O firmie

Szanowni Państwo,
  Firma NavoTech Inżynieria Środowiska jest obecna na rynku od 2002 roku  i w tym okresie oddała do eksploatacji blisko osiem tysięcy różnych wielkości urządzeń i instalacji.

  W naszych działaniach szczególną uwagę poświęcamy kontroli jakości naszych produktów i kompleksowości dostaw, tak aby spełniały one oczekiwania najbardziej wymagających Klientów. Posiadamy certyfikowany System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2008, certyfikat numer: PL004590/P.

Posiadamy własne zaplecze techniczno - projektowe i produkcyjne, co pozwala nam również na realizację zadań jednostkowych. Mając na uwadze ciągłę doskonalenie i rozwój oferty firmy NavoTech wykonujemy szereg badań wykonywanych na stacjach prób z udziałem ośrodków naukowych.

Przy realizacji zadań oferujemy:
- dobór technologii i doradztwo techniczne
- dostawę i montaż kompletnych urządzeń i instalacji
- rozruchy technologiczne
- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Proponujemy ...

Aktualności

Aprobaty Techniczne IOŚ - Separatory SL

Z przyjemnością informujemy że firma NAVOTECH Inżynieria Środowiska Sp. z o.o. uzyskała przedłużenie Aprobat Technicznych Instytutu Ochrony Środowiska na typoszereg separat...

Życzenia Świąteczno - Noworoczne!

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego nowego 2017 roku Zarząd oraz Pracownicy naszej Spółki przesyłają Państwu najserdeczniejsze życzenia w formie kr&o...

Podziękowanie za udział w konferencji.

Dziękujemy Państwu za przybycie oraz aktywne uczestnictwo w zakończonych w zeszłym tygodniu: X konferencji Woda i Ścieki w Przemyśle. IX konferencji Woda i Śc...

Zaproszenie - konferencja Naukowo - Techniczna WODA I ŚCIEKI W PRZEMYŚLE

Z przyjemnością informujemy, iż tak jak w latach ubiegłych, i w tym roku NavoTech weźmie czynny udział w: X konferencji Woda i Ścieki w Przemyśle. IX konferen...
Ogólne Warunki Sprzedaży oraz Dostaw Towarów i Usług NavoTech Inżynieria Środowiska Sp. z o.o
   

Firma NavoTech Inżynieria Środowiska posiada wdrożony i certyfikowany System Zarządzania zgodny z normą ISO 9001:2008. Numer Certyfikatu PL004590/P.

 

więcej


"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby"

Realizowany projekt:
"Wdrożenie innowacyjnej technologii procesowej przez Navotech Inżynieria Środowiska przy produkcji nowoczesnych separatorów".

Beneficjent: Navotech Inżynieria Środowiska Janusz Łysoń
Wartość projektu: 567 300,00 zł brutto, Wartość dofinansowania: 279 000,00 zł netto

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl