O firmie

Szanowni Państwo,
  Firma NavoTech Inżynieria Środowiska jest obecna na rynku od 2002 roku  i w tym okresie oddała do eksploatacji blisko osiem tysięcy różnych wielkości urządzeń i instalacji.

  W naszych działaniach szczególną uwagę poświęcamy kontroli jakości naszych produktów i kompleksowości dostaw, tak aby spełniały one oczekiwania najbardziej wymagających Klientów. Posiadamy certyfikowany System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2008, certyfikat numer: PL004590/P.

Posiadamy własne zaplecze techniczno - projektowe i produkcyjne, co pozwala nam również na realizację zadań jednostkowych. Mając na uwadze ciągłę doskonalenie i rozwój oferty firmy NavoTech wykonujemy szereg badań wykonywanych na stacjach prób z udziałem ośrodków naukowych.

Przy realizacji zadań oferujemy:
- dobór technologii i doradztwo techniczne
- dostawę i montaż kompletnych urządzeń i instalacji
- rozruchy technologiczne
- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Proponujemy ...

Aktualności

Woda i Ścieki w Przemyśle

W dniach 01 - 02.10.2015 NavoTech uczestniczył w dwóch konferencjach naukowo technicznych: VIII konferencja Woda i Ścieki w Przemyśle Spożywczym IX kon...

Impreza Integracyjna 2015

We wrześniu b.r. w miejscowości Lgotka odbyła się Biesiada Integracyjna firmy Navotech. Impreza miała charakter sportowo rekreacyjny i pokazała możliwości współpracy...

29.09.2015 - Nowinki Serwisowe - Spawanie ekstruzyjne rurociągu PEHD

Przy układaniu rurociągu kanalizacji deszczowej w Zabrzu jeden z wykonawców popełnił błąd polegający na nieosiowym doprowadzeniu pierwszej części kanalizacji do drug...

Komory NT-BAS, napisali o nas.

Szanowni Państwo, Z przyjemnością informujemy że informacje o zastosowaniu komór NT-BAS przy rozwiązywaniu problemu retencji  znajdą Państwo na stronie 26 o...

Firma NavoTech Inżynieria Środowiska posiada wdrożony i certyfikowany System Zarządzania zgodny z normą ISO 9001:2008. Numer Certyfikatu PL004590/P.

 

więcej


"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby"

Realizowany projekt:
"Wdrożenie innowacyjnej technologii procesowej przez Navotech Inżynieria Środowiska przy produkcji nowoczesnych separatorów".

Beneficjent: Navotech Inżynieria Środowiska Janusz Łysoń
Wartość projektu: 567 300,00 zł brutto, Wartość dofinansowania: 279 000,00 zł netto

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl