminy Zabrze" uczestniczyła w dostawach separatorów oraz pompowni ściek...

Aprobaty Techniczne - IOŚ-PIB w Warszawie

Informujemy iż Instytut Ochrony Środowiska -Państwowy Instytut Badawczy zaakceptował i na podstawie zakończonego postępowania aprobacyjnego i pozytywnej opinii Komisji Apro...

Firma NavoTech Inżynieria Środowiska posiada wdrożony i certyfikowany System Zarządzania zgodny z normą ISO 9001:2008. Numer Certyfikatu PL11000282/P.

więcej


"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby"

Realizowany projekt:
"Wdrożenie innowacyjnej technologii procesowej przez Navotech Inżynieria Środowiska przy produkcji nowoczesnych separatorów".

Beneficjent: Navotech Inżynieria Środowiska Janusz Łysoń
Wartość projektu: 567 300,00 zł brutto, Wartość dofinansowania: 279 000,00 zł netto

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl